Kezdőlap | Hirek > Délvidék > „Benned az Isten, akár akarod, akár...

„Benned az Isten, akár akarod, akár nem”

Szent Ágostonra, a Keresztény Értelmiségi Kör védõszentjére emlékeztünk Kisoroszon

Szent Ágostonnak, a Keresztény Értelmiségi Kör (KÉK) védőszentjének, az ókor kimagasló egyháztanítójának ünnepét az idén Kisoroszon szervezték meg. Szabó Károlyt, a KÉK elnökét ft. Szemerédi Pál és ft. Király Tibor atyákat, Kabók Imrét, a helyi polgármestert, és minden megjelentet a kisoroszi helyi szervezet elnöke, Papp Mihály köszöntötte. Az immár hagyománnyá nőtt rendezvényen a KÉK életének első évtizedéről Szabó Károly, a kisoroszi helyi csoport tevékenységéről Papp Mihály számolt be. Szent Ágostonról Szilágyi Edit, a KÉK egyik alelnöke tartott előadást. Az ünnep hálaadó szentmisével zárult, amelyet ft. Király Tibor atya a KÉK élő és elhunyt tagjaiért mutatott be.


– 2007. óta találkozunk Szent Ágostonnak, szervezetünk védőszentjének ünnepén – kezdte beszámolóját Szabó Károly, majd hozzátette, hogy a Jóisten kegyelméből a KÉK tizenegy éve működik. Egy civil szervezet életében
ez a több mint egy évtized különös súllyal bír, arról tanúskodik, hogy világi és egyházi körökben egyaránt elfogadott a működése, amit főleg külföldi segélyek tesznek lehetővé. A KÉK alakuló ülése 2003 tavaszán volt a szabadkai ferencesek rendházában. Az utána következő három hónap leforgása alatt elöljárói több mint ötven településén igyekeztek bemutatni az új szervezet céljait, 45 helyi csoportot alapítottak, és több mint ötszáz tagot toboroztak (a tagok száma további növekvő tendenciát mutat). Egyidejűleg a szervezetbe harminc katolikus pap és néhány református lelkész, valamint az evangélikus szuperintendens is belépett. A tevékenység a helyi csoportokban történő előadásokkal kezdődött. Az elmúlt időszakban papok, lelkészek, hitoktatók, tanárok, történészek, közéleti személyek által több mint kétezer úgynevezett KÉK-tribün lett megtartva. 2004-ben lett megalapítva a Bibliai Levelező Iskola. A Biblianapok megszervezése vajdasági szintre emelkedett. A fiatalok megszólítását a KÉK külön feladatának tekinti. Ennek köszönve jött létre a KÉK-ifi és egy új civil szervezet Fáklya néven.

A KÉK adventi és nagyböjti lelkinapokat szervez, évente legalább két zarándokutat is. A 25 éve eredményesen működő magyarországi Keresztény Értelmiségiek Szövetségével létrejött gyümölcsöző kapcsolat révén, a szervezet tevékenysége megduplázódott. „Folytonos hálával tartozunk értetek az Istennek, testvérek, mégpedig méltán, mert hitetek nőttön-nő, és a kölcsönös szeretet mindnyájatokban gyarapszik” – zárta beszámolóját a KÉK elnöke a Tesszalonikieknek szóló második levélből vett idézettel.


Papp Mihály a kisoroszi helyi csoportról szólva elmondta, hogy a 2003. július 28-án megtartott alakuló gyűlésük óta töretlenül működnek. Ezt átszövi az évente öt előadás megszervezése és meghallgatása. Már megalakulásuk évében kapcsolatot vettek fel a többi helyi csoporttal, pedig a körzetesítés sokkal később jött létre. 2005-ben a plébánia könyvtárát hozták rendbe. A működtetése igény hiányában elmaradt. Szentségimádást is kezdeményeztek KÉK-tagok ügyeletével. Akkor állandó plébánosuk nem volt, de hetente egyszer nyitva volt a templom, hogy bárki élvezhesse Jézus közelségét. Részt vettek a fiatalok táborozásán Társ-suli programban töltve el egy-egy napot. Saját előadásokat sajátos módon hoztak létre. Előadó hiányában hangszalagról hallgatták hat részletben Cseri Kálmán Miatyánk-értelmezését. 2008-ban nagysikerű Biblia-kiállítást
szerveztek elsőként a Vajdaságban. 2012-ben elnökséget választottak, azóta ők vezetik a csoportot jó eredménnyel. Tavaly megszerveztek egy Biblianapot, és az idén boldogan szervezték meg a Szent Ágoston-napi ünnepséget.
– A közös rendezvények mindegyikén részt vettek a kisoroszi tagok. Amikor a helyi csoport megalakult, a csoportvezető szerepét Papp Mihály önként vállalta – vette át a szót a helyi csoport elnökétől Szabó Károly. – Papp Mihály egy évnyi bizonyítást várt a szervezettől, ezért vállalta a csoport vezetését meghatározott időre. Arra számított, hogy ennyi idő alatt bebizonyosodik, hogy a szervezet működőképes-e, vagy ahogyan azt már sokan mások is megtették, elfelejtik a falut, és a KÉK helyi csoportvezetőjét. A KÉK nem feledkezett meg a kisorosziakról, így elnökük és a tagok is hűek maradtak a szervezethez.


Szilágyi Edit előadásban Szent Ágoston életét, kételyeit, vallomásainak egy részét mutatta be, kapcsolatba hozva mindezt a mai élet körülményeivel. Részleteket idézve az ókor kimagasló egyháztanítójának vívódásaiból és megnyugvásáról, rámutatott arra, hogy a mai kor emberének is megvannak a küzdelmei, amelyek nem sokban különböznek a KÉK védőszentjének harcaitól. A mai fiatal is küzd a szegénységgel, keres, de maga sem tudja, mi folytonos elégedetlenségének valós oka. Megesik, hogy elveszve rossz társaságba kerül. A siker mámorában nem
érzi a család értékét, az ima szükségességét, nem talál lelki békét, mert még vagy már nincs hite. Lehet, hogy nincs példaképük, vagy éppen a rossz példa az útmutatójuk. Szent Ágoston évtizedekig kereste az utat, amely végül elvezette az Úrhoz. Vallomásaiban ez áll: „Oly későn szerettelek meg Téged, te mindig új és régi Szépség, későn szerettelek meg. De hogyan történhetett ez: Te bennem voltál, és én kívül voltam saját magamon. Hívtál engem, és a kiáltásod legyőzte a süketségemet; felragyogtál, és fényességed elűzte vakságomat; illatod felhője felgomolygott és belélegeztem, és most epedek utánad; megízleltelek, és most éhezem és szomjazom Rád;
megérintettél,és fellángoltam a békességért, amely Tőled való.” Megszívlelendő üzenet ez, hogy ne adjuk fel, hogy sohasem késő hívővé válnunk, és hogy ne ítélkezzünk mások felett. Isten megadja a választ kérdéseinkre és kételyeinkre, elcsendesedve meghalljuk. Szent Ágoston élete nem csak a kételyekről és a megtérésről, hanem
a jótettekről, a tanulás fontosságáról, a bölcs, megfontolt, mértékletes döntésekről is szól. Ő lett a KÉK védőszentje, értelmiségi volt, kora legnagyobb tanítója. A kereső ember példaképe. A KÉK evangelizálni szeretne, keresi a hitüket keresőket, és tanulva tanítja a hitüket gyakorlókat, magyarázva hitünk igazságait úgy, ahogyan azt védőszentünk tette. A KÉK azzal a céllal jött létre, hogy a vajdasági magyar keresztény értelmiségieket egymáshoz közelebb hozza. Szeretnénk lélekben gazdagabban mindennapjainkban keresztényként élni, vállalva és gyakorolva
az evangelizációs feladatokat, amelyek a világiakra várnak. Az előadás egy fohásszal fejeződött be: Kérünk, Istenünk, újítsd meg Egyházadban azt a szellemet, amellyel Szent Ágoston püspököt eltöltötted, hogy mi is csak téged szomjazzunk, aki a bölcsesség forrása vagy, és téged keressünk, akitől az égi szeretet származik!

A rendezvény remek ebéddel folytatódott és szentmisével zárult. Köszönet a szervezőknek és minden megjelentnek.

Szilágyi Edit