Kezdőlap | Felhívások > Nyilas Misi Ösztöndíj Program

Nyilas Misi Ösztöndíj Programösztöndíj

Jelentkezési határidő: 2019-10-31 00:00:00Pályázók köre: Magyar nyelvű oktatásban résztvevő nappali tagozatos, szociálisan hátrányos helyzetű, tehetséges 5-12. osztályos diákokKapcsolat: osztondij@jobbadni.huKiíró: Magyar Református Szeretetszolgálat

 

A Magyar Református Szeretetszolgálat idén is kiírta a Nyilas Misi Ösztöndíj Programját, amelyre magyar vagy határon túli magyar nyelvű oktatásban résztvevő nappali tagozatos, szociálisan hátrányos helyzetű, tehetséges 5-12. osztályos diákok jelentkezhetnek.

 

A pályázatról

A tehetség kincs! Nyilas Misi Ösztöndíj Programunkkal tehetséges, ám rászoruló gyermekeket támogatunk. Tudjuk, hogy a tehetség kibontakoztatásához nemcsak kitartó, szorgalmas munkára, de segítségre is szükség van.

 

Mikor adhatok be pályázatot?

Pályázatot szeptember 11.- október 31. között lehet benyújtani.

 

Kik pályázhatnak?

Pályázatot a magyar és határon túli (Kárpátalja, Felvidék, Délvidék, Erdély) magyar nyelvű oktatásban résztvevő valamely művészeti ágban (zene-, képző-, táncművészet), sportban, bölcsésztudományban (magyar nyelv és irodalom), vagy természettudományban (matematika, fizika, informatika) kiemelkedően tehetséges, 5–12. évfolyamon tanuló, szociálisan hátrányos helyzetű magánszemély adhatja be, tehetség-támogatás céljából.

 

Mennyi az ösztöndíj összege?

A megpályázható ösztöndíj támogatás összege 10.000 Ft/fő/hónap vagy 33 EUR/fő/hónap a tanévre (10 hónap).

A program lefedettségét illetőleg Kárpát-medencében 50 főt támogatunk.

 

Mire lehet felhasználni a megnyert összeget?

A pályázat felhasználást illetőleg, a támogatást a pályázó az általa megjelölt tehetség területhez kapcsolódó:

  • fejlesztésre,
  • egyesületi tagdíjra,
  • eszköz kölcsönzésre,
  • eszköz vásárlásra,
  • különórára,
  • verseny, fellépés nevezési díjra,
  • verseny, fellépés vagy különórai útiköltségére használhatja fel.

 

Hogy pályázhatok?

A pályázatot ezen az oldalon a Jelentkezés menüpont alatt tudod benyújtani.

Először regisztrálni kell az oldalra, csak érvényes regisztráció után lehet beadni a pályázatot.

Milyen szükséges mellékleteket kell csatolni a pályázathoz, ha művészeti kategóriában pályázom?

Művészeti kategóriában kötelező benyújtani: Zene, képző, táncművészetre jelentkezett pályázónak vagy videót (max: 5 perc terjedelemben, úgy, hogy a pályázó a felvételen felismerhető legyen) vagy hangfelvételt (max: 5 perc terjedelem) vagy képet a művészeti alkotásról (max. 5 db egyenként max. 6 MB méretig) kötelező csatolni a pályázathoz.

Szülői nyilatkozat csatolása 18. életévét be nem töltött kiskorú személy esetén minden esetben kötelező. A sablon a honlapról letölthető (INNEN).

A pályázatokhoz ajánlott mellékletként lehet csatolni oklevelet illetve ajánló levelet.

 

Milyen szükséges mellékleteket kell csatolni a pályázathoz, ha bölcsésztudomány kategóriában pályázom?

Magyar nyelv és irodalom területen jelentkezett pályázónak kötelező benyújtani fogalmazást, novellát, verset, oklevelet.

A csatolni kívánt mellékleteket az osztondij@jobbadni.hu e-mail címre kell elküldeni. A tárgyban meg kell jelölni a pályázó nevét, a megpályázandó kategóriát és az országot.

Szülői nyilatkozat csatolása 18. életévét be nem töltött kiskorú személy esetén minden esetben kötelező. A sablon a honlapról letölthető (INNEN).

 

Milyen szükséges mellékleteket kell csatolni a pályázathoz, ha sport vagy természettudomány kategóriában pályázom?

Sport, matematika, fizika, informatika pályázat esetén, a kötelező melléklet versenyt igazoló dokumentum, oklevél (max: 3 db, 2 évnél nem régebbi) és ajánlás attól a személytől, aki a pályázót kiemelkedő tehetségnek tartja (iskolai szaktanár, mentor).

Szülői nyilatkozat csatolása 18. életévét be nem töltött kiskorú személy esetén minden esetben kötelező. A sablon a honlapról letölthető (INNEN).

 

Kik és meddig bírálják el a pályázatot?

Elektronikus felületen beérkezett pályázatokat követően, a pályázat adatfeldolgozáson, formai ellenőrzésen megy keresztül, hiányos pályázat esetén egyszeri hiánypótlásra van lehetőség, melynek beérkezése után, minősül a pályázat érvényesnek.

 

A hiánypótlásra felhívó e-mail üzenettől számítva 7 nap van arra, hogy az abban foglalt hiányosságot egy válasz e-mail üzenetben elküldjék az osztondij@jobbadni.hu email címre. Határidőn túl beérkezett pályázatot nem áll módunkban elfogadni.

Szakmai bíráló bizottság 11.30 –ig bírálja el a beérkezett pályázatokat. A szakmai bizottság tagjait, a bíráló bizottság menüpont alatt találod.

A döntésről minden nyertes pályázó e-mailen 15 napon belül értesítést kap.

 

Mikor és hogyan kapom meg az ösztöndíjat?

A döntés után a Szeretetszolgálat, támogatói szerződés küld postai úton minden nyertes pályázónak, melyet 30 napon belül aláírt formában a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány címére (1146 Budapest, Hungária krt. 200.) kérünk visszaküldeni.

A támogatás mértéke havi 10.000 Ft vagy 33 EUR 10 hónapra összesen 100.000 Ft vagy 330 EUR, melyet kétszeri utalással (2×5 havi összeg: 50.000 Ft/165 Eur) kerül folyósításra.

Az első folyósítás a döntésről számított 60 napon belül kerül átutalásra (01.31-ig). A második folyósítás a tavaszi tanévben június 31-ig.

 

Hogyan kell elszámolnom az ösztöndíjjal?

A nyertes Ösztöndíjasnak félévente (a tanulmányi szemeszter lezárását követő 15 (tizenöt) napon belül) köteles eljuttatni az Alapítvány részére egy, az Ösztöndíj felhasználásával összefüggő beszámolót az osztondij@jobbadni.hu e-mail címre.

A beszámolónak tartalmaznia kell:

  • tételes felsorolás mire költötte az ösztöndíjat
  • írásos, fényképes beszámolót küldeni 18. életévét be nem töltött kiskorú esetén a szülő aláírásával.

Amennyiben az ösztöndíjas a beszámolót határidőre nem készíti el, úgy a következő tanévben az ösztöndíjra nem nyújthatja be a pályázatát!