Kezdőlap | Hirek > Délvidék > A magyar kultúra napja a Vajdaságban

A magyar kultúra napja a Vajdaságban

A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség átnyújtotta kitüntetéseit és díjait

A Vajdaságban 2017. január 14-én szervezték meg a Magyar Kultúra Napja központi rendezvényét Zentán. Az ünnepség Dormán László fotóriporter és Péter László Forum Képzőművészeti Díjas grafikusművész közös kiállításának megnyitójával kezdődött, majd a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség átnyújtotta legrangosabb életmű- és pályadíjait. A rendezvény keretében hirdették ki a Vajdasági Szép Magyar Könyv pályázat eredményeit is. Az ünnepség délelőttjén a budapesti Hagyományok Háza, továbbá a Kárpát-medencei művelődési intézetek, kulturális ernyőszervezetek és a vajdasági magyar művelődési élet intézményei vezetőinek és képviselőinek részvételével Kárpát-medencei Kulturális Fórum címmel tizenötödszörre szerveztek kerekasztal-beszélgetést.

A 15. KÁRPÁT-MEDENCEI KULTURÁLIS FÓRUM – VÁROSHÁZA DÍSZTERME, 10.00 ÓRA

A Magyar Nemzeti Tanács, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet hagyományos programja délelőtt 10 órakor kezdődött. Az év eleji találkozó részvevői a következők voltak: a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságát Pirityiné Szabó Judit kapcsolattartási főosztályvezető asszony és Balaskó Enikő • az Emberi Erőforrások Minisztériumát a Kultúráért Felelős Államtitkárság Közösségi Művelődési és Művészeti Főosztályának vezetője, Szedlacsek Emília és munkatársa képviselték • Kárpátaljáról a Visk Jótékonysági Alapítvány nevében Pál Lajos és Katalin, valamint Váradi Enikő voltak jelen • a Belgrádi Magyar Intézetet Dezső János igazgató • a szkopjei Macedóniai Magyarok Teleház Szervezetét Sutus József elnök • a szarajevói Magyar Polgárok Egyesületét Muratović Irma elnök és Bezzeg Gyula, az intézmény Petőfis Sándor Programos ösztöndíjasa • a kolozsvári Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesületet dr. Széman Péter országos elnök, Széman Emese Rózsa, Mák Arany és Tamás Csilla • a dunaszerdahelyi székhelyű Szlovákiai Magyar Művelődési Intézetet mgr. Huszár László igazgató • a Csemadok – Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetséget Balogh Gábor alelnök, Bedi Kata, a Petőfi Sándor Program helyi ösztöndíjasa és Kovács Tamás területi referens • a lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézetet Nagy Éva és Kolosa Tanja, az intézmény szakmunkatársai • a pécsi Határokon Túli Magyarságért Alapítványt Bokor Béla kuratóriumi elnök képviselték. A vajdasági magyarság közművelődési, kulturális, országos kisebbségi szervezeteinek és intézményeinek vezetői és képviselői is jelen voltak a Fórumon, így: a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Hajnal Jenő magiszter, Varga Tamás, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet megbízott igazgatója, továbbá a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke, Dudás Károly és Hajvert Ákos alelnök. A Petőfi Sándor Program Vajdaságban szolgálatot teljesítő ösztöndíjasai közül jelen volt: Szabó Nóra, a temerini központ ösztöndíjasa • Tóth Márton, a zombori központ ösztöndíjasa • Harmat-Szabó Zoltán, a muzslyai központ ösztöndíjasa • és Sándor Béla, a kisoroszi központ ösztöndíjasa.

A vajdasági magyar művelődési élet cselekvő közreműködői is természetesen részvevői voltak a találkozónak, így: Szabó Gabriella, a Durindó és Gyöngyösbokréta Fesztivál Tanácsának elnöke, a Kőketánc és a Szólj, síp, szólj! gyermek népművészeti fesztiválok szervezője • Krizsán Vilmos, a Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek Szövetségének elnöke • Sárközi István, a Feketics Művelődési Egyesület elnöke • Péter László Forum Képzőművészeti Díjas grafikusművész • Lévay Szofia nemezelő • továbbá Raj Rozália és Nagy István, a Vajdasági Magyar Folklórközpont szakmai vezetői, szakmunkatársai.

Az év eleji találkozó a Hagyományok Háza kibővült feladatköreinek, ezen belül is a néphagyomány-átadás jó gyakorlatainak megerősítésére és az új módszerek meghonosítására vonatkozó, Kárpát-medencei szintű tevékenységek és tervek ismertetésére nyújtott alkalmat. A kerekasztal-beszélgetés ugyanakkor lehetőséget adott a Kárpát-medencei magyar kulturális ernyőszervezetek és intézetek 2017. évi közös stratégiai feladatainak megfogalmazására is.

Bevezető előadást mgr. Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke tartott. Ezt követően a Hagyományok Háza munkatársai: Hont Angéla szervezési és kommunikációs vezető • Árendás Péter népzenész, népzeneoktató, adjunktus, a Hagyományok Háza Folklódokumentációs Könyvtárának és Archívumának vezetője • és Beszprémy Katalin, a Népművészeti Módszertani Műhely vezetője tartotta meg előadását, amelyet az elhangzottak kibontása, a felvetett témakörök kiértékelése követett. Jelen volt továbbá Varga Csaba, a Hagyományok Háza határon túli fiókok kapcsolattartója, aki a 2017-es Kárpát-medencei szintű fiókhálózat kiépítéséről mondott el sok fontos gondolatot.

A KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ – MŰVELŐDÉSI HÁZ, KIÁLLÍTÁSI TEREM, 17.30 ÓRA

A központi program 17.30 órakor, a zentai Művelődési Házban ünnepi kiállításmegnyitóval kezdődött: Dormán László fotóriporter Aszályos esztendők című fényképkiállítását és Péter László grafikusművész, illusztrátor, művészeti író délvidéki képzőművészekről készült tollrajzainak alkalmi tárlatát Léphaft Pál karikaturista, művészeti író nyitotta meg.

A DÍJÁTADÓ ÜNNEPSÉG – MŰVELŐDÉSI HÁZ, SZÍNHÁZTEREM, 18.00 ÓRA

Erős és élő közösségek – egyáltalán a lehetőségek – megteremtésében, s így a közösségek megtartásában egyének, csoportok, társulások, intézmények vagy épp intézményeket helyettesítő személyek tevékenyednek: sokszor és legtöbbször erejükön felül, mérhetetlen alázattal, elhivatottsággal, mély és tántoríthatatlan hittel abban, hogy van még mindig keresni és kutatni való, s hogy a szülőföld marasztaló és egyben megtartó. Köz- és közösségi szolgálat ez, értékteremtés és egyben csendes és dolgos munka, megszámlálhatatlan gondolatnak, a ragyogó álmok utáni vágynak, a hatni, az alkotni, a gyarapítani gondolatiságának, az effajta értékrendnek a tettre váltása. Élet- és értékszeretet, amelyben benne munkál az a remény is, hogy az mások számára is fontos.

A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség életműdíja, a Magyar Életfa díj, a példaértékű életpályák, pályaívek elismerésére alapított Plakett és a Kárpát-medence magyar közösségeiért vállalt és végzett hiteles őrző és teremtő munka elismeréséül létrehozott Aranyplakett arról a kötelességről és felelősségről beszél, hogy az ilyen, ezen életművek és életpályák mellett nem mehetünk el szótlanul. Arról kell, hogy szóljon, hogy az évtizedek küzdelmeit, tanítói munkáját, alkotói, művészi pályáját, a mindennapi tenni akarást és annak hitét méltóképp köszönjük meg, az előtt méltóképp tudjunk elismeréssel adózni. Hisz mindennapi hitükkel különlegesen sokat adtak mindnyájunknak. Őnélkülük közösségünk, értékrendünk és értékszeretetünk messze került volna, messze kerülne álmától, vágyaitól, erejétől – attól is, hogy emelt fővel előre láthassunk.

Nem véletlen, hogy a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség a fent sorolt díjait és elismeréseit olyan alkalomhoz kötődően és ragaszkodva adja át, mint egyik legszebb ünnepünkön: kultúránk, szimbolikus értékeink világának napján. Egy olyan alkalommal, amikor a közös áhítatban összeadódhat és külön-külön meg is mutatkozhat az a megtartó- és a magyarság sorsát mutató erő, az a lényegi jellemzőnk, amelynek alapja az egységes nemzeti gondolat, az együttes tenni és alkotni akarás – a közös felelősség.

Ezt az egységet, ezt az együttes tenni és alkotni akarást, és a mindezt feltételező közös felelősséget mutatja fel az a szép hagyomány is, hogy az ünnepségen a házigazdák közösen ünnepelik nemzeti imánk születésnapját a Kárpát-medence magyar kulturális ernyőszervezeteinek és intézeteinek vezetőivel és képviselőivel, az anyaország jeles vezetőivel és tisztségviselőivel és a 2017-es évtől a Petőfi Sándor Program Vajdaságban szolgálatot teljesítő ösztöndíjasaival is.

A díjátadó előtt ünnepi köszöntőt mondott Dudás Károly Magyar Örökség díjas író, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke.

Magyar Életfa díjat vehetett át: Dormán László fotóriporter, újságíró, szerkesztő • Faggyas József, topolyai citerás • dr. Hódi Éva nyugalmazott magyartanár és könyvtárvezető, a Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok szervezője • dr. Silling István néprajz- és nyelvjáráskutató, művelődéstörténész Kupuszináról.

A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség Aranyplakettel tüntette ki Pirityiné Szabó Judit nemzetpolitikai kapcsolattartási főosztályvezetőt, történelem szakos tanárt, népművelőt, könyvtárost a Kárpát-medencei és ezen belül is a délvidéki magyarság megmaradásáért végzett több évtizedes, mérhetetlen és elhivatott munkájának elismeréséül.

Plakett díjban részesült: Lőcsei Ilona, a hertelendyfalvi Tamási Áron Székely-Magyar Művelődési Egyesület titkára, a Magyar Percek tévéadás munkatársa, a Pančevac hetilap kéthavonkénti négyoldalas magyar mellékletének, a Pancsovai Rádió magyar adásának szerkesztője • Regécz László kúlai művelődésszervező • Tóth Ágnes, a magyarkanizsai Tisza Néptáncegyesület elnöke • a csókai Rákóczi férfikórus • a 70 éves pancsovai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület.

A kitüntetettek Nemes Fekete Edit fali kerámiaképeit vehették át, továbbá a Magyar Életfa díjazottak és az Aranyplakett kitüntetett egy-egy egyedi oklevelet, amelyet az idén Bicskei Zoltán magyarkanizsai grafikus készített. A Plakett kitüntetettek a díjkerámia mellett díszes oklevéltartóban egy-egy digitálisan készült oklevelet vehettek át.

Az est keretében hirdették ki a 2016. évi Vajdasági Szép Magyar Könyv-pályázat eredményeit is. A döntést az ifj. Szilágyi Gábor reklámgrafikus, ifj. Sebestyén Imre dizájner, tipográfus és Penovác Endre képzőművész összetételű zsűri hozta meg.

A 2016. évi VAJDASÁGI SZÉP MAGYAR KÖNYV DÍJAT a Forum Könyvkiadó Intézetnek ítélte oda a zsűri Juhász Erzsébet Határregény című könyvéért. A zsűri külön elismerését fejezte ki a műszaki szerkesztőnek, Csernik Elődnek. A kötet a szépirodalmi kiadványok kategóriájában is a legszebb könyv díját nyerte el.

A 2016. év LEGSZEBB GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI KÖNYV DÍJÁT a Forum Könyvkiadó Intézet és a szenttamási Gion Nándor Emlékház közös kiadványa érdemelte ki: a két intézmény Fehér Miklós Fekete normalitás című kötetért vehette át az elismerést. A zsűri külön elismerését fejezte ki Kincses Endrének a fedőlaptervért és a kötethez készített illusztrációkért.

Oláh Dóri Rakétaiskola darált húsból című vizuális naplója a LEGSZEBB MŰVÉSZETI KÖNYV, ALBUM DÍJÁT érdemelte ki. A kötet a Symposion Kiadó és a Forum Könyvkiadó Intézet közös gondozásában jelent meg.

A tudományos és értekező prózai művek, szakkönyvek, felsőoktatási kiadványok kategóriájában a legszebben gondozott kiadvány díját a Forum Könyvkiadó Intézet vehette át az általa kiadott Szerb–magyar szótárért, amelynek szerzői Mirjana Burzan és Kacziba Ágnes. A szakbizottság a fedőlaptervért külön kiemelte és dicséretben részesítette ifj. Brenner Jánost. A kötet műszaki szerkesztője Csernik Előd.

 A zsűri Tankönyvpótló és -kiegészítő kiadványok, továbbá Könyvsorozat kategóriában nem osztott ki díjat, illetve dicsérő oklevelet.

 A szakbizottságnak lehetősége volt dicsérő okleveleket is kiosztani. Az ünnepségen így elismerő oklevelet vehetett át: gyermek- és ifjúsági kiadványok kategóriájában a csókai Művelődési és Oktatási Központ Szemerédi Fanny Nem hiszem el… című kötetéért; a Forum Könyvkiadó Intézet Herceg János Szikkadó földeken című kötetéért; művészeti könyvek és albumok kategóriában a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet vehetett át dicsérő oklevelet Péter László Tollrajzok – Barangolás délvidéki képzőművészekkel című kiadványáért; a szakbizottság Mirko Grlica Az elbontott Szabadka című kötetét is dicsérő oklevéllel ismerte el. A kötet a Szabadkai Városi Múzeum gondozásában jelent meg. Az újvidéki Magyar Szó kiadó sem távozott üres kézzel. Menedékben – Történetek a szögesdróton innen és túl című gyűjteményes kötetük is elismerésben részesült. A szakbizottság külön gratulált Léphaft Pálnak a kiadvány címlapjáért és grafikai tervéért, Barna Csabának annak grafikai szerkesztéséért.

A díj- és elismerő okleveleket Kiss Tóth Erika és Hajvert Ákos, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség alelnökei adták át. A díjátadót művészeti program követte, amelynek keretében bemutatkoztak a megelőző év kiemelkedő, díjazott alkotói, művészei, így a Mezei Szilárd Túl a Tiszán innen Ensemble, akik Bodor Anikó népzenekutató, munkássága és hagyatéka előtt állítanak emléket az általa gyűjtött népdalok és népi énekek zenei újrafogalmazásával és elmélyítésével, továbbá Görög Noémi és Görög Enikő zongoraművészek, akik játékát a 23. Pörtschachi Nemzetközi Johannes Brahms Verseny zsűrije 2016-ban a második díjjal jutalmazta (a díjkiosztón külön kiemelték, hogy a nemzetközi Bramhs-versenyen a Görög testvérpár előtt még egyetlen zongoraduónak sem sikerült a fináléig jutnia, és ők az elsők, akik a kamarazenei kategóriában zongorakettősként díjat is nyertek), s fellépett a 2016. évi Versünnep Fesztivál fődíjasa, Lőrinc Tímea színésznő is.

A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség lassan tizenöt éve főszervezője a magyar kultúra napi délvidéki központi ünnepségnek, amelyet a kezdetektől fogva Zenta Városában szervez meg együttműködve a Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központtal, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézettel és a Zentai Magyar Kamaraszínházzal.

Sutus Áron