Kezdőlap | Felhívások > Magyar Életfa díj ~ Aranyplakett ~...

Magyar Életfa díj ~ Aranyplakett ~ Plakett - A VMMSZ várja a felterjesztéseket

Jelentkezési határidő: 2020-12-04 00:00:00Kiíró szervezet: Vajdasági Magyar Művelődési SzövetségKapcsolat: office@vmmsz.org
 
Megjelent a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség életműdíjaira és az eddigi életpályák elismerésére vonatkozó felhívása.

A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség életműdíja, a Magyar Életfa díj, a példaértékű életpályák, pályaívek elismerésére alapított Plakett és a Kárpát-medence magyar közösségeiért vállalt és végzett hiteles őrző és teremtő munka elismeréséül létrehozott Aranyplakett arról a kötelességről és felelősségről beszél, hogy ezen életművek és életpályák mellett nem mehetünk el szótlanul. Mindez arról kell, hogy szóljon, hogy az évtizedek küzdelmeit, tanítói munkáját, alkotói, művészi pályáját, a mindennapi tenni akarást és annak hitét méltóképp köszönjük meg, az előtt méltóképp tudjunk elismeréssel adózni. Hisz mindennapi hitükkel, de közösségteremtő derűjükkel is különlegesen sokat adtak mindnyájunknak. Őnélkülük közösségünk, értékrendünk és értékszeretetünk messze került volna, messze kerülne álmától, vágyaitól, erejétől – jövőképétől.

A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség a fent leírtak alapján kéri Önt/Önöket, hogy segítsék az érdemes és kimagasló személyi, de az egyesületi, csoportban elért teljesítmények megbecsülését és méltó elismerését. Amennyiben közösségükben:

- az anyanyelvápolás,

- a népzene, a néptánc, a közművelődés, a népművelés, a néprajz,

- a színházművészet, a versmondás, a bábművészet, az irodalom,

- a hangszeres zeneművészet és kórusművészet,

- a film- és fotóművészet, a mozgóképkultúra,

- a képző- és iparművészet, a művészettörténet, a tárgyalkotó népművészet, az építőművészet,

- a pedagógusi, a kutatói munka, a történészi kutatások,

- a közösségi és kulturális emlékezet- és a helytörténet-kutatás terén,

közösségünk összefogásáért és formálásáért, a nemzeti összetartozás erősítéséért, kulturális identitásunk gazdagodásáért, a nemzettudat fejlesztéséért végzett tevékenységet és teljesítményt méltónak találják valamely díjra, úgy tisztelettel kérjük Önt/Önöket, felterjesztéseiket juttassák el hozzánk.

Az írásos felterjesztéseket, amelynek tartalmaznia kell az elismerésre javasolt személy vagy szervezet rövid pályarajzát, bemutatását, a javaslat indoklását, továbbá a felterjesztő és felterjesztett adatait (telefonszám, postai cím, villámpostacím), legkésőbb 2020. december 4-éig kérjük elküldeni Word-formátumban elektronikusan az office@vmmsz.org villámposta címre vagy postai úton a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség címére (24000 Szabadka, Kossuth Lajos tér 4.).

Felterjesztésüket, kérjük, legfeljebb kettő A4-es gépelt oldal terjedelemben tegyék meg. Kérjük, hogy a szöveg végén tüntessék fel mind a felterjesztő, mind pedig a felterjesztett telefonos és lehetőség szerint e-mailes elérhetőségét is.

A döntést a beérkezett felterjesztések alapján a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség Elnöksége 2020. december 18-áig hozza meg.

Az elismeréseket a Magyar Kultúra Napja 2021. évi délvidéki központi ünnepségének keretében nyújtják át a díjazottaknak.

Csatolmányok
dijakkiiras2021.pdf