Kezdőlap | Felhívások > Családbarát díjak

Családbarát díjak

Családbarát Önkormányzat, Családbarát Vállalkozó, Példamutató Nagycsalád, Legsikeresebb Nagycsaládos Egyesület, Vancsesz Aranyoklevél

Jelentkezési határidő: 2016-12-17 00:00:00Kiíró szervezet: Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek SzövetségeKapcsolat: vancsesz0102@gmail.com, Vancsesz, 24430 Ada, Lenin u 46.

A Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek Szövetsége a Népesedési  és Családgondozási Cselekvési  Program (amelyet a Magyar Nemzeti Tanács 2016. május 27-én fogadott el) 3.  pontja  alapján a díjak  odaítélését végző Bizottsága

 

FELHÍVÁST

 

tesz  közzé ajánlások  megtételére az alábbi díjak odaítélésére:

1.     Családbarát Önkormányzat –díjra

Jelölhető minden olyan önkormányzat:

-          amelynek az illetékes szerve elfogadta a helyi népesedési  akciótervet,

-          amely a helyi akcióterv megvalósításához pénzforrásokat rendelt, azokat beépítette a költségvetésbe és azt az önkormányzat illetékes szerve elfogadta,

-          amely együttműködik a Népesedési és családgondozási  cselekvési program végrehajtását végző szakemberekkel és munkatestületekkel,

-          amely a családok helyzetét javító intézkedéseket foganatosított, ( nagycsaládos kártya, az iskoláskor előtti intézményekben a 3. és 4. gyermek tartózkodási  költségeinek finanszírozása, a várandós anyák  támogatása, a gyermekek születése utáni  támogatás, ingyenes óvodai  és iskolai étkeztetés, kedvezmények  a kommunális szolgálatatások  megfizettetésekor, tankönyvtámogatás, az utazó diákok támogatása, kettős és hármas ikrek  támogatása, tehetséges diákok és egyetemisták támogatása, nehéz szociális helyzetben lévő családok segítése, stb..)

-          amely együttműködik a családokkal foglalkozó civil szervezetekkel és anyagilag is jelentősen támogatja munkájukat,

-          amely olyan közösségi programokat szervez és támogat, ahol a családok jól érzik magukat, találkozni tudnak  és tartalmas kikapcsolódást jelent számukra és

-          amely segít a kisgyermekes anyukák foglalkoztatásában és annak  a szemléletnek  a terjesztésében, hogy az anyaság, a gyermekvállalás csak jót jelenthet egész közösségünk számára.

2.)   Családbarát Vállalkozói –díjra

                Jelölhető olyan vállalat, intézmény vagy munkaszervezet:

-           amely  megbecsüli és méltányosan bérezi a munkavégzőket,

-          amely családbarát munkahelyeket hívott létre és több gyermekes anyukákat is foglalkoztat,

-          amely elismeri, hogy a jól működő, stabil , kiegyensúlyozott családok gazdasági előnyt is jelentenek, hiszen növelik a munkaerő motiváltságát, teljesítőképességét, kitartását és a munkához való ragaszkodását,

-          amely biztosítja dolgozói számára a törvényben előírt munkahelyi  körülményeket egészségügyi  és testi épségük megvédésére, évi szabadságot, szülési szabadságot és szabadnapokat,

-          amelyben  jó munkahelyi légkör uralkodik ,

-          amely támogatja a nagycsaládos egyesületek és más családokkal foglalkozó civil szervezetek tevékenységét.

3.)  Példamutató Nagycsalád - díj

                Jelölhető minden olyan nagycsalád amely:

-          család tagjai között legkevesebb három gyermek él együtt a szüleivel és közülük legalábbb egy még kiskorú,

-          családban  a szülők boldog, harmonikus házasságban élnek,

-          családban a gyermekek megfelelő neveltetést kapnak és példamutató tanulók,

-          szülők és gyermekeik elismert tagjai a közösségnek,

-          család egyéb szakmai és emberi kvalitások  miatt érdemes az elismerésre és

-          család tagjai résztvesznek a nagycsaládos egyesületek  vagy más civil szervezetek tevékenységében.

4.)  Legsikeresebb Nagycsaládos Egyesület díj

                Jelölhető  minden olyan nagycsaládos egyesület amely:

-          legalább 2 éve folyamatosan dolgozik és tevékenysége  sikeres,

-          tagjai résztvesznek nem csak a helyi rendezvényeken, hanem a vajdasági , illetve kárpát – medencei szintű megmozdulásokon is,

-          olyan családbarát rendezvényeket szervez, amelyeken más egyesületek tagjai is jelen vannak,

-          az összefogás , a közösségi élet népszerűsitésén munkálkodik ,

-          tagja a Vancsesz , KCSSZ, VMCSZ vagy valamelyik más szövetségnek és annak munkájában aktív szerepet vállal,

-          aktívan résztvesz a Népesedési és Családgondozási  Cselekvési Program végrehajtásában és

-          sikereket ér el a tagok képzése, kapcsolatépítés és más szervezetekkel , intézményekkel való együttműködésben.

5.) Vancsesz Aranyoklevél

                Jelölhető minden olyan személy , civil szervezet vagy intézmény amely:

-          jelentősen hozzájárult a családbarát szemlélet terjesztéséhez,

-          az alkotó szellemű nevelés népszerűsítése és terjesztése terén ért el kimagasló eredményeket,

-          olyan médiatartalmak megjelenítését biztosította, amelyek a családbarát szemléletet, a gyermekvállalást és a család szervezetek  működését népszerűsítették,

-          az egyházi  tevékenysége során kiemelten  foglalkozott a családalapítás, házasság, gyermekvállalás és közösségépítés kérdéseivel,

-          az oktatási  és nevelési  tevékenységben  kiamagasló eredményket ért el és

-          a nagycsaládos egyesületek  vagy más civil szervezetek  munkájában kitűnt a családbarát szemlélet népszerűsítésében.

A javaslatokat indoklással  ellátva kérjük, hogy legkésőbb 2016. december 17-ig  juttassák el drótpostán a vancsesz0102@gmail.com, vagy postán a Vancsesz,  24430 Ada, Lenin u 46.  címre. A késve érkező javaslatokat  már nem tudjuk figyelembe venni.

 

                                                                                                Krizsán Vilmos

                                                                                                VANCSESZ elnök