Kezdőlap | Felhívások > A VMFK 2015-ös ösztöndíjpályázati...

A VMFK 2015-ös ösztöndíjpályázati felhívása

Jelentkezési határidő: 2015-10-20 00:00:00Pályázók köre: Szerbiai állami egyetemeken tanuló másod- vagy harmadéves hallgatók.Kiíró szervezet: Vajdasági Magyar Felsőoktatási KollégiumKapcsolat: Újvidék, Vojvode Mišića 1.

A Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium ösztöndíjpályázatot hirdet szerbiai állami egyetemeken tanuló másod- vagy harmadéves hallgatók számára.

Feltételek: a pályázó valamely állami egyetem másodéves, illetve harmadéves hallgatója; az összesített tanulmányi eredménye legalább 8,5 (mellékelni a hivatalos bizonylatot); az állami költségvetés terhére tanul; nem ismételt évet.

A pályázat 10 nyertese – az anyaországi folyósítástól függően – három évig tartó anyagi támogatásban részesül és a kollégium által kinevezett tutor segítségével bekapcsolódik a tudományos kutatómunkába, a diákköri tevékenységbe, valamint szerepel a Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferenciákon (VMTDK) minden év novemberében.

A kollégium nem bentlakásos. A kollégiumi úgynevezett tutoriális képzés a rendes tanulmányokkal párhuzamosan folyik három éven át.

A Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium az egyéni képzés mellett a tanév folyamán közösségi programokat kínál Újvidéken, a Tudósklubban (Forum-ház).

A kollégium célja a tudományos/művészeti utánpótlás, leendő egyetemi tanárok, kutatók, művészek kinevelése, ezért a bizottság végérvényes döntését ezzel a célkitűzéssel összhangban hozza meg, figyelembe véve – a fenti feltételeken túl – a hiányszakmákat, a szakterületi lefedettséget, az oktatás nyelvét, az átlagot és a választott szak nehézségét is. A pályázó a pályázaton való részvételével elfogadja a döntéshozó szerv illetékességét, ill. hogy a döntés ellen fellebbezésre nincs lehetőség.

Pályázni 2015. szeptember 10-től október 20-ig, az e célra készült jelentkezési űrlapon lehet. Az űrlap letölthető a www.vmtdk.edu.rs honlapról, a Hírek rovatból.

A kitöltött adatlap és a felmérő kérdőív ajánlott postai küldeményként avagy a VMFK székhelyén (Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium, Újvidék, Vojvode Mišića 1., Forum-ház portája) nyújtható be határidőn belül. A hiányos, pontatlan, olvashatatlan ill. késve beérkezett pályázatok érvénytelennek minősülnek.

A kollégium az eredményről minden pályázót levélben értesít.