Kezdőlap | Hirek > Észak-Bácska > Anyákat és családokat segítő...

Anyákat és családokat segítő programot bonyolít a Kolibri NCSE

A program a 2015 ös évben meghírdetett közmunka pályázatok eredménye. Az ötletet a magyarországi Otthon Segítünk Alapítvány egyik tevékenysége adta.

A Kolibri Nagycsaládosok Egyesülete olyan családoknak kínálta fel segítséget, ahol legalább egy iskolás kor alatti gyermeket nevelnek. A program munkatársai saját otthonaikban látogatják a családokat. Elsősorban szülői, de szakmai tapasztalataikra is támaszkodnak. Gyakorlati segítséget nyújtanak, például közös játék, közös házimunka, hivatalos ügyek közös intézése keretében.
A program szükségességét indokolja, hogy a kicsi gyermekeket nevelő családok gyakran szembesülnek a bizonytalanság, a tanácstalanság érzésével. Különösen érezhető ez olyan családok esetében, akiknek rokonaik és barátaik csak ritkán vagy egyáltalán nem tudnak segíteni, valamint, akiknek hozzátartozóik (gyakran a családfő) külföldön tartózkodnak. A fogyatékkal élő gyermekek szüleinek, hasonlóan nagy segítséget jelent a heti több alkalommal, “házhoz jött segítség”.

A program egyik célja a családok megerősítése saját szülői szerepükben.
A tapasztalat és a barátság mellett elsősorban derűt visznek a program munkatársai a családok életébe. Az anyákat és családokat segítő program, családlátogatással és személyes törődéssel támogatja a családokat helyi szinten (azokon a településeken, amelyekben az egyesület tevékenykedik: Ludas, Hajdújárás, Palics és Királyhalom). Cél továbbá elérni a család harmonikus működését, megerősödését és a szülői szerep megbecsülését.

Ez a program hozzájárul ahhoz, hogy az édesanya otthon eltöltött évei ne fásultan, unalmasan teljenek, hanem örömteliek legyenek, ezenkívül a közösséghez tartozás által gazdagítja a programban dolgozókat is és elismeri a segítő munkát.

A munkacsoport heti renszerességgel tart hétértékelő megbeszéléseket, amelyekre a hatékonyabb munka érdekében, havonta hívnak szakembereket (eddig: védőnő, gyógypedagógus, óvónő személyében).

A sikeres pályázás eredménye képpen a Kolibri NCSE a Tartományi Gazdasági, Foglalkoztatási és Nemi Egyenjogúsági Titkárság jóvoltából három embert tud foglalkoztatni 6 hónapra, míg Szabadka Városnak köszönhetően két embert 5 hónapra.

A képen a programban dolgozó munkatársak.

 

Gajda Nóra