Kezdőlap | Hirek > Dél-Bácska és Szerémség > Ismerjük meg az Európai Uniót

Ismerjük meg az Európai Uniót

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének szervezésében tartotta meg mgr. Rontó B. Judit és Kaslik Eleonóra az év első TANOM pedagógus továbbképzését szombaton, 2017. január 14-én. A téma ezúttal az Európára nevelés, illetve a tanításban dolgozók Európára nevelése volt, amit az előadók a saját, gyakorlatban is alkalmazott munkaterveiken keresztül mutattak be. A TANOM előtt mgr. Viola Lujza tartott továbbképzést a VMPE anyanyelv-ápolási programjában résztvevő pedagógusoknak. A tanárnő a tavaszi-nyári ünnepkörhöz javasolt verseket és aktivitásokat.

Térségünk földrajzát, kultúráját és történelmét tekintve Európa része, és a csatlakozási tárgyalások befejeztével formálisan is az Európai Unió tagja lesz, így a hivatalos tantervnek tartalmaznia kell az államszövetség felépítésére, működésére vonatkozó ismereteket. Rontó B. Judit előadása elején elmondta, hogy a polgári nevelés választható tantárgy helyett talán egy átfogóbb, átláthatóbb, Európa centrikus anyagot lehetne tanítani, amely felelősségteljesebb, toleránsabb, és a másra nyitottabb diákokat nevelne a világnak. A folytatásban bemutatta az Európai Unió alapvető értékeit és szerveződésének elveit, valamint az államszövetség szimbólumainak jelentését.

Az előadó pedagógusok csapatoknak szánt műhelymunkákon keresztül oktatják az EU-s ismereteket iskolaóráikon, ezt a módszert ismertették a továbbképzés résztvevőivel is. A műhelymunkákat munkatervek kialakítása kell, hogy megelőzze, ami során a tanárok lefektetik egy-egy munka célját, feladatait, pontosan leírják a diákokkal elvégzett tevékenységeket, valamint előkészítik a szükséges eszközöket, anyagokat is.

A tervezés módszertanának felvázolása után a résztvevők kipróbáltak két műhelymunkát. Az első címe Ki lehet európai? és a célja ismertetni a diákokkal Európa alapadatait, valamint magának a műhelynek a munkaformáit. A csapatok egymással játszva, versengve megtanulják az EU országait, földrajzát, és lényegesebb statisztikai értékeit. A sokarcú Európa címet kapta a második példaműhely, ami az unió különböző országainak, kultúráinak sajátosságaival foglalkozik, és azoknak felismerésére, elfogadására serkenti a résztvevőket. A pedagógusok elvégezték a műhely játékos feladatait, párosították az országokat a rájuk jellemző nyelvvel, személynevekkel, ételekkel.

A tananyag része még az EU intézményi-politikai struktúrájának oktatása, amit Rontó B. Judit diákok számára készülő kézikönyvében is leír majd. Ebben a kézikönyvben szó lesz az európai identitás kialakulásáról, az európai nemzetek békés együttélésének kísérletéről, az érdekfelismerésről, ami felülbírálta az országok egyéni érdekeit. Az TANOM előadás végén Rontó tanárnő kifejezte abbéli reményét, hogy a résztvevő pedagógusok hamarosan megkaphatják e hiánypótló kézikönyvet.

Stanyó Gábor

 

Forrás: www.vmpe.org.rs