Kezdőlap | Hirek > Délvidék > Tiltakozás az Exspecto magyar nyelvű...

Tiltakozás az Exspecto magyar nyelvű mentálhigiénés műhelyeinek és a Metamorfózis-drog c. kiállításának megszüntetése ellen!

 

NYÍLT LEVÉL
Szabadka Város Képiviselő-testülete tanácsnokaihoz
és a szabadkai önkormányzatban hatalmon lévő magyar érdekképviselethez

Megdöbbenve vettük tudomásul a döntést, miszerint Szabadka Város Képviselőtestülete
egy tollvonással gyakorlatilag eltörölte városunk magyar nyelvű
mentálhigiénés szolgáltatásait.

Alulírottak
azonnali magyarázatot várunk Szabadka Város Képviselő-testületétől a szabadkai
Exspecto Mentálhigiéne Alapítvány korábban magyar nyelven is elérhető
szolgáltatásainak megszüntetésére, és megoldást az alapítvány magyar nyelvű
tevékenységének és programjainak jövőbeni folytatására vonatkozóan.
Tarthatatlannak és elfogadhatatlannak tartjuk a VKT 2017. novemberi határozatát,
mely szerint az említett intézményben a mindössze három munkahelyből kettőt
megszüntetett, ezáltal pedig működését a továbbiakban gyakorlatilag lehetetlenné
tette. Egyetlen ember ugyanis képtelen ellátni három szakember megfeszített
munkáját, magyar nyelven pedig teljességgel lehetetlen, ugyanis az Exspectonak
magyarul tudó munkatársa nincs a továbbiakban.

Kérdésünk a következő: tisztában van–e a VKT ennek a döntésnek a
következményeivel? Nem csak a drogprevenciós programok nem valósulnak
meg, de az idén már biztosan elmarad a Születés hete rendezvénysorozat, mely
során a szülőségre készülő párok óriási és pótolhatatlan segítséget kaptak az
intézmény programjainak köszönhetően. Megszűntek magyar nyelven a terápiás
lehetőségek minden korosztály számára, tanácsadások, egyéni, magyar nyelvű
konzultációk, továbbá az akkreditált szakmai továbbképzési lehetőségek is.

Mivel Bunford Tivadar, a VKT elnöke a Napjaink című műsorban ígértetett tett
arra, miszerint szakmunkatársak szerződéses foglalkoztatásával meg fogják oldani
ezt a problémát, ezáltal pedig a korábbi tevékenységek zökkenőmentesen
folytatódhatnak, teljes joggal várjuk az azonnali magyarázatot ennek elmaradására.
Követeljük, hogy a kialakult tarthatatlan helyzetre azonnali megoldást találjanak!
A döntés következményeinek ugyanis a szülőföldjükön élő és maradni szándékozó
magyar emberek isszák meg a levét, ez pedig nyilván nem lehet célja a magyar
érdekképviseletnek.

Teljességgel elfogadhatatlannak tartjuk ugyanis, hogy a kérdésekre nem adnak
választ, hogy a szülők, a fiatalok, a gyermekek, a programokat és a
szolgáltatásokat igénybe vevők érdekeiről nem vesznek tudomást és
elhatárolódnak a válaszadástól.

Elvárjuk Szabadka várost vezető tisztségviselőktől, hogy az Exspecto jelenlegi és
korábbi szakembereinek mocskolását azonnal hagyják abba. Az Exspecto
munkatársai különböző műhelymunkákon és egyéni terápiás foglalkozásokon több,
mint egy évtizeden keresztül segítették a város és a régió polgárait, gyermekeket,
fiatalokat, szülőket és családokat az egészséges lelki élet kialakításában és
megtartásában.

Tisztelettel kérjük a szabadkai önkormányzatban hatalmon lévő magyar
érdekképviselettől, hogy képviselje a magyar emberek érdekeit többek között az
anyanyelvükön elérhető mentálhigiénes szolgáltatások biztosításával.

 

https://www.peticiok.com/tiltakozas_az_exspecto_magyar_nyelv_mentalhigienes_mhelyeinek_es_a_metamorfozis-drog_c_kiallitasanak_megszuntetese_ellen