Kezdőlap | Felhívások > Rajzpályázatot hirdetett a topolyai...

Rajzpályázatot hirdetett a topolyai Arcus Környezetvédő Egyesület

Jelentkezési határidő: 2020-03-28 00:00:00Pályázók köre: Általános iskola I-II., III-IV. és V-VIII. osztályKiíró szervezet: ARCUS Környezetvédő EgyesületKapcsolat: Arcus Környezetvédő Egyesület, 24300 Topolya, Iskola utca 2.
A központi téma a kék búzavirág és élőhelye.

Rajzpályázatot hirdetett a topolyai Arcus Környezetvédő Egyesület általános iskolások számára. A kiírás fő célja a fiatalok környezettudatosságának és természetismeretének fejlesztése. Pályázni az ország egész területéről, illetve külföldről is lehet. A központi téma a kék búzavirág és élőhelye.

Aktualitását az adja, hogy a kék búzavirág a pipaccsal, mezei szarkalábbal, nyári hériccsel és a mára már védett konkollyal együtt egykor a vetések gyakori és élénk színfoltja volt egész Közép-Európában. Az intenzív mezőgazdaság térhódítása, valamint a gyomirtók egyre nagyobb mértékű alkalmazása viszont alaposan visszaszorította.

A búzavirág a fészkesek családjába tartozó, különösen a búza- és rozsvetések szélén, parlagokon, szárazabb réteken elterjedt, egyéves növény. Karcsú szárú, elágazó, rövid szőröktől szürkészöld színű. Levelei közül az alsók három keskeny szeletre osztottak, a felsők egyszerűbbek, végükön szálasak, keskeny lándzsásak, ép szélűek. A hengeres szár, és a levelek is enyhén molyhosak. A szár csúcsain nyílnak a magányos virágok, melyek élénk kékek, csövesek, pártájuk mélyen hasogatott. Májustól nyíló virágait régen festésre használták, ám maga a növény gyógynövényként is ismert.


A pályázat részletes leírása

A pályázat műfaja: rajzpályázat

Korcsoportok: általános iskola I-II., III-IV. és V-VIII. osztály

A rajzok elkészíthetőek az adott korcsoport által használt összes technika és rajzeszköz felhasználásával, ugyancsak az adott korcsoportnak megfelelő méretű rajzlapra. A kék búzavirág, vagy élőhelyének ábrázolása, rajz formájában történő bemutatásával kapcsolatos műveket fogadunk.

A pályázók önállóan is pályázhatnak, oktatási intézménytől függetlenül!

A pályamunkák beküldésének általános feltételei

Egy pályázó egy pályamunkát nyújthat be. A beküldött pályamű hátoldalán (attól elválaszthatatlanul) kötelező jelleggel fel kell tüntetni az alábbi adatokat:

– a pályamű címét

– a pályázó nevét

– a pályázó életkorát és osztályát

– a pályázó vagy szüleinek elérhetőségét (telefonszámot és e-mail címet mindenképp)

– a felkészítő tanár nevét (amennyiben van)

– a tanintézmény megnevezését

A pályaművek beküldésének módja

A pályázók postai úton az alábbi postacímre küldhetik munkáikat: Arcus Környezetvédő Egyesület, 24300 Topolya, Iskola utca 2., Szerbia (Ekološko društvo “Arkus”, 24300 Bačka Topola, Školska 2, Srbija).

A művek postára adási határideje 2020. március 28-a, szombat.

A pályázók a pályamű beküldésével elfogadják, hogy a díjazott pályaművek kiállításának, kiadásának, bemutatásának, közzétételének jogáról, beküldött személyes adataik feltüntetése mellett, a kiíró javára lemondanak. Hiányosan, a kért adatok feltüntetése nélkül benyújtott pályázatokat nem fogadunk el, éppúgy ahogy a határidő lejártát követően benyújtott pályázatot sem.

Pályaműveket nem áll módunkban visszaküldeni!

A díjazottak elismerése

A pályamunkák korcsoportonként kerülnek elbírálásra. A pályázat kiírója a korcsoportok első három legjobbnak ítélt pályamunka alkotóit korosztályuknak megfelelő könyvjutalomban részesíti. A szakmai zsűri a kiemelkedő tehetségű pályamunkákat különdíjjal is jutalmazhatja.

A pályázatra beküldött pályamunkákból kiállítást állítunk össze Topolyán, Topolya község Művelődési Házának kiállítótermében, melynek megnyitójára 2020. április 20-án, hétfőn, 18 órai kezdettel kerül sor, ünnepélyes díjkiosztóval egybekötve.

A beküldött munkákból összeállított kiállítás 2020. április 20-tól 30-ig lesz megtekinthető Topolya község Művelődési Házának kiállítótermében.

Várjuk az ötletes pályamunkákat!