Kezdőlap | Hirek > Délvidék > Tevékenység értékelése, tervek a...

Tevékenység értékelése, tervek a 2015-ös évre

A Keresztény Értelmiségi Kör (KÉK) tanácsülést tartott a szabadkai Diákotthonban február 28-án. A megjelenteket (a helyi csoportok képviselőit) Szabó Károly, a szervezet elnöke köszöntötte.
A tanácsülésnek két fontos eleme volt: az előző év történéseiről szóló, hónapokra is lebontott átfogó beszámoló, amelyet a helyi csoportok képviselői szóbeli jelentései tettek teljessé, valamint az idei évre tervezett tevékenységek részletes megvitatása és elfogadása.

A 2014-es évet értékelve a megjelentek egyhangúlag leszögezték, hogy igen aktív tevékenység és gazdag tartalom jellemezte, ami a számok tükrében is látható. A szervezet már januárban tribünökkel kezdte meg realizálni a terveket, majd az év folyamán sorjáztak az egyéb programok. A múlt évben majdnem száz előadás lett megtartva huszonöt KÉK helyi csoportban. A három nagy találkozó és a hét egész napos program mindegyikét esetenként több mint száz résztvevő tisztelte meg jelenlétével. A KÉK zarándokutat szervezett három szerzetesközösségbe, így félszáz zarándok látogathatta meg a várpalotai szervező készséges segítségével Tihanyt, Bakonybélt, Zircet.
A tanácsülésen elhangzott, hogy a legaktívabb helyi kék csoportok (abc sorrendben) a következők voltak: Bácsföldvár, Bácsgyulafalva, Bezdán, Csantavér, Csóka, Doroszló, Királyhalma, Kishegyes, Kisorosz, Kispiac,
Kúla, Magyarcsernye, Magyarkanizsa, Nagykikinda, Nemesmilitics, Óbecse, Orom, Oromhegyes, Szabadka, Szilágyi, Tiszaszentmiklós, Törökbecse és Törökkanizsa.

2015-ben a KÉK az eddigieknél nagyobb aktivitást tervez. A tribünök folytatódnak, úgy ahogyan az eddigi tevékenységre is jellemző volt, de változások is lehetségesek, ami leginkább a helyi csoportok javaslatától függ.
Az elnökség új ötletekre számít és a tevékenységi paletta színesebbé tételére, a település igényeinek megfelelő aktivitásra. A megjelentek fontosnak tartották a helyi csoportok közötti kapcsolattartást, a helyi elnökség fokozottabb feladatvállalását.
A 2015-ös év tervei között vannak a Hitismereti napok, amelyek témája a II. Vatikáni Zsinat (a szabadkai után májusban Nagykikindán, júliusban Doroszlón, szeptemberben a Domus Pacisban). Lelkinap lesz március 7-én
Óbecsén, Barátkozási nap a Domus Pacisban júniusban (fővendég lesz a kolozsvári főesperes, Kovács Sándor
atya), Szent Ágoston ünnepe augusztusban Kúlán, Biblianap Óbecsén októberben, és Adventi lelkinap a Domus
Pacisban decemberben.

Folytatódik a testvérszervezetekkel való együttműködés, elsősorban a Keresztény Értelmiségiek Szervezetével (KÉSZ) – részvétel a KÉSZ küldöttgyűlésén áprilisban és novemberben, közös zarándoklat Mariazellbe, látogatás a KÉSZ jánoshalmi csoportjánál, valamint Kassára tanácskozásra októberben. A KÉK meghívására a Beregszászi Római Katolikus Egyházközösség és a Kassai Szent Gellért Közösség tagjai jönnek a Vajdaságba. A KÉSZszel való együttműködés tovább erősödik és mindkét fél tervei között szerepel a felvidéki, erdélyi illetve a Stuttgartban élő magyarokkal való kapcsolat kiépítése is.
A tanácskozáson szó volt a vajdasági magyar vallási civil szervezetek találkozójának előkészítéséről is. Határozat született a tagsági díjat nem fizetők nyilvántartásból való törléséről. Élénk vita kísérte a napirendi pontokat, építette tovább a közösséget.

Szilágyi Edit