Kezdőlap | Hirek > Délvidék > A reményről szólt a Hitismereti nap

A reményről szólt a Hitismereti nap

A Keresztény Értelmiségi Kör (KÉK) nyilvános Hitismereti napot szervezett az óbecsei Szent Antal Plébánián október 25-én. A megjelentek két előadást hallgathattak meg, az első előadást Gertner Júlia szolnoki szerzetes
nővér tartotta Remény az Ószövetségben címmel, a másodikat Remény az Újszövetségben címmel msgr. Mellár József általános helynök, törökbecsei plébános. A Hitismereti napot megtisztelte jelenlétével Szabó Károly, a KÉK elnöke. Júlia nővért elkísérték Aranka és Dalma nővér, és a rendezvényre, a helybeliek mellett, Kúláról, Szabadkáról, Nagykikindáról, Magyarcsernyéről, Oromhegyesről, Kisoroszról, Törökbecséről érkeztek a vendégek.

A reményről szólva Júlia nővér hangsúlyozta, hogy az ember szíve vágyát egyedül az élő Isten tudja betölteni. A hívő elfogadja az életet, de a halált is, mert hiszi, hogy a távozó egy szerető Atya kezébe kerül. Kincs a remény. Néha rá tudjuk bízni magunkat Istenre, máskor elkeseredettségünkben ez nehezen megy. A továbbiakban személyes példákból is idézve a remény természetéről, időszerűségéről és az Ószövetségben való megjelenéséről szólt.
Izrael népének egész reménye Istenben volt. Korunkra viszont a reményvesztettség jellemző. Isten nélkül remény sincs. Elembertelenedett világban élünk, a jövőkép sivár. Félünk az elkötelezettségtől, a döntésektől, válságban van a család. Minden nemzedéknek meg kell küzdeni a jó és a rossz közötti harcot. A remény útja az ószövetségben az
édenkertben kezdődik. Az ember harmóniában élt Istennel, a természettel és önmagával. A bűnbeeséssel ez a harmónia felborult. Hitünk története a remény története. Júlia nővér Ábrahám történetén, a próbatételen keresztül támasztotta alá a további gondolatsort, külön kiemelve a hamis reményt. Tetteink megvalósítják reményeinket, ezt kell hogy bevilágítsa a Jézus által ígért jövő. Tetteinket a remény iskolája, az ima kísérje – fejezte be előadását Júlia nővér.

Mellár atya a reményteljes jövőről szólt, a feltámadásról. Az Újszövetségben ez az örök üdvösségre vonatkozik. Jutalom. Akik mindent maguk mögött hagytak, mindent megkapnak, az eljövendő világban örök életet. Elfogadjuk Isten jövőnkkel kapcsolatos ígéretét. Megőrizzük lelkünk tisztaságát, képessé válunk Isten akaratának teljesítésére. Jézus tanítványai hirdetik az Isten országáról szóló örömhírt. A hit által beteljesülnek az ószövetségi ígéretek. Jézus visszatér, a remény beteljesedik. Az örök boldogság a földön nem található meg gondok, gátak nélkül. Ki kell azokat érdemelni, meg kell dolgozni értük. Az egyház reménye örvendező remény még a szenvedésben is. A remény józanságot eredményez, imára és elfogadásra serkent. A földi emberi remények elveszítik jelentőségüket. Jézusért mindent el lehet viselni, hazánk a mennyekben van. Az örök boldogság remény a kegyelemre. Az, hogy eljön-e, a cselekedetekből látszik – mondta Mellár atya.

Az előadásokat beszélgetés követte arról, mit jelent a keresztény ember életében a remény. A hitismereti nap az alsóvárosi Szent Antal-templomban zárult szentmisével, amit Mellár atya mutatott be. Mindenki lélekben gazdagabban térhetett haza.
Köszönet a szervezőknek, Pósa atyának a Hitismereti nap házigazdájának, a szorgos kezű szakácsnőknek a finom ebédért, és minden megjelentnek a jelenlétért.

Szilágyi Edit