Kezdőlap | Felhívások > A szórványban folyó oktatás...

A szórványban folyó oktatás támogatásaoktatás

Jelentkezési határidő: 2017-09-08 00:00:00Pályázók köre: Határon túli magyar nonprofit szervezetek (egyházak, alapítványok, egyesületek, civil szervezetek, társulások stb).Kiíró: Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Eötvös Loránd Tudományegyetem
38417-1/2017/FOKT
 
 
Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma az Eötvös Loránd Tudományegyetem közreműködésével nyílt köznevelési pályázatot hirdet a szórványban folyó oktatás támogatására a 2017 /2018-as tanévben
 
 
A pályázat célja:
Romániában, Ukrajnában, Szerbiában, Szlovákiában és Horvátországban köznevelési (nem felsőfokú vagy felsőoktatási képzés) szórványterületen dolgozó pedagógusok és tanulók ösztöndíjának biztosításához, utazási, valamint kollégiumi ellátási költségekhez történő hozzájárulás.
 
 
A pályázat benyújtására jogosultak köre:
Romániai, ukrajnai, szerbiai, szlovákiai és horvátországi jogi személyiséggel rendelkező határon túli magyar nonprofit szervezetek (egyházak, alapítványok, egyesületek, civil szervezetek, társulások stb).
 
 
A pályázatok benyújtása, határidő:
Pályázni kizárólag online adatlap kitöltésével lehet. A pályázatot elektronikus formában –az előírt mellékletek csatolásával – az Eötvös Loránd Tudományegyetem honlapján a https://martonaron.elte.hu/palyazatok/jogiszemelyeknek-szervezeteknek/felhivasok menüpont alatt lehet kitölteni. A kitöltött adatlap mellé kötelező csatolni a mellékleteket.
 
 
A pályázat elektronikus beérkezésének határideje: 2017. szeptember 8.
 
 
A pályázó a pályázat elektronikus beküldésekor az alábbi mellékleteket köteles csatolni: a Kedvezményezett létesítő okiratának egyszerű másolata, illetve annak magyar nyelvű fordítása; a Kedvezményezett létezését igazoló (végzés, nyilvántartásba vételről szóló határozat, kivonat a bírósági nyilvántartásból,), a pályázat benyújtásának napjától számított 60 napnál nem régebbi hiteles okirat és annak magyar nyelvű fordítása; a Kedvezményezett képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya és annak magyar nyelvű fordítása; amennyiben az átutalást magyarországi bankszámlával rendelkező szervezet fogadja be, annak az erről szóló nyilatkozata; igazolás a támogatást fogadó bankszámláról.
A nyertes pályázókkal történő szerződéskötés során az EMMI, mint Támogató a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. Korm. rendelet 3. § 1/b bekezdés figyelembe vételével az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50/A. §-szerinti biztosíték kikötésétől eltekint.
 
 
A felhívás teljes szövege a következő címen olvasható: