Kezdőlap | Hirek > Dél-Bácska és Szerémség > Nagy múltú a tekiai...

Nagy múltú a tekiai Mária-kegyhelyünk

Nemzetközi néprajzi konferencia, kiállításmegnyitó, ünnepi szentmisék a péterváradi csata 300. évfordulója alkalmából

Az idén emlékezünk a 1716-os péterváradi csata 300. évfordulójára. A nagy múltú tekiai Mária-kegyhely a Havas Boldogasszony-templom búcsúja – a péterváradi csata emléknapján – mindig is fontos szerep jutott a vajdasági (magyar, horvát, német és más nemzetiségű) katolikusok vallásos életében.
A nagy jubileum előtti évben Đuro Gasparović szerémségi püspök (Tekia területileg a szerémségi püspökséghez tartozik) megnyitotta a péterváradi csata és a Havas Boldogasszony-templom 300. évfordulója alkalmából rendezendő ünnepségek sorozatát. Bár a tekiai búcsú és a zarándokhely egykori fénye az utóbbi évtizedekben, a vajdasági katolikus hívek körében a távolabbi kegyhelyek (Csíksomlyó, Međugorje) könnyebb látogathatósága folytán kissé elhomályosult. Tekiára évente mindig is két alkalommal volt szokás elzarándokolni, mégpedig Szent Anna napján (kisbúcsúkor, július 26-án), illetve Havas Boldogasszony ünnepén (nagybúcsúkor), augusztus 5-én, a péterváradi csata emléknapján.
Amikor 1716-ban Pétervárad alatt több mint 200 000 emberrel megjelent a török, Savoyai Jenő még feleannyi embert sem tudott a csatába fölvonultatni. Az ütközet 1716. augusztus 5-én, éppen Havi Boldogasszony ünnepén zajlott le, és a keresztények fényes győzelmével végződött. A törökök teljesen szétverve, eszeveszett futásban kerestek menedéket.

A szerémségi püspökség, az évforduló kapcsán meghirdetett ünnepség keretében szentmisékkel egybekötött, háromnapos megemlékezést tart Tekián. Tegnap a kegyhely templomának különálló helyiségében korabeli metszetekből, rajzokból, térképekből, régi és mostani fényképekből, emléktárgyakból, állandó jellegű kiállítás nyílt, amely a zarándokhely kialakulását és mai jelentőségét hivatott bemutatni a látogatóknak. A kiállítást msgr. Đuro Gasparović szerémségi püspök nyitotta meg történészek, muzeológusok és más érdeklődők jelenlétében.

Ma, a nevezetes csata előestéjén 19 órakor a kultúrtörténeti jelentőségű kegytemplomban a kegyhely nemzetközi és ökumenikus jellegéből adódóan az összesereglett hívek előtt msgr. Luciano Suriani, a Szentszék szerbiai nagykövete (nunciusa) mutat be latin nyelvű szentmisét. A világegyházhoz tartozó katolikus hívek egységéből adódóan az olvasmányokat és könyörgéseket, a Mária-kegyhelyhez kötődő több nemzetiségű hívek nyelvén horvátul, magyarul, németül olvassák. A szentmisét megelőzően 16 órakor alkalmi zenés lelkiségi műsort mutatnak be.

Holnap, pénteken a német nyelvű szentmise reggel 8 órakor, a magyar 9 órakor, az ünnepi főpapi szentmise pedig 11 órakor kezdődik. A törökök feletti győzelem emlékére a kegytemplom közelében a Veziracnak nevezett magaslaton 1902-ben emlékkeresztet állítottak fel, amelyet 2006-ban restauráltak és azóta rendszeresen a mise alatt megkoszorúzzák Törökország, Ausztria és Magyarország belgrádi nagykövetségének diplomatái és Szerbia képviselője. Ugyancsak a kegytemplomnál pénteken 19 órai kezdettel az egyházi megemlékezések zárásaként horvát nyelvű szentmisét mutatnak be.

Az évforduló keretében a Kiss Lajos Néprajzi Társaság három napos Nemzetközi néprajzi konferenciát szervez. Ennek keretében ma Temerinben a tájházban délután fél négykor tanácskozás kezdődik az események neves kutatóinak részvételével, amelynek keretében rövid filmet mutatnak be a tekiai búcsúról és a vele kapcsolatos népszokásokról, ugyanott alkalmi fotókiállítást is megtekinthetnek az érdeklődők a fényképek gyűjteményéből.

Pénteken, Havas Boldogasszony napján, Tekiára a magyar nyelvű szentmisére, majd Karlócára, a város nevezetességeinek megtekintésére látogatnak a konferencia résztvevői. Este 8 órakor az Európa Kollégiumban bemutatásra kerül Csorba Béla: Tekiának tündöklő virága című füzete, amely a búcsúra járó, temerini katolikusok vallásos életébe ad betekintést, és Silling István: Vallásos népélet Kupuszinán című munkája. A tanácskozás szombaton zárul.

Forrás: Magyar Szó