Kezdőlap | Hirek > Délvidék > Erőszak és irgalom a Bibliában

Erőszak és irgalom a Bibliában

Dr. Oláh Zoltán kanonok, a szentírástudomány (ószövetségi biblikum, exegézis) tanára Erőszak és irgalom a Bibliában címmel tartott háromrészes előadást a Keresztény Értelmiségi Kör (KÉK) szervezésében megrendezett Bibliai napon az óbecsei Szent Antal plébánia hittantermében november 14-én.

A rendezvényre Törökbecséről, Törökkanizsáról, Bezdánból, Kisoroszról, Oromról, Magyarcsernyéről, Szabadkáról, Oromhegyesről, Kúláról, Nagykikindáról, Töröktopolyáról, Verbászról, Tóbáról és Óbecséről érkezett több mint 140 érdeklődő. Az előadót, Dr. Oláh Zoltánt; Szabó Károlyt, a KÉK elnökét; a verbászi és óbecsei plébánosokat; a KÉK alelnökeit; a Helyi Csoportok elnökeit; hitoktatókat; a KÉK tagokat és minden megjelentet Szilágyi Edit, a KÉK alelnöke, aki egyben a Helyi Csoport elnöke is, köszöntötte.

Az előadó 1971-ben született Gyulafehérváron. Teológiai tanulmányait a helyi Hittudományi Főiskolán, majd Rómában (1992– 1999) a Collegium Germanicum et Hungaricum növendékeként a Pontifi cia Università Gregorianan és a Pontifi cio Instituto Biblicon (1999 lic. bibl.) végezte. A 1996/97 akadémiai év első szemeszterét Jeruzsálemi Héber Egyetemen (Hebrew University) töltötte. Doktorá- tust Kolozsváron szerzett.

A sokat vitatott kérdéskört, a Biblia helyes értelmezését, az idők történéseit mutatva be, az előadó a Biblia szövegében megtalálható erőszakról és irgalmasságról szólt.

Dr. Oláh Zoltán, előadását három téma köré fonta:

Erőszak az (átok)zsoltárokban (utalt az 53., 85. és 109. zsoltárra):

„Készséges lélekkel áldozom neked,_*/ Magasztalom nevedet, Uram, mert jó vagy./ Minden gyötrelmemből kimentettél,_*/ És szemem megvetéssel néz ellenségeimre.”

A zsolozsmáskönyvből eliminálták az átokra intő zsoltárokat.

Egyiptomból való kivonulás: az érem másik (erőszakkal teli) oldala: Isten mindig a gyengébbek oldalán áll, a szegény, kitaszított embert védi, új lehetőséget ad, ez az egyiptomi kivonulás fő vonása. Azt, hogy a Biblia több mint ezer éven keresztül nyerte el formáját, nem téveszthetjük szem elől, ahogyan a nyelv változatait és a fordítások sokaságát sem.

Mert én irgalmasságot akarok és nem áldozatot (Oz 6,6) Irgalom a Szentírásban:

„Te vagy menedékem, megóvsz engem/ a gyötrelemtől, */ a szabadulás ujjongásával veszel körül.” (31. zsoltár – Boldog, aki bűnbocsánatot nyert – részlet).

Az előadó a szavak jelentőségére hívta fel a figyelmet. Az irgalmasság, a Bibliából kiindulva együttérzést, szenvedést, sajnálatot jelent, Isten irgalmasságát, hűséges szeretetét. Isten nem áldozatot, hanem szeretetet vár el tőlünk. Az irgalmasság az evangélium alapfogalma.

A tartalmas előadás kérdések sorával folytatódott, amelyek közül egy sem maradt válasz nélkül. A Bibliai nap szentmisével zárult.

 

Szilágyi Edit