Kezdőlap | Hirek > Dél-Bácska és Szerémség > Szigeti Sándor Méhész Egyesület...

Szigeti Sándor Méhész Egyesület közgyüllése

A Szigeti Sándor Méhészegyesület 2014.02.14-én  megtartotta évi közgyülését.

Napirendi pontok:

1. A  közgyülés munkatestületének a megválasztása:

  - 3 tagot a munkaelnökségre

  - egy jegyzökönyvvezetőt és két hitelesítőt

2. A méhészegyesület 2013-évi munkajelentésének megvitatása és elfogadása.

3. A méhészegyesület 2013-évi pénzügyi jelentésének megvitatása és elfogadása.

4. A méhészegyesület 2014-évi munkatervének és pénzügyi tervének megvitatása és elfogadása.

5. Különféle.

           - Diplomák kiosztása

           - SPOS – tagsági  lapj

    Beszámoló a méhész egyesület 2013-as évi munkájárol.

Méhész egyesületünknek az elmúlt évben 40 tagja volt nyilvántartva. A méhcsaládok száma meghaladta a 700-at, kivéve egy tagunkét, aki külföldön tartja méheit, körülbelül 200 családot.

Az elmúlt évben a gyengének induló méhlegelő ellenére is sikerült mint egy 14 tonna mézet kitermelni.

Ami a szorgalmunkat illeti tavaly 8 alkalommal tartottunk összejövetelt, ahol szakmai tanáccsal és elöadással láttuk el a jelenlévőket. Elnökségi összejövetelt 4 alkalommal tartottunk, mig méhészeti rendezvényeken 6 alkalommal voltunk jelen.

 Ezen kívül még egy jelentős újításunk volt – az úgynevezett „méhész iskola” amit Szerbiában mi szerveztünk meg először a kiskőrösi méhész egyesület jóvoltábol és segitségével.

Ezen a tanfolyamon résztvevő halgatókat magyarországi előadók oktatták és vizsgáztatták is. A tanfolyam sikeres volt, az ott megszerzett diplomákat az OMME elnöke, dr. Mészáros László adta át, evvel is ünepélyesebbé és egyedivé téve Illés napi ünnepségünket. Ezen rendezvényt aminek már több éves hagyománya van, az idén még szebbé, díszesebbé tettük, tömeges, egyenruhás megjelenésünkel és újabb vendégeinkkel.

Decemberben megemlékeztünk Szent Ambrusról, a méhészek  védőszentjéröl. Az ünnepséget egy „Temerini mézesnapok” elnevezésű rendezvénnyel tettük szebbé, jelentősebbé.

Végül köszönettel tartozok mindazoknak a méhésztársaknak akik odaadó munkájukkal, anyagi támogatásukkal segítették egyesületünk előrehaladását.

Méhész egyesület elnöke

Babkovity Zoltán