Kezdőlap | Felhívások > TANTÁRGYHÁLÓ 2017/2018

TANTÁRGYHÁLÓ 2017/2018tudományos

Jelentkezési határidő: 2017-09-30 00:00:00Pályázók köre: Általános iskolás felsős és középiskolás diákokKiíró szervezet: Vajdasági Módszertani KözpontKapcsolat: ujkep.modszertani@gmail.com, jucsila@gmail.comKiíró: Vajdasági Módszertani Központ

Célcsoport: általános iskolás felsős és középiskolás diákok, a pályamunkát legfeljebb két diák írhatja együtt.

Kategóriák: általános és középiskolás.

Pályázat tárgya: önálló kutatás tervezése, megvalósítása és összefoglalása írásbeli pályamű formájában, valamint a kutatás bemutatása és a témában való jártasság bizonyítása a záró rendezvény keretében.

A pályázat célja: önálló kutatások ösztönzése a diákok körében, a tudományterületek közötti összefüggések keresése, a természet- és társadalomtudományi, ill. művészeti ismeretek szintézise, a kreativitás és az előadói képességek fejlesztése.

Jelentkezési határidő:

 

        ötlettervek beküldése: 2017. szeptember 30. szombat

        pályaművek eljuttatása: 2017. november 10. péntek

        döntő: 2017. december 8. péntek

 

Jutalmak: a döntőben helyezést elérő pályázatok szerzői, illetve témavezetőik külön-külön mindkét kategóriában pénzjutalomban részesülnek.

        I. díj 10000 dinár

        II. díj 7000 dinár

    III. díj 4000 dinár

        Közönségdíj: könyvvásárlási utalvány 2000 dinár értékben

 

A pályázat részletei és a jelentkezés módja a www.tantargyhalo.net honlapon található.

 

Az Új Kép folyóirat 20. tanulmányi versenye, a Tantárgyháló a jelenségek, események, törvényszerűségek közötti összefüggések felfedezésére és tanulmányozására ösztönzi a pályázókat. A projektszerű megközelítést szorgalmazzuk, amelyben a megtapasztalás, az élmény, a tett kap hangsúlyt. A pályamunkák megírásához önálló kutatást kell végezni, azaz nemcsak internetes források, hanem nyomtatott kiadványok (könyvek, folyóiratok, újságok stb.) olvasása, megfigyelések, kísérletek, felmérések, szakemberekkel készített interjúk, levéltári kutatások stb. szükségesek. A pályázóknak javasoljuk az együttműködést valamely intézménnyel (pl. könyvtár, múzeum, levéltár stb.) vagy szakemberrel a kutatás során.

A pályaművek terjedelmét illetően az általános iskolások számára 5 gépelt oldal, a középiskolások számára pedig a 12 oldal javasolt. Ez a terjedelmi korlát magára a szöveges részre vonatkozik, a mellékletre (táblázatok, grafikonok, képek stb.) nincsenek korlátok.

Természetes elvárásunk, hogy a pályamunka kizárólagosan a Tantárgyháló versenyre készüljön és eredeti szöveg legyen.

 

A TÉMAVÁLASZTÁS ezúttal sem teljesen kötött. A tervezett majd megvalósításra kerülő munka egyetlen megkötése, hogy a versenyző által választott fogalom köré szerveződjön, mégpedig úgy, hogy két tudományterületre összpontosítson, a pályázati kiírásban megadott fogalommal társítottra és a pályázó által szabadon választott tudományra/tantárgyra.

    

Ø  szabadság (irodalom)          

Ø  sugár (geometria)

Ø  törpe (mitológia)

Ø  határvonal (irodalom)

Ø  ajtó-kapu (irodalom)

Ø  színszimbolika (filmművészet)

Ø  őselemek (kémia)

Ø  metakommunikáció (pszichológia)

Ø  smart világ (informatika)

Ø  kiegyezés (történelem)

Ø  sárkány (mitológia),

Ø  cukor (kémia),

Ø  szél (földrajz),

Ø  vírus (informatika)

Ø  birodalom (biológia)

Ø  ciklikus változások (matematika)

Ø  több vagy kevesebb (matematika)

Ø  irracionálitás (filozófia)

Ø  párhuzamosság (matematika)

Ø  állam (történelem)

Ø  méreg (kémia)

Ø  szuperhatalom (történelem)

Ø  jogok (történelem)

Ø  árnyék (képzőművészet)

Ø  töltések (fizika)

Ø  hullám (fizika)

Ø  környezetem ismeretlen földrajza (földrajz)

Ø  tűz (történelem)

Ø  növekedés (matematika)

Ø  paradoxon (biológia)

                                                                         

A pályamű lehetőleg ne korlátozódjon kizárólagosan CSAK természettudományokra vagy társadalomtudományokra vagy a művészetekre. Keresni kell az összefüggéseket, a kapcsolódási pontokat a két tudományterület, a fogalomhoz kötött és a választott között!

 

A VERSENY MENETE három lépcsős.

Az első körben ötlettervet kell beküldeni a pályázati felhíváshoz mellékelt jelentkezési adatlapon, amely tartalmazza a választott fogalomkettőst és a tervezett kutatás leírását.

Az ötletterveket az ujkep.modszertani@gmail.com e-mail címre várjuk 2017. szeptember 30, szombatig. A versenybizottság október első felében értesíti a pályázókat az ötlettervek elfogadásáról, és azok megvalósítási folyamatáról egyenként írásbeli szakmai véleményt/útmutatót mellékel.

A második körben az ötlettervek megvalósítása történik, amelyről pályamunkában számolnak be a pályázók. Ez a munka tartalmazza a kutatás elméleti hátterét, valamint a megvalósítás és a kutatási eredmények leírását, összegzését, illetve a felhasznált források megnevezését. A pályázatokat postán a szerkesztőség címére (Vajdasági Módszertani Központ, Új Kép szerkesztőség, Ago Mamužić u. 13/II, 24000 Szabadka) és e-mailben az ujkep.modszertani@gmail.com címre is be kell küldeni. Határidő: 2017. november 10, péntek. A versenybizottság november harmadik harmadában értesíti a pályázókat, hogy mely pályamunka szerzőit és mentorait várja 2017. december 8-án (péntek) a döntőre.

A harmadik körben a döntős versenyzők megvédik munkájukat, amelyhez plakátot vagy Power Point prezentációt kell készíteniük, de örömmel fogadjuk egyéb szemléltető eszközök alkalmazását is (pl. rövidfilm, makett, hanganyag stb.). Alapvető fontosságú, hogy a pályázók bizonyítsák tájékozottságukat és jártasságukat az általuk választott témában.

A projekt támogatói a Bethlen Gábor Alap, a Szekeres László Alapítvány és az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

Információk a www.tantargyhalo.net honlapon, illetve e-mailben az ujkep.modszertani@gmail.com és jucsila@gmail.com címen, telefonon pedig a 064/2447155 számon kaphatók.

 

Jó témaválasztást, szárnyaló kreativitást, valamint izgalmas kutatómunkát kívánunk!

 

A Versenybizottság