Kezdőlap | Felhívások > Nemzetközi Természetismereti...

Nemzetközi Természetismereti Rajzpályázat

Jelentkezési határidő: 2019-04-01 00:00:00Pályázók köre: Általános iskola I-II., III-IV. és V-VIII. osztályKiíró szervezet: ARCUS Környezetvédő EgyesületKapcsolat: Arcus Környezetvédő Egyesület, 24300 Topolya, Iskola utca 2.

A topolyai Arcus Környezetvédő Egyesület által az elmúlt évben a Föld Napja alkalmából meghirdetett természetismereti rajzpályázatra kimagaslóan sok pályamű érkezett, úgy hazai, mint külföldi pályázóktól. A nagy érdeklődésre való tekintettel idén új formában, ám hasonló elemekkel kerül kiírásra, immár Nemzetközi Természetismereti Rajzpályázatként, ugyancsak általános iskolások számára.

A pályázat fő célja változatlanul a fiatalok környezettudatosságának fejlesztése. Pályázni az ország egész területéről lehet, illetve külföldről is várjuk a pályamunkákat.

Idei pályázatunk központi témája a különböző vadon élő méhfajok, és azok jelentősége. E téma fontosságát és aktualitását az is bizonyítja, hogy a legújabb kutatások szerint a vadon élő méheknek (közéjük tartoznak a magányos méhek és a poszméhek) meghatározó szerepe van a megporzásban, mind a vadon élő növények, mind pedig a kultúrnövények esetében. A méhek a rovarvilág legfontosabb beporzó szervezetei, egy igen változatos csoport, világszerte közel 22 ezer fajuk ismert, melyek közül Közép-Európában mintegy 750 faj él. Kulcsszerepük ahhoz a szükségletükhöz köthető, hogy a nagymennyiségű pollent és nektárt nem csak saját táplálékuknak gyűjtik, hanem lárváik ellátására is. Ezért nevezhetők a leghatékonyabb megporzóknak, mivel sokkal több virágot keresnek fel, mint más viráglátogató rovarok, valamint a pollen gyűjtésére specializálódott testükön sokkal hatékonyabban viszik át a virágport egyik növényről a másikra. Az olyan növényfajok virágait, amelyekhez a házi méhek nehezen tudnak hozzáférni, mint a vörös here, lucerna vagy a paradicsom, specialista vadon élő méhek poroznak be.

 

A pályázat részletes leírása

A pályázat műfaja: rajzpályázat

Korcsoportok: általános iskola I-II., III-IV. és V-VIII. osztály

A rajzok elkészíthetőek az adott korcsoport által használt összes technika és rajzeszköz felhasználásával, ugyancsak az adott korcsoportnak megfelelő méretű rajzlapra. A különböző vadon élő méhfajok, vagy azok tevékenységének, életmódjának ábrázolása, rajz formájában történő bemutatásával kapcsolatos műveket fogadunk. Házi méhet, illetve méhészettel kapcsolatos ábrázolásokat nem áll módunkban elfogadni.

A pályázók önállóan is pályázhatnak, oktatási intézménytől függetlenül!

A pályamunkák beküldésének általános feltételei

Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be. A beküldött pályamű hátoldalán (attól elválaszthatatlanul) kötelező jelleggel fel kell tüntetni az alábbi adatokat:

– a pályamű címét

– a pályázó nevét

– a pályázó életkorát és osztályát

– a pályázó vagy szüleinek elérhetőségét (telefonszámot és e-mail címet mindenképp)

– a felkészítő tanár nevét (amennyiben van)

– a tanintézmény megnevezését

 

A pályázatok beküldésének módja

A pályázók postai úton az alábbi postacímre küldhetik munkáikat: Arcus Környezetvédő Egyesület, 24300 Topolya, Iskola utca 2., Szerbia (Ekološko društvo “Arkus”, 24300 Bačka Topola, Školska 2, Srbija).

A művek postára adási határideje 2019. április 1-je, hétfő.

A pályázók a pályamű beküldésével elfogadják, hogy a díjazott pályaművek kiállításának, kiadásának, bemutatásának, közzétételének jogáról, beküldött személyes adataik feltüntetése mellett, a kiíró javára lemondanak. Hiányosan, a kért adatok feltüntetése nélkül benyújtott pályázatokat nem fogadunk el, éppúgy ahogy a határidő lejártát követően benyújtott pályázatot sem.

Pályaműveket nem áll módunkban visszaküldeni!

A díjazottak elismerése

A pályamunkák korcsoportonként kerülnek elbírálásra. A pályázat kiírója a korcsoportok első három legjobbnak ítélt pályamunka alkotóit korosztályuknak megfelelő könyvjutalomban részesíti. A szakmai zsűri a kiemelkedő tehetségű pályamunkákat különdíjjal is jutalmazhatja.

A pályázatra beküldött pályamunkákból kiállítást állítunk össze Topolyán, Topolya község Művelődési Házának kiállítótermében, melynek megnyitójára 2019. április 22-én, hétfőn, 18 órai kezdettel kerül sor, ünnepélyes díjkiosztóval egybekötve.

A beküldött munkákból összeállított kiállítás 2019. április 22-től május 2-ig lesz megtekinthető Topolya község Művelődési Házának kiállítótermében.

Várjuk az ötletes pályamunkákat!

 

F ő t á m o g a t ó k

Topolya község Önkormányzata

Topolya község Művelődési Háza