Kezdőlap | Felhívások > A VMFK ösztöndíjpályázata

A VMFK ösztöndíjpályázata

Jelentkezési határidő: 2019-12-10 00:00:00Pályázók köre: Valamely állami egyetem másod- ill. harmadéves hallgatójaKiíró szervezet: Vajdasági Magyar Felsőoktatási KollégiumKapcsolat: 21000 Újvidék, Vojvode Mišića 1.Kiíró: Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium

A Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium (VMFK) ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT HIRDET

 

Feltételek:

· a pályázó valamely állami egyetem (nem főiskola!) másod- ill. harmadéves hallgatója

· az összesített tanulmányi eredménye legalább 8,00 (mellékelni kell a hivatalos bizonylatot)

· állami költségen tanul

· nem ismételt évet.

 

A kollégium nem bentlakásos.

A pályázat 10 nyertese – az anyaországi folyósítástól függően – három évig tartó anyagi támogatásban részesül és a kollégium által kinevezett tutor segítségével bekapcsolódik a tudományos kutatómunkába, a diákköri tevékenységbe, valamint szerepel a Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferenciákon (VMTDK) minden év novemberében.

A kollégiumi ún. tutoriális képzés a rendes tanulmányokkal párhuzamosan folyik három éven át.

A Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium az egyéni képzés mellett a tanév folyamán közösségi programokat kínál Újvidéken, a Tudósklubban (Forum-ház).

A kollégium célja a tudományos/művészeti utánpótlás, leendő egyetemi tanárok, kutatók, művészek kinevelése, ezért a bizottság végérvényes döntését ezzel a célkitűzéssel összhangban hozza meg, figyelembe véve - a fenti feltételeken túl - a hiányszakmákat, a szakterületi lefedettséget, az oktatás nyelvét, az átlagot és a választott szak nehézségét is. Kivételesen negyedéves hallgató és magánegyetem hallgatója is bekerülhet a kollégiumi rendszerbe. A pályázó a pályázaton való részvételével elfogadja a döntéshozó szerv illetékességét, ill. hogy a döntés ellen fellebbezésre nincs lehetőség.

Pályázni a 2019. december 1-től 10-ig lehet az e célra készült jelentkezési űrlapon, amely a vmtdk.edu.rs oldal Hírek rovatában található.

A kitöltött űrlap ajánlott postai küldeményként avagy a VMFK székhelyén (Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium, Újvidék, Vojvode Mišića 1., Forum-ház portája) nyújtható be határidőn belül. A hiányos, pontatlan, olvashatatlan ill. késve beérkezett pályázatok érvénytelennek minősülnek.

A kollégium az eredményről minden pályázót e-mailben értesít.