Kezdőlap | Hirek > Délvidék > Mindannyian az Ő teljességéből...

Mindannyian az Ő teljességéből merítettünk

A Keresztény Értelmiségi Kör (KÉK) Bibliai napjára, amelyet február 6-án Szabadkán Mindannyian az Ő teljességéből merítettünk címmel Ft. Dr. Horváth Endre csonoplyai plébános a Teológiai Kateketikai Intézet titkára tartott, Vajdaság tizenhárom településéről mintegy 130-an érkeztek. Az előadó a nap témáját három részre osztotta. Ez után kérdések megválaszolása következett, majd szentmise a bazilikában. A megjelenteket Szabó-Hangya Teréz a szabadkai helyi szervezet elnöke köszöntötte. A Bibliai napot megtisztelte jelenlétével Szabó Károly a KÉK elnöke is.
Isten irgalmasságára való legtöbb utalást Szent Lukács könyvében találunk, az előadó mégis Szent Jánost  választotta, akinél igaz, az irgalmasság szó nem fordul elő, de Jézus tetteiben az isteni irgalmasságot vetíti elénk. Ahhoz, hogy a téma világossá váljon előttünk, az Ószövetség ad útmutatót, mondta Ft. Horváth Endre atya. A szó az istenkapcsolatot tükrözi. Isten kegyelmet ad, segíteni akar. Hozzánk fordulva szeretetében gyengévé lesz. Az ószövetség elemeiben megtalálhatók azok a helyek, amelyek nem írják le pontosan az isteni irgalmasságot, mégis a legpontosabb képet adják róla. A mi Istenünk emésztő tűz, szeretete végtelen. Irgalmassága a bűnösök és elesettek irányában mutatkozik meg. Az előadó ezt az Aranyborjú témáján magyarázta meg (Mózes sokáig maradt fenn a hegyen, népe elégedetlenkedett, Áron aranyborjút öntött, hogy a nép imádja. Mózes lesietett a hegyről, haragra gerjedt a látvány láttán és földhöz vágta a két kőtáblát, majd az aranyborjút is porrá zúzta. Végül mégis az Úr kegyelmét kérte). Az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú. Aki irgalmas marad ezerízig megbocsát, de a bűnt nem hagyja büntetlenül. Ez az üzenet arra utal, hogy törekednünk kell Isten tanításának megismerésére, hogy hűek maradhassunk a Vele kötött szövetségünkhöz. Isten neve a teljességre utal, irgalmas és könyörülő Isten. Haragja a bűn iránt nyilvánul meg. Irgalmas és felemeli magához a bűnöst, megőrzi kegyelmét 1000 nemzedék számára. A bűnnek következménye van. Az irgalmasság a szeretet egyik formája. Az előadó a továbbiakban az ószövetségi prófétáktól idézett, a Babiloni fogságban sínylődő népről, Sionról. Isten számon kér, hogy egyszer irgalmazhasson, közel hajol, szerethető, tökéletes. Isten irgalmasságát az előadó a Házasságtörő asszony esetének példáján tette világossá („Az dobja rá erre az aszszonyra az első követ, aki bűntelen!”). Jézus elsősorban Isten szeretetét prédikálta, a hangsúly ezen, a mindenekfelett álló szeretetén alapul. A szeretet fontosabb, mint a törvény lélek nélküli betartása. Tekintélyét nem a törvényből meríti, úgy tanít, mint akinek küldetéssel járó felhatalmazása van. Jézus kimondja, hogy az asszony vétkezett, nem ítéli el, de utasítja: menj, de többé ne vétkezzél. Irgalmával megvédi, síkra száll érte, közben magát is védi a farizeusokkal szemben. Igazságról tanúskodik, bűnbánatra ösztönöz. Isten szerető atya, szerető mélységét Jézus mutatja meg.

A következő példa a szamariai asszony esetét mondja el („Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád: Adj innom! – te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet”). Az asszony nem érti. Új lehetőséget kap. Jézus nem ítéli el, hívja az Istennel való kapcsolatra, bevezeti Isten imádásának rejtelmeibe. Istent imádni gyermeki magatartással lehet. Isten irgalmas és igazságos. Irgalmasságát leginkább a kereszt mutatja meg. Irgalma felszabadít és elkötelez.
A továbbiakban Endre atya az irgalmasság, igazságosság és a megbocsájtás fontosságáról beszélt, amelyeknek különös súlya van a gyónás és megbánás idején. A Szeretethimnuszból idézett. Megbánva bűneinket feloldozást nyerve jobbá válunk, hogy Isten szeretete és irgalma szerint élhessünk (Megismerésünk most még töredékes és töredékes a prófétálásunk is. Ha azonban elérkezik a tökéletes, véget ér az, ami töredékes. Gyermekkoromban úgy beszéltem, mint a gyermek, úgy gondolkoztam, mint a gyermek, úgy ítéltem, mint a gyermek. De amikor elértem a férfi kort, elhagytam a gyermek szokásait. Ma még csak tükörben homályosan látunk, akkor majd színről színre. Most még csak töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek meg mindent, ahogy most engem ismernek).
A Bibliai nap szentmisével zárult. Köszönet az előadónak, a szervezőknek és minden megjelentnek.

 

Szilágyi Edit