Kezdőlap | Jogi segély > Alapító dokumentumok > Alapító okirat

Alapító okirat

Az egyesület az alapító okiratnak és az alapszabálynak az egyesület alakuló közgyűlésén való elfogadásával és az egyesület képviselésére meghatalmazott személy megválasztásával alakul.

Az egyesület alapító okirata a következőket tartalmazza: az alapítók személynevét vagy elnevezését és lakó-, illetve székhelyét; az egyesület nevét, székhelyét és címét; az egyesület céljainak területét; az alapítás céljait; az egyesület képviselésére meghatalmazott személy nevét és lakhelyét; az alapítók aláírását és személyi számát vagy – ha az alapító külföldi állampolgár – úti okmányának számát és a kiadó ország nevét, valamint az alapító okirat meghozatalának a napját.