Kezdőlap | Események > Délvidék > VAJDASÁGI MAGYAR MOZGÓKÉP NAPJA

VAJDASÁGI MAGYAR MOZGÓKÉP NAPJA

Helyszín: Magyarkanizsa , Szabadka, Zenta, Topolya, Zombor, Újvidék
Kezdés: 2017. október 13.Fejezés: 2017. október 18.Szervezet: Cinema Filmműhely

Tisztelettel meghívjuk Önt, családtagjait és ismerőseit

 

 A VAJDASÁGI MAGYAR MOZGÓKÉP NAPJA – 2017

magyarkanizsai, szabadkai,  zentai, topolyai, zombori és újvidéki filmvetítésére

 

Külön felhívjuk figyelműket Fekete J. József A VAJDASÁGI MAGYAR MOZGÓKÉP TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE című tanulmányának zombori ismertetésére.

Ezidáig, a Vajdaságban, Délvidéken még nem történt kísérlet a vajdasági magyar filmgyártás, filmművészet történeti  áttekintésére a kezdetektől  napjainkig / 2017 - ig, 27 oldal /.  Fekete J. József  összefoglaló dolgozata az első kritikai kísérlet a játék - és a dokumentumfilm vonulatának,  mai  szerzői produkcióinak értékelésére, értelmezésére, tágabb kontextusba  helyezésére.  Megközelítésében, arra vállalkozik, hogy  két filmfajta a játék - és dokumentumfilmek tükrében, vizsgálja meg a délvidéki magyarság közelmultjának és jelenének  filmes ábrázolását, tükröztetését, dokumentálását. Vállalkozásával kinyitott egy  művelődéstörténeti szelencét, amely tartalmáról, tematikai, formai vonatkozásairól, értékeiről mindmáig esetszerűen olvashattunk. Bizton leszögezhetem, hogy Fekete J. József művelődéstörténetünk elhanyagolt területére, ezen belül filmművészetünkre  fókuszáló tanulmánya, úttörő, iránymutató, további,  másszempontú  kutatást, értékelést inspiráló munka.  E művészeti területet is sokféleképen lehet megközelíteni, máskép közelíthetik meg a teoretikusok, művelődéskutatók, kritikusok stb. és másképp az alkotók, mindez még várat magára, várja honi és azon túli fehérfoltok feltáróit.  E pársoros ajánlással szeretném felhívni minden érintett szakmabeli és érdeklődő figyelmet Fekete J. József írására, és megköszönni  fáradozását!

                                                                                              Siflis Zoltán, Balázs Béla  - díjas filmrendező 

Helyszín: Magyar Polgári Kaszinó, október 19. 18 óra

 

Számítunk megtisztelő jelenlétére!

 

A VETITÉSEK HELYSZINE ÉS IDŐPONTJA

 

Magyarkanizsa, Művészetek Háza, moziterem: október 13.

19.00 óra Fejős Csilla: Fohász a déli  végeken (25 perc / dok. film)

19.25 óra Kovács István: Szürke senkik (65 perc / játékfilm)

20.30 óra Antal Szilárd: Erőd (27 perc / dok. film)

 

október 14.

19.00 óra Siflis Zoltán: A kamerás emberek (50 perc / dok. film)

19.50 óra Tolnai Szabolcs: Minotaurusz (48 perc / kisjátékfilm)

20.40 óra Goretić Péter: Az irgalmas angyal ( 12 perc / kisjátékfilm)

 

Szabadka, Lifka Art Mozi : október 16. 

11,30 óra koszorúzás  Lifka szobor

19.00 óra Siflis Zoltán: A kamerás emberek (50 perc / dok. film)

20.00 óra Kovács István: Szürke senkik (65 perc / játékfilm)

 

október 17.

19.00 óra Kovács István: Asszonyok lázadása (70 perc / dok. film)                                              

20.10 óra Tolnai Szabolcs: Minotaurusz (48 perc / kisjátékfilm)

 

október 18.  

19.00 óra Goretić Péter: Az irgalmas angyal ( 12 perc / kisjátékfilm)

19.15 óra Antal Szilárd: Erőd (27 perc / dok. film)

19.45 óra Tóth Szilárd, Laszkovity Ervin K. Kovács Ákos: Saskarom (22 perc / dok.film)  

20.10 óra Fejős Csilla: Fohász a déli  végeken (25 perc / dok. film)

 

Topolya, Művelődési Ház kiállítóterme: október 16.

17.00 óra Siflis Zoltán: A kamerás emberek (50 perc / dok. film)

18.00 óra Fejős Csilla: Fohász a déli  végeken (25 perc / dok. film)

18.30 óra Antal Szilárd: Erőd (27 perc / dok. film)

 

október 17.

17.00 óra Tolnai Szabolcs: Tolnai Szabolcs: Minotaurusz (48 perc / játékfilm)

18.00 óra Tóth Szilárd, Laszkovity Ervin  K. Kovács Ákos: Saskarom (22 perc / dok. film)

18.30 óra Kovács István: Szürke senkik (65 perc / játékfilm)

 

október 18.

17.00 óra Kovács István: Asszonyok lázadása (72 perc / dok. film)

18.30 óra Goretić Péter: Az irgalmas angyal (12 perc / kisjátékfilm)

 

Zenta, Thurzó Lajos Művelődési - Oktatási Központ: október 17.

18.00 óra Kovács István: Szürke senkik (65 perc / játékfilm)

19.00 óra Goretić Péter: Az irgalmas angyal (12 perc / kisjátékfilm)

 

október 18 .

18.00 óra  Antal Szilárd: Erőd (27 perc / dok. film)

18.30 óra Tóth Szilárd, Laszkovity Ervin K. Kovács Ákos: Saskarom (22 perc / dok. film)

19.00 óra  Siflis Zoltán: A kamerás emberek (50 perc / dok. film)

 

Zombor, Magyar Polgári Kaszinó: október 19.

17.00 óra koszorúzás Bosnyák Ernő sírjánál

18.00 óra  Fekete J. József kritikus A VAJDASÁGI MAGYAR MOZGÓKÉP TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE című tanulmányának ismertetése.  A tanulmányból részleteket olvas Ágoston Pribilla Valéria. 

 

19.00 óra Siflis Zoltán: A kamerás emberek (50 perc / dok. film)

20.00 óra Goretić Péter: Az irgalmas angyal (12 perc / kisjátékfilm)

20.15 óra Fejős Csilla: Fohász a déli  végeken (25 perc / dok. film)

 

Újvidék, Európa Kollégium: október 17. 

20.00 óra Bicskei Zoltán: Álom hava (112 perc / játékfilm)

A filmek tartalmi leírása.                                                                                                             

A kamerás emberek:  A kinematográfia,  a mozi két első délvidéki és közép - európai úttörőjének Lifka Sándor és Bosnyák Ernő életének és munkásságának története. Ha nem is tudatosan, mindketten hozzájárultak  a huszadik század hetvenes éveiben kibontakozó vajdasági magyar filmálom kibontakozásához.

 

Az erőd: A péterváradi vár története. Ó, drága szikla, emlékszel a Pannon-tengerre?

A kő nem semmisül meg, de emlékszik. A több mint három évszázados Péterváradi várat (erődöt) közel száz éven át építették. Ezekben az években azt mondták, hogy a terület legértékesebb pénzneme a tojás volt. A tányér helyett a habarcsba kerültek.

 

Szürke senkik: Első világháborús történet egy magyar- osztrák-román felderítőcsapatról, amely öngyilkos küldetésben, ellenséges vonalak mögött kísérel meg megsemmisíteni egy korabeli olasz kommunikációs központot.

 

Asszonyok lázadása: Oromhegyes egy kétezer lakosú vajdasági falu. A délszláv háború idején, 1992 májusában egyszerre több, mint kétszáz behívó érkezett a hadköteles férfiaknak, hogy hadgyakorlat címén azonnal vonuljanak be katonának. Azonban mindenki tudta, hogy nem hadgyakorlatról volt szó, hanem egy valós háborúba hívták őket.

 

Az irgalmas angyal: Témája az 1999- es Nato- bombázás, ahogy azt a hétköznapi ember megélte. A kisjátékfilm  részben önéletrajzi és családi ihletésű történetet mutat be.

 

Saskarom: A film egy különleges sportolót mutat be, egy olyan embert, aki saját tervezésű gépeken edz, és hatvanon túl is megszállottan küzd a győzelemért.

 

Fohász a déli végeken: A délvidéki papköltő, Bogdán József fohásza teljesülésében bízva éli mindennapjait és álmodik a megtartó jövőről Vajdaság dél-bánsági magyarsága. A nyugalom és a nyugtalanság, a múlt ihlető rétegei, a magánosság a sokaságban, a bizonytalanság szülte szorongás és mindent elnyelő kétely veszi körül Fehértemplom plébánosát.

 

Minotaurusz: Az abszurd, párhuzamos valóságok között ugráló alkotás az 1990-es évek Szerbiájában játszódik, egy széteső család melankolikus hangvételű történetét dolgozza fel.

 

Álom hava: 1690 havában /december/ pár rongyos ember vánszorog a síkságon. A török dúlásban kiürült Bácska pusztaságán bujdosók érkeznek a romjaiban is monumentális Aracsi Pusztatemplom falai közé. A török fogságból szabadult három figura rég vesztett otthonát és helyét keresné. Táltosokkal és szent királyaink szellemével találkozva sem sikerül "új boltozatot" emelni maguk fölé. Miből lesz új közösség a pusztulat után?