Kezdőlap | Hirek > Dél-Bácska és Szerémség > A SocioAgro projekt sajtóközleménye...

A SocioAgro projekt sajtóközleménye fóliasátor átadó ünnepségről

A SocioAgro projekt sajtóközleménye fóliasátor átadó ünnepségről

Drea-Milesevo, Szerbia, április, 4, 2019. – A Katház Közhasznú Nonprofit Kft. és a Poverello Alapítvány két éven át tartó programsorozatot indított SocioAgro - Társadalmi vállalkozás és közösségi kertművelés - küzdelem a tartós munkanélküliség ellen címmel, amelynek támogatója az Interreg-IPA CBC Magyarország−Szerbia Program.

A Katház Közhasznú Nonprofit Kft. abból a célból alakult meg a Szeged-Belvárosi Római Katolikus Plébániához tartozó Katolikus Házban, hogy közhasznú tevékenysége keretében támogassa és védje a kulturális életet, ezáltal pedig értéket közvetítsen Szeged és a dél-alföldi régió számára.A kulturális szerepen túl a régió szellemi életének szeretne új színtere lenni, ahol egyaránt helyet kapnak a kulturális, teológiai, közösségi és társadalmi tevékenységek. Működésével továbbá elősegítené a hátrányos helyzetűek társadalmi beilleszkedését, kulturális és vallási fejlődését. Tevékenységük fontos feladatköre továbbá a közösségi programok szervezésében nyilvánul meg. Továbbá a szervezet egyik fő alappillére az oktatás. Sokszínű képzési lehetőségeivel képzési központként kiemelkedő szerepet tölt be Szegeden. A SocioAgro projekt oktatási részének szakmai vezetője.

A Poverello Alapítvány 2004-ben jött létre azzal a céllal, hogy karitatív (emberbaráti) tevékenységet-elsősorban gyermekvédelemet- A ferences szellemiséggel előmozdítása. Célja továbbá a teremtett világ megőrzésére irányuló tevékenység (környezetvédelem) és az emberek közötti megbékélés, és az ökumenizmus előmozdítása.

A Poverello Alapítvány három lurkóházat működtet Vajdaság területén. Lurkóházaink nehéz családi helyzetben élő gyermekek számára nyújtanak befogadást a szeretet légkörében. A napközi formájában működő házakban nevelők és önkéntesek segítséget nyújtanak a gyermekeknek a felzárkózásában és integrálásában, különösképpen pedig az iskolai tanulásban, élelmezésben (minden nap legalább egy meleg étel), öltözködésben, tisztálkodásban. Különböző kreatív műhelyek és tevékenységek szervezésével képességfejlesztésre serkentik őketAdreai lurkóház 2006-ban, a hajdújárási 2008-ban, míg a becsei lurkóház 2012-ben nyílt meg. A három vajdasági lurkóházban összesen 80 gyermek van naponta foglalkoztatva. A lurkóházakban 12 személy van foglalkoztatva és számos önkéntes segíti a munkát.

A Katház Közhasznú Nonprofit Kft. a szerbiai Poverello Alapítvánnyal közösen határon átnyúló programsorozat megszervezését tűzték ki célul, amelyhez az Európai Uniótól támogatást is nyertek. Programjaink fontos része a szociális vállalkozással kapcsolatos előadások szervezése, különböző események szervezése, amelyeken keresztül szeretnénk hangsúlyozni a közösség fontosságát és a munka világába történő újbóli beilleszkedést. A munkalehetőség, a tréningek és a gyermekek oktatása által a szociális vállalkozás összetett modellje Dreán, hatással lehet a társadalmi helyzet javítására.

A projekt tevékenységeinek két fő módszertani pillére van: az oktatás és a közösség ereje. A projekt legfontosabb része az oktatás, amely nagymértékben meghatározza a projekt eredményeinek hatékonyságát és fenntarthatóságát. Különféle oktatási módszereket alkalmazunk a projekt keretében: Szakmai képzések és kirándulások, készség és kompetenciafejlesztő tréningek illetve ezen tudás gyakorlatban való hasznosítása a növénytermesztésben.

 

A projekt eddigi eredményei:

 1. Felállításra került két fóliasátor Dreán 630 négyzetméteren.
 2. Egy konyhakerti növény palántálása, termesztése. Megközelítőleg 4 tonna elsőosztályú paprikát termeltek a fóliasátrakban.
 3. Jelenleg a második konyhakerti növény termesztése. 2019 március óta káposzta termelése a fóliasátrakban. (További két konyhakerti növény- paradicsom és spenót- termesztése ebben az évben.)
 4. Öt helyi lakos teljes állású foglalkoztatása 2018 júniusa óta
 5. Három készség és kompetenciafejlesztő képzés tartása Dreán.
  1. Önismeret és személyiségfejlesztés témában
  2. Konfliktuskezelés témában
  3. Időgazdálkodás és munkához való viszony témában
 6. Tananyag fejlesztése és kidolgozása önismeret és személyiségfejlesztés témakörben
 7. Két alkalommal mezőgazdasági/szakmai képzés tartása
  1. Paprika termesztésének témakörében
  2. Káposzta termesztésének témakörében

Szakmai kiránduláson való részvétel Szentesen.

Ez akomplex megközelítés megteremti a szükséges alapot a mezőgazdasági tevékenység megkezdéséhez, miközben annak fenntarthatóságát a tömeges hatás és a jó példák a közösségen belüli elterjedése biztosítja.

 

A fóliasátor átadó ünnepség

 

A ünnepélyes fóliasátor átadó ünnepségre 2019.04.04-én került sor Dreán. Az ünnepség keretében a következő személyek tartottak nyitóbeszédet: Kondé Lajos ügyvezető igazgatója a KatHáz Közhasznú Nonprofit Kft. intézményt mutatta be. A Poverello Alapítvány tevékenységét dr. Harmath Károly OFM igazgató ismertette. Gergely Barnabás a SocioAgro projektmenedzsere a projektet és annak eredményeit ismertette röviden. Kiss Igor Óbecse Község képviselője köszöntötte a jelenlevőket a község nevében és kifejtette a projekt fontosságát és szerepét a községben. Losoncz Dávid a Magyar Nemzeti Tanács képviselője beszédében a projekt hosszútávú hatásait és a benne rejlő lehetőségeket valamint a Magyar Nemzeti Tanács szerepét ismertette a térségben.

A nyitóbeszédeket követően a fóliasátrat Kondé Lajos plébános és dr. Harmath Károly OFM megszentelték. Ezt követően bemutatásra került a fóliasátor és annak locsolórendszere is. Az ünnepélyt követően közös ebéddel zárult a fóliasátor átadó ünnepség.

 

###

 Az Interreg-IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Programról

Az Interreg–IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program az Európai Unió 2014-2020 időszakra vonatkozó pénzügyi keretrendszerének előcsatlakozási eszköze (IPA) keretében valósul meg. A résztvevő országok – Magyarország és Szerbia – „közös irányítási rendszerben” végrehajtva a Program különböző szervezetek közötti együttműködési projekteket támogat a magyarországi Csongrád és Bács-Kiskun megyékből és a következő szerbiai területekből álló programtérségben: Nyugat-Bácska, Észak-Bácska, Dél-Bácska, Észak-Bánát, Közép-Bánát, Dél-Bánát és Szerémség.

A Program egy stabil és együttműködő régió kialakítását és a határtérség általános életminőségének javítását támogatja. Lehetővé teszi a két ország szervezetei közötti gazdasági együttműködést, támogatja a közös identitást és a határtérség kulturális és történelmi örökségét, továbbá hozzájárul környezeti fenntarthatóságához és biztonságához.

További információkért látogasson el a www.interreg-ipa-husrb.com weboldalra.

 

Kapcsolat:

Társadalmi vállalkozás és közösségi kertművelés - küzdelem a tartós munkanélküliség ellen

Gergely Barnabás

Katház Közhasznú Nonprofit Kft.

+36-62-311-216/100

katolikushaz@gmail.com

6720 Szeged, Dugonicstér 12.

  

Drea, 2019. április 4.

  

JOGI NYILATKOZAT

Ez a dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A dokumentum tartalmáért teljes mértékben a Katház Közhasznú Nonprofit Kft. és a Poverello Alapítvány vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak