Kezdőlap | Jogi segély > Határozatok

Határozatok

  • Közgyűlési határozatok

    Az egyesület közgyűlése az alapszabályban meghatározott kérdésekben dönt, az alapszabályban meghatározott szavazatöbbséggel. A közgyűlés döntéseit a közgyűlés elnöklője írja alá, a döntésre az egyesület pecsétje kerül. A lajstromozott adatok módosítására vonatkozó tovább

  • A meghatalmazott képviselő és az igazgatóbizottság döntései

    Az egyesület szervezeti felépítésétől függően az egyesület végrehajtó szervének szerepét a meghatalmazott képviselő vagy az igazgatóbizottság tölti be. A döntéseket a meghatalmazott képviselő, illetve az igazgatóbizottság elnöke írja alá, s az egyesület pecsétjével látja el. A tovább