Kezdőlap | Felhívások > XXII. Kárpát-medencei Honismereti...

XXII. Kárpát-medencei Honismereti verseny általános iskolások részére történelem

Szent László

Jelentkezési határidő: 2017-10-25 00:00:00Pályázók köre: VI-VIII. osztályos tanulókKiíró szervezet: Észak-bácskai Magyar Pedagógusok EgyesületeKapcsolat: empe@mts.rs, 024/557-596

A verseny időpontja: 2017. november 18-án 9 órai kezdettel
Helyszín: Szabadka, Széchenyi István Általános Iskola (Karađorđe út 94.)


A verseny menete:
1. Esszéírás (a csapatok az alábbi témakörökből választhatnak a 2 oldalas esszéhez)
• Szent László ifjú évei (összefoglalni a család hányatott sorsát Vazultól Szent László hatalomra kerüléséig)
• Szent László trónra kerülésének körülményei
• Szent László és a keresztény egyház
• László király belpolitikája

A munkákat 3 példányban, nyomtatott formában kell beküldeni október 25-ig az Egyesület címére, feltüntetve a diákok és felkészítő tanár nevét.
A versenyen a csapatok a munkájukkal kapcsolatos villámkérdésekre válaszolnak.

2. Poszter készítés
Témakörök:
• Szent László, ahogyan a nép emlékezetében él (képzőművészeti alkotás, ima, ének, monda - a lehetőségek közül választható egy vagy kombinálva több is) - sajátkezű illusztrációkkal.
• Szent László életútja és csatái (krónikák, templomi falképek alapján) - térkép, sajátkezű illusztrációkkal.
A poszter hammer lapra készüljön. (nagysága: A1 – 60 cm x 85 cm.)
A munka bemutatása max. 5 perc (a megszabott idő túlhaladása pontlevonással jár).
Kérjük a csapatokat, hogy a bemutatásra készített szöveget ugyancsak juttassák el az Egyesületbe (nov. 10-ig) a könnyebb és objektívabb értékelés érdekében.

3. Kreatív feladat: egy rövid történet elmondása, bemutatása (maximum 3 perc)
• Egy Szent László legenda dramatizált bemutatása
Várjuk az általános iskolás (VI., VII., VIII. osztályos) tanulók négytagú csapatainak jelentkezését: 2017. október 02-ig!

A versennyel kapcsolatban bővebb információt az Egyesület irodájában kaphatnak, a 024/557-596-os telefonszámon, vagy e-mailben: empe@mts.rs

Az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesületének levelezési címe:
24000 Szabadka, Sonja Marinković 26.

A legjobb csapatok 2 napos jutalomkiránduláson vehetnek részt november végén.

 

Szabadka, 2017. szeptember 8.

a SZERVEZŐBIZOTTSÁG