Kezdőlap | Hirek > Délvidék > Triptichon az Életről

Triptichon az Életről

Hitismereti nap Törökkanizsán

Dr. Kellermayer Miklós, pécsi orvos, sejtkutató, emerikus professzor tartott előadást "Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet" (Jn 14,5-6) címmel a Keresztény Értelmiségi Kör (KÉK) által szervezett Hitismereti napon a törökkanizsai Szent György templomban május 24-én. A program megvalósítását a Barankovics István Alapítvány támogatta.

Az előadót valamint a tizenkét vajdasági településről megjelent mintegy 120 KÉK-tagot Szabó Károly, a törökkanizsai helyi csoport elnöke, Szabó Károly, a KÉK elnöke, és Sóti János SJ törökkanizsai plébános, a rendezvény házigazdája köszöntötte.

A világhírű sejtkutató, az Akadémiai-, a Kiváló Orvos- és a Szent-Györgyi Albert-díj birtokosa, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége tagja, mély hitű keresztény, aki különös felelősséget érez világunk, Földünk s az ember jövője, azaz az Élet iránt. Saját kutatásaiból kiindulva jut el ahhoz az igazsághoz, hogy a tudomány számára az élet keletkezése mindörökre misztérium marad. Előadásait és témáit a lelki-szellemi sürgetés, az életről tudható és megismerhető igazság kifejezésének vágya szülte, s főleg az, hogy mi emberek bajba jutottunk e korban, és gyógyulást csak az igazság kimondásától remélhetünk.

A törökkanizsai hitismereti nap előadássorozata három részből áll: 1. Az élet; 2. Az igazság; 3. Az Út - Az új világrend, a gyógyítás világrend.

Dr. Kellermayer Miklós előadásában felhívta a figyelmet, hogy bajba jutott az ember, mert egy új civilizációt, a halál civilizációját hoztuk létre. Kevés idő van arra, hogy megmentsük az élővilágot és benne önmagunkat. A tudomány a halál szolgálatában állt. Évente 40 ezerrel vagyunk kevesebben, mondta Magyarországra utalva, majd hozzátette a még lesújtóbb tényt: kettő megfogantból megöljük az egyiket. De reménykednünk kell, mert Pál apostol is biztat bennünket: "Ahol azonban elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem, hogy amint a halálban uralkodott a bűn, úgy uralkodjék az örök életre szóló megigazulás által a kegyelem is, Urunk, Jézus Krisztus által" (Róm 5,20-21). A gyógyítást magunkon kell kezdeni, mert Isten szeretetét minden emberre közvetíti. Tudásunk teljességét és a hitünket egybe kell kapcsolni. A tudás, az igazság és a hit tesz bennünket szabaddá.

Az igazság és az élet egybe kapcsolódik. A vallás nem magánügy. Nem kell bezárni a templomba. Ha behozzuk a templomba a tudományt, akkor bizonyosságot nyerünk arra, hogy ő az út, az igazság és az élet. A tudomány és az Istenhit szétvált. Az emberiség itt a földön nem élhet Krisztus nélkül. A tudomány elméleteket gyárt, aztán ezt tényként tanítják. Krisztus országa eljött, de ezt képtelenek vagyunk megérteni, ha eltávolodunk az Eucharisztiától.

Krisztus igazságismeretet hozott. Az igazi kutató azt mondja: a tudás alázat. Csodálatos a Teremtő, ha a teremtménye ilyen csodálatos. A teremtés szeretetből történt. A tudomány nevében viszont, ezt a biztos tudást elvették. Jelenünk kérdése, hogy hogyan lett az emberiség újra bálványimádó. A legfontosabb, hogy legyünk gyógyító lelkületűek - a szeretet gyakorlása önmagában gyógyítás.

A kezdet a tudomány számára megismerhetetlen, mert nem megismerhető. Az élőlények egyediek. Az egyszeri kezdetnél csatlakozik a feltárt igazság és a szavakban kinyilatkoztatott igazság egy igazságrendszerré. Az élővilág élete a természeti törvénybe építve folytonos. A döntést, hogy hiszünk, nem lehet megkerülni. Rá kell ismernünk Istenre, buzdított dr. Kellermayer Miklós, aki hangsúlyozta: Sokan azt mondják, hogy az emberiség XXI. századi próbája, hogy keresztény lesz, vagy nem lesz. Ezt az állítást pontosítani kell: vagy eucharisztikus lesz, vagy nem lesz!

A nagyszerű előadásokat tartalmazó hitismereti nap szentmisével zárult.

Köszönet az előadónak, a lelkes szervezőknek és minden megjelentnek.

 

Szilágyi Edit