Kezdőlap | Jogi segély > Határozatok > Közgyűlési határozatok

Közgyűlési határozatok

Az egyesület közgyűlése az alapszabályban meghatározott kérdésekben dönt, az alapszabályban meghatározott szavazatöbbséggel. A közgyűlés döntéseit a közgyűlés elnöklője írja alá, a döntésre az egyesület pecsétje kerül. A lajstromozott adatok módosítására vonatkozó döntések a Gazasági Cégnyilvántartási Ügynökségnek nyújtandók be.