Kezdőlap | Jogi segély > Alapító dokumentumok > Alapszabály

Alapszabály

Az alapszabály az egyesület alapvető általános aktusa, melyet  az alakuló közgyűlés fogad el.  Az alapszabály kötelezően szabályozza a következőket: az egyesület neve és székhelye; a célok megvalósításának a területe, az alapítás céljai; az egyesület belső szervezete, szervei, meghatalmazásaik, összetételük, megválasztásuk és visszahívásuk módja, megbízatási idejük tartama és döntéshozataluk módja; az alapszabály módosítási és kiegészítési eljárása, s ha az egyesület más általános aktusokat is alkot, meghozataluk és módosításuk eljárása; az

egyesület képviselése; a nyilvánosság érvényesítése; a tagfelvétel feltételei és módja, illetve a tagság megszűnése; a tagok jogai, kötelességei és felelőssége; a célok valóra váltásához szükséges eszközök megszerzésének módja és az eszközökkel való rendelkezés, beleértve a nyereséggel járó gazdasági vagy más tevékenységre vonatkozó rendelkezéseket is, ha az egyesület ilyen tevékenységet is folytat; a státusváltozásokról és az egyesület megszűnéséről való döntéshozatal módja; az egyesület vagyonáról való rendelkezés az egyesület megszűnése esetére; a pénzügyi és más jelentések, beszámolók elfogadási módja; a pecsét külalakja és tartalma; törvényben meghatározott egyéb kérdések. Az elmondottakon kívül az alapszabály egyéb kérdéseket is szabályozhat. Ha az egyesület más általános aktust is alkot, összhangban kell lennie az alapszabállyal.