Kezdőlap | Hirek > Délvidék > A tudomány jövője

A tudomány jövője

A Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium (Újvidék, 2001, www.vmtdk.edu.rs) és a Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar együttműködésének keretében megszervezett kari VMTDK-házikonferencián, 2016. május 6-án a Tanítóképző Kar fiatal kutatói bemutatták készülő pályaműveik eddigi eredményeit. A tudományos diákköri konferenciákon való megmérettetést előkészítő rendezvényre egy kutatásmódszertani kurzust és a vezetőtanárokkal való kiterjedt konzultációsorozatot követőleg került sor (VMTDK FELKÉSZÍTŐ MŰHELY - Kutatásmódszertani és előadástechnikai képzés Szabadkán; VMTDK-MŰHELY SZABADKÁN). A 2016 márciusától folyamatosan zajló előkészületek a novemberi 15. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferenciára való bejelentkezés előfeltételei.

            A kar hallgatóiból álló, szokatlanul nagyszámú érdeklődő 10 jelölt 8 TDK-dolgozatának munkaverzióját hallgathatta meg, amelyek szerteágazó témái az oktatásinformatikától a biológiáig, helytörténetig íveltek,s melyek végleges változatát az egyetemisták majd a 15. VMTDK-n novemberben adják elő. A résztvevők közül többen is kedvet kaptak a TDK-hoz, s ezután látnak hozzá a kutatómunkához.

            A szabadkai Házi VMTDK-konferencia az alábbi előadásokra és azok megvitatására adott alkalmat:

Gál Lídia: Online tesztek és gamificationok a kezdő matematikaoktatásban (tutor: dr. Námesztovszki Zsolt)

Medve Anikó, Dudás Viktor: Széchenyi Szerbiában (tutor: dr. Németh Ferenc)

Sándor Krisztina: Tornyos története (tutor: dr. Samu János)

Kalmár Éva: Érzelmi ingerek értékelése és viselkedéses jellemzők iskoláskorú diákoknál (tutor: dr. Grabovac Beáta)

Paul Dávid: Gaál Ferenc élete és munkássága (tutor: dr. Németh Ferenc)

Margit Adrianna, Sós Nóra: A martonosi Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola tanulóinak lateralitása (tutor:  dr. Czékus Géza, dr. Borsos Éva, dr. Horák Rita)

Balázs Piri Dorottya: Az ember és a MOOC (tutor: dr. Námesztovszki Zsolt)

Konc Karolina: A martonosi iskolások BMI vizsgálata (tutor: dr. Horák Rita, dr. Czékus Géza, dr. Borsos Éva)

 

A Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium 2002 óta minden év novemberében megszervezi a VMTDK-át a vajdasági magyar egyetemi hallgatók számára.

A VMFK koordinálásával az idei tavaszi program több pillérre épül és egybehangoltan zajlik Szabadkán és Újvidéken párhuzamosan, ezzel egységes felsőoktatási térséggé alakítva a vajdasági magyar egyetemista számára egyébként atomizáltan működő univerzitási intézményrendszert.

A projekt keretében egyrészt kutatásmódszertani tanfolyamokat, VMTDK-műhelymunkákat és TDK házi-konferenciákat szervezünk Újvidéken és Szabadkán, emellett VMTDK mentori értekezletekre is sor került a 15. VMTDK koncepciójának és felhívásának kidolgozása érdekében. Ez utóbbi eredményeként született a döntés, hogy a 15. VMTDK top témája a HÁLÓ lesz.

A rendezvénysorozat előadásain és műhelymunkáin közel 100 fiatal tehetség és mentor vett részt, a résztvevők elsajátították a rezümé- és tanulmányírás fortélyait, megismerkedtek a kutatómunkát segítő eszközökkel.

A program keretében nagyon fontos a tutorok és a hallgatók közti állandó kapcsolattartás.

A programokat pozitív, értékorientált hangulat jellemezte, a fiatalok sokat tanulnak tanáraiktól és egymástól, valamint a próbaelőadások által fejlesztik előadói és vitakészségüket.

A 15. VMTDK előkészületeiként a honlap frissítése a legfontosabb, hogy a jelentkezési folyamat problémamentes legyen.

A projekt keretében a VMTDK top-témás kutatási eredményeiből kiadványok születnek. A Duna-dolgozatok című kötet után a kristály és a gömb kulcsszavai köré szerveződő dolgozatokból készül kötet.

A program a 15. VMTDK, a vajdasági diákköri mozgalom kiteljesedésének előfeltétele.

A Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium sikeres programsorozata A 15. VMTDK ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁLATAI, VMTDK-MŰHELYEK, VMTDK-KOORDINÁCIÓ ÚJVIDÉKEN, SZABADKÁN (NTP-HHTDK- M-15) címmel a Nemzeti Tehetségprogram keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, valamint az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet támogatásával zajlik.