Kezdőlap | Hirek > Észak-Bácska > A Keresztény Értelmiségi Kör...

A Keresztény Értelmiségi Kör Tanácsülése

A Keresztény Értelmiségi Kör (KÉK) tanácsülést tartott a szabadkai Diákotthonban március 8-án. A megjelenteket Szabó Károly, a szervezet elnöke köszöntötte. A tanácsülésnek két fontos eleme volt az előző év történéseiről szóló átfogó beszámoló, amelyet a helyi csoportok megjelent képviselői írásba adott illetve szóbeli jelentései tettek egésszé, valamint az idei évre tervezett tevékenységek megvitatása. Szó volt az egész napot felölelő programokról és a magyar keresztény civil szervezetek őszre tervezett kerekasztal-tanácskozásáról. A nyilvántartásból ki lettek törölve azok a tagok, akik 2011. óta nem fizették a tagságdíjat, és meg lett határozva a tagsági díj a 2015-ös évre is.

A 2013-as évet komoly aktivitás jellemezte. A Hit évében a Hitismereti napok különösen nagy sikert arattak. A KÉK munkája eredményesen kapcsolódott a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének (KÉSZ) eseményeihez, igen sikeres zarándoklatot valósítottak meg Máriapócsra is. Tavaly átszerveződés volt a KÉK-ben, körzetek alakultak. Annak ellenére, hogy néhány csoport lemorzsolódott, a többiek megerősödtek. A szervezet fennállásának első évtizede igazolta meglétének létjogosultságát, ahogyan a megvalósított változásokat is.

Az előző év eredményeként ft. Szakály József atya kiemelte a 2013. február 26-án A laikusok és a papság összefogása a hit évében és utána címen tartott egynapos tanácskozást, amelyet részben az Amerikai Püspökkari Konferencia képviselőjének, mr. Vincent L. Bus buzdítására, a KÉK és a szabadkai és a nagybecskereki püspökséggel együttműködve a szabadkai Augustinianumban tartottak meg a két püspökség főpásztora és a társadalmi élet jeles személyiségei közreműködésével. Szakály atya felhívta a figyelmet arra, hogy a szabadkai püspök támogatásával elindult egy folyamat a vértanú papokkal kapcsolatos dokumentumok felkutatásában. A velük kapcsolatos kutatási eredményeket előadásokon, kiállításokon, vagy könyv formájában lehetne publikálni, amihez kérte a KÉK támogatását és segítségét.

Miskolczi József, a KÉK elnökhelyettese a sikeresen megalakult önálló szerbiai Magyar Mária Rádióról szólva elmondta: Mária Rádiónkért néven alakult meg Szabadkán az a civil szervezet, amely működtetni fogja az önálló szerbiai Magyar Mária Rádiót. Elnöke Bálint Ágota, szabadkai jogász, műsorigazgatója pedig ft. Palatinus István. Működését elfogadta a Mária Rádió Világcsaládja is, melynek elnökhelyettese, Vittorio Viccardi március 6-án Szabadkára látogatott és tárgyalt az új szervezet vezetőségével. Ez az egyedüli egész napos katolikus vallási műsort sugárzó rádió Szerbiában. Célkitűzése a magyar nyelvű katolikus vallási műsor készítése mellett az ökumenikus közreműködés fejlesztése, ahogyan az anyanyelvápolás és a hagyományőrzés is. Az interneten megtalálható a www.mariaradio.rs címen.

A 2014-es év komoly történésekkel kezdődött. Februárban magyarországi vendégek: dr. Osztie Zoltán atya, a KÉSZ országos elnöke, és Lezsák Sándor, az Országgyűlés egyik alelnöke látogatott el a Vajdaságba a KÉK meghívására.

Nagy eseménynek számít a március 21. és 23. között esedékes KÉSZ–KÉK találkozó, illetve a KÉSZ zarándoklata a Vajdaságba.

Áprilisban nagyböjti lelkinap lesz Szabadkán, májusban egy tanácskozás van tervben Milyen remények éltetik a vajdasági magyarságot és egyházat címmel, és Törökkanizsán a Hitismereti nap a Remény évében dr. Kellermayer Miklós előadásával.

Nagy reményeket fűz a tagság a júniusi barátkozási naphoz, amely mind népszerűbb az érdeklődők körében. Ezúttal is Böjte Csaba OFM előadására számítanak – talán az idén egyéb elfoglaltsága ellenére is el tud jutni a Vajdaságba.
Júliusban a biblianap előadója dr. Benyik György lesz.
Az idén sem marad el a KÉK védőszentjének, Szent Ágostonnak az ünnepe, amelynek megszervezését ezúttal Kisorosz vállalta. Szeptemberben hitismereti nap lesz a Remény évében msgr. Mellár József atya előadásával, októberben KÉSZ–KÉK országos zarándoklat lesz a hazáért Doroszlóra, és várható a pápai és budapesti KÉSZ-csoport délvidéki útja Honfoglalásunk hét emlékműve címmel.
Október még egy eseményt tartogat: Hitismereti nap a Remény évében, Remény az Ószövetségben és remény az Újszövetségben címmel Óbecsén Gertner Júlia szerzetes nővér előadásával.
Novemberben tanácskozás lesz Magyar keresztény civil szervezetek kerekasztala címmel, és a hónap végén adventi lelkinap a Domus Pacisban dr. Harmath Károly OFM atya előadásával.

Természetesen a szokásos KÉK tribünök nem maradnak el, ahogyan az együttműködés sem a KÉSZ-szel. Ez utóbbinak egyik eseménye az áprilisi és a novemberi KÉSZ küldöttgyűlés, amelyre minden évben meghívják a KÉK vezetőségi tagjait is.

Szilágyi Edit