Kezdőlap | Hirek > Délvidék > „DEI VERBUM” a nagykikindai...

„DEI VERBUM” a nagykikindai hitismereti napon

A Dei verbum (dogmatikus konstitúció az isteni kinyilatkoztatásról) a II. Vatikáni Zsinat dokumentuma, határozat, amelyet VI. Pál pápa 1965. november 18-án hirdetett ki. A zsinat egyik legfontosabb dokumentuma. A latin Dei verbum jelentése: Isten Igéje.

Az isteni kinyilatkoztatásról dr. Horváth Endre csonoplyai plébános, a Teológiai-Katekétikai Intézet titkára tartott előadást a Keresztény Értelmiségi Kör (KÉK) szervezésében a nagykikindai Szent József lelkigyakorlatos házban megtartott nyilvános hitismereti napon május 9-én. A témát három részre osztva a következő címekkel mutatta be:

1. Egzegétikai és patrológia alapvetés. A Dei verbum konstitúció előzményei;
2. Isten szerető párbeszéde népével;
3. A Dei verbum fontosabb pontjai. A konstitúció hatása és utóélete.

A hitismereti nap közel száz résztvevőjét Dömösi Mária, a bánsági régió alelnöke köszöntötte, majd bevezetőjéhez csatlakozott Szabó Károly, a KÉK elnöke is.

Horváth Endre atya az első előadásában a konstitúció előzményeiről beszélt. A konstitúció Isten Igéjéről szól, a Szentírás helyéről az egyház életében – mondta. – A téma feldolgozása nagy kihívás. Aktualitása abban rejlik, hogy a Szentírás az egyház életében nem kapta meg a neki megillető helyét. Ez egyre jobban érezhető. Elvesztésének gyökerei mélyre nyúlnak, egészen a középkorba. A népek megtérése időszakában a tömeg még írástudatlan volt. A nemesség tanulhatott, a papság egy rétege tanított. Ezért jelentek meg a festmények a templomok falain, és a képes Biblia, az egyszerű emberek Bibliája.

Csak a szerzetesek használták ténylegesen, és értették is. Nagy változást jelentett a könyvnyomtatás, ami által szinte minden családba eljuthatott az írott szöveg. Ám akkor még az egyház eltanácsolta a hívőket a szentmisén kívüli bibliaolvasástól, hiszen elméleti és gyakorlati szinten egyaránt szükség van a Szentírásra és a szentségekre. A zsinat előtti korszakban volt néhány változás: fontos volt az egyházatyák újra felismerése, mondta az előadó, majd további példákkal és magyarázatokkal szolgált, a Dei verbum fontosabb pontjaira hívta fel a figyelmet. A zsinat során a világ minden tájáról érkeztek a püspökök, akik felelősségteljesen nyilatkoztak hosszú vita után, ennek értelemszerűen súlya volt. A zsinat gondolatainak minden kétséget kizáróan vannak gyümölcsei. A hívek olvassák a Szentírást, igyekeznek megérteni azt. A Szentíráson keresztül meg lehet érinteni Krisztust. Az előadássorozat befejező részében az előadó a konstitúció hatásáról és utóéletéről beszélt. A Szentírást egyre többen szeretnék megismerni. Nem lehet teljes keresztény életet élni a Szentírás nélkül, mert eszköz az, amely segítségével közelebb kerülünk Istenhez. Az egyház követi a zsinat üzeneteit, lassan változások állnak be. Előremozdult a belső megújulás és párbeszéd. A hívek számára a Biblia olvasása természetes követelménnyé vált.
A hitismereti nap szentmisével zárult, amely során a hívek megköszönték Istennek az együttlét örömét és azt, hogy közelebb kerültek Istenhez és egymáshoz. Köszönet az előadónak és a szervezőknek.

Szilágyi Edit