Kezdőlap | Események > Észak-Bácska > Dr. Tóth Tamás: A Kalocsa-Bácsi...

Dr. Tóth Tamás: A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye 18. századi megújulása Patachich Gábor és Patachich Ádám érsekek idején

Könyvbemutató Szabadkán

Helyszín: Szabadka,
Kezdés: 2015. november 24.Fejezés: 2015. november 24.Szervezet: Keresztény Értelmiségi Kör

A Keresztény Értelmiségi Kör könyvbemutatót szervez Szabadkán. Dr. Tóth Tamás: A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye 18. századi megújulása Patachich Gábor és Patachich Ádám érsekek idején (1733–1784) című könyvét kötetét ismertetjük az érdeklődőkkel.

Tóth Tamás könyvéből egyértelműen kiderül az a kevésbé ismert történelmi tény, hogy a török hódoltságot követően a magyar katolikus egyháznak meghatározó szerepe volt a hazai társadalmi, irodalmi, kulturális, oktatási megújulásban. Ebben a korban nem volt lényeges a nemzeti hovatartozás, a két Patachich is egyszerre tartotta magát horvátnak és magyar katolikus főpapnak. Megismerhetjük a kötetből az egyházi intézmények – a papnevelde, a székesegyház, a főszékeskáptalan – újjászervezését, felépítését; képet kapunk a lelkipásztorkodás fejlődéséről, a plébániák helyzetéről, változásairól, az egyházmegye újjászületéséről. A könyv hiánypótló munka, megkerülhetetlen a korszakkal és a főegyházmegye történetével a jövőben foglalkozó kutatók számára. A szerző egyháztörténész, a római Pápai Magyar Intézet rektora, a művet a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség (METEM), a Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány (HEH) és a Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár (KFL) közösen adta ki.

A könyvbemutatót Szabadkán 2015. november 24-én, 18 órakor tartjuk a Városi Könyvtár emeleti olvasótermében.

Vendégeink: Dr. Tóth Tamás Rómából, a könyv szerzője, egyháztörténész, a római Pápai Magyar Intézet rektora, Dr. Orcsik Károly, szilágyi plébános, msgr. Stjepan Beretić püspöki helynök, székesegyházi plébános, a szabadkai Paulinum diákjai a kötetből részleteket olvasnak fel.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt.
A könyvbemutatók után szerény agapét szervezünk.

Dr. Tóth Tamás 1976-ban született Kecskeméten. Teológiai tanulmányait Veszprémben, Szegeden, majd a Collegium Germanicum et Hungaricum növendékeként Rómában végezte. 2002-ben Kalocsán szentelték pappá. 2004–2007 között káplánként szolgált, előbb Kiskunfélegyházán, majd Soltvadkerten, és ugyancsak 2004-től tart kurzusokat a szegedi teológián. 2006-ban egyháztörténelemből doktorátust szerzett a Pápai Gergely Egyetemen. 2007–2011 között az apostoli nuncius titkára volt Budapesten, 2011-ben nevezték ki a Pápai Magyar Intézet rektorává. Több egyháztörténeti tárgyú publikáció szerzője, 2012-ben a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével, 2013- ban pápai kápláni címmel tüntették ki.