Kezdőlap | Felhívások > A KISEBBSÉGI JOGVÉDŐ INTÉZET 2019....

A KISEBBSÉGI JOGVÉDŐ INTÉZET 2019. ÉVI ESSZÉPÁLYÁZATA

Jelentkezési határidő: 2019-05-31 00:00:00Pályázók köre: Külhoni magyar egyetemi hallgatóknak, fiatal jogászoknak és kisebbségvédelemmel foglalkozó pályakezdő külhoni fiataloknakKapcsolat: jogvedo.intezet@kji.hu Kiíró: Kisebbségi Jogvédő Intézet

A Kisebbségi Jogvédő Intézet esszépályázatot hirdet külhoni magyar egyetemi hallgatóknak (jogász, társadalomtudományi, politológus szak), fiatal jogászoknak és kisebbségvédelemmel foglalkozó pályakezdő külhoni fiataloknak az alábbiak szerint.

1. A Kisebbségi Jogvédő Intézet esszépályázat kiírásával ösztönzi a kezdő jogászok, valamint a kisebbségvédelem területén tevékenykedő pályakezdő külhoni fiatalok kisebbségvédelemben történő elméleti elmélyedését.

2. A pályázat célja, hogy a külhonban tanuló egyetemista, valamint pályakezdő fiatalok újabb ismereteket szerezzenek a kisebbségvédelem terén, és bővítsék ezen területen megszerzett tudásukat.

3. A pályázatra vonatkozó tartalmi és formai követelmények a következők: Pályázni bármely, a kisebbségvédelmet érintő írással lehet, különös tekintettel az alábbi témákra:

a) Nemzetbiztonság vs. jogbiztonság - Hogyan sérülnek az alapvető emberi- és kisebbségi jogok a nemzetbiztonság fenntartására való hivatkozással?

b) Az igazságszolgáltatás függetlensége, különös tekintettel a kisebbségi ügyekre

c) Kettős állampolgárság problematikája, különös tekintettel a szlovákiai, illetve ukrajnai szabályozásokra

d) Ombudsmanok szerepe a kisebbségi jogvédelemben (illetve a Vajdaság esetén a tartományi jogvédő szerepe)

e) Civil szervezetek szerepe és lehetőségei a kisebbségi jogvédelemben

f) Nyelvhasználati jogok a kisebbségi médiában

g) Nyelvhasználati jogok az állami és önkormányzati hivatalokban

h) Kisebbségi szórványközösségek nyelvi revitalizációja

i) Iskolai szegregáció, nyelvi diszkrimináció, és a magyar nyelviség fenntartásának aktuális problémái

j) Kéttannyelvű oktatás: az asszimiláció előszobája, vagy a nemzeti kisebbségek sikeres társadalmi integrációjának eszköze?

k) Tankönyvpiaci beavatkozások, mint a nemzeti kisebbségekkel szembeni diszkrimináció egyik formája

2

l) A kisebbségi jogérvényesítés diplomáciai- és lobbilehetőségei a Nemzetközi Szervezetek viszonylatában

m) Nemzetállamok reneszánsza az újjá formálódó Európában: új kihívások a kisebbségi érdekérvényesítés számára

n) Kisebbségvédelem a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjogában?

o) Kisebbségvédelem az Európai Unió Bíróságának esetjogában?

p) Az Európai Ombudsman és a kisebbségvédelem

q) Kisebbségi ügyek az Európai Parlament Szakbizottságai előtt

r) Az EBESZ ajánlások kisebbségvédelmi dimenziói

s) A nemzeti kisebbségek védelmének megjelenése az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének tevékenységében

t) Az Európai Unió nyelvi- és kulturális sokszínűségének fenntarthatósága

u) Milyen hatással van a migrációs válság a hagyományos nemzeti közösségek érdekérvényesítési lehetőségeire?

v) Infrastruktúrafejlesztés, mint a nemzeti kisebbségekkel szembeni sajátos diszkriminációs eszköz

w) Decentralizáció és gazdaságfejlesztés: autonómiakoncepciók gazdasági vonatkozásai

x) Pénzügyi autonómia a határon túli magyar térségekben. Valóban nettó befizetői-e a magyar többségű térségek a központi költségvetéseknek?

 

A tanulmányokban az elméleti háttér mellett jogesetek, szemléltető példák bemutatását várjuk.

A pályázatokra vonatkozó formai követelményeket lásd a csatolmányban.

 

4. A pályázat beküldésének módja:

A pályázatokat doc, vagy docx formátumban, elektronikus levélben kérjük benyújtani a jogvedo.intezet@kji.hu címre.

5. Máshol már megjelent pályamunkákat nem fogadunk be!

6. Fenntartjuk a jogot, hogy az esetleges visszaélések miatt a beérkezett pályamunkákat plágiumkeresővel vizsgáljuk át.

8. A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.

9. A beérkezett pályázatok díjazásáról a Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Kuratóriumának tagjai 2019. május 31-e után 14 napon belül hozzák meg döntésüket, a pályamunkákban feldolgozott témák újszerűsége és hozzáadott értéke alapján.

10. A legjobban sikerült pályázatokat Kisebbségi Jogvédő Intézet – a pályázó́ nyilatkozatától függően – az Intézet honlapján nyilvánosan hozzáférhetővé teheti, valamint megjelenítheti az Intézet köteteiben. Ebben az esetben fenntartja a jogot a kéziratok nyelvi-stiláris javítására, a szerkezeti elemek egységesítésére, illetve a tipográfia kialakítására.

3

11. A nyertes pályázókkal a Kisebbségi Jogvédő Intézet szerződést köt az elkészített pályamű díjazása céljából.

12. A díjazás mértéke:

I. helyezés: 110.000 HUF

II. helyezés: 90.000 HUF

III. helyezés: 70.000 HUF.

A Kuratórium tagjai különdíjat vagy különdíjakat is megállapíthatnak.

13. A díjazottak az elismerő oklevelet ünnepélyes keretek között vehetik át a Kisebbségi Jogvédő Intézet által 2019 nyarán szervezett nyári egyetemeken. Személyes részvétel akadályoztatása esetén, kérés alapján, postai úton kézbesítjük az oklevelet.

 

Budapest, 2019. január 30.

 

Csóti György

igazgató

Csatolmányok: