Kezdőlap | Hirek > Észak-Bácska > Egy jó civil holtig tanul

Egy jó civil holtig tanul

A Vajdasági Magyar Civil Szövetség civil tájékoztató fórumot szervezett Topolyán

A helybeli Fejlesztési Társulás klubtermében megrendezett hétfő esti eseményen számos civil szervezet, egyesület képviselője volt jelen, hogy a Szövetség tagjaitól informálódjon az új és kevésbé új lehetőségekről, és azokról a szabályokról illetve kötelezettségekről, amelyeket be kell tartani.

Sörfőző Kornél, a Fejlesztési Társulás köszöntőszavai után, amelyben elmondta, hogy a jó pap mellett minden elfoglaltsága ellenére a civil aktivista is holtig tanul, először Zsoldos Ferenc, a Ci-Fi Civil Központ elnöke szólt az egybegyűltekhez. Elmondta, hogy milyen lehetőségei vannak egy vajdasági civil szervezetnek arra, hogy magyarországi szervezetekkel kerüljenek kapcsolatba. Megemlítette a Kárpát-medencei civil hálózatot, amelynek mintegy hétszáz tagja van, amelyből körülbelül 120 vajdasági, illetve a Civil Információs Centrumokat, amelyek minden megyében megtalálhatóak. Zsoldos arról is szót ejtett, hogy időnként fontos, hogy a szervezeteknek anyaországi partnerei is legyenek, például egyes pályázatok esetében. Ezt követően Stausz Edina, a VMCSZ szabadkai munkatársa beszélt a magyarországi pályázati forrásokról, illetve azokról a lehetőségekről, amelyek elérhetőek a határon túli szervezetek számára is, ilyen például a Nemzeti Összetartozás Kollégiuma, a Bethlen Gábor Alap, a Nemzeti Kulturális Alap, vagy a Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet. Stausz két hasznos weblapot is a résztvevők figyelmébe ajánlott: www.eper.hu és www.civil.info.hu.

Ricz András, a Regionális Tudományi Társaság elnöke a nemzetközi pályázatokról beszélt, bemutatott néhány pozitív tapasztalatot, ismertette a pályázás módjait. Ezek elsősorban a kultúra, a turizmus és a társadalmi kapcsolatok terén mutatkoznak meg. Legismertebbek az IPA projektek, de különböző nagykövetségek is (pl. norvég, amerikai, kanadai) írnak ki időnként pályázatokat, amelyeket azonban zömmel a Belgrád környéki szervezetek happolnak el. Szó esett még az Erasmusról is, amely a fiatalok utaztatását, külföldi tapasztalatszerzését támogatja. Losoncz Dávid temerini ügyvéd a civil szervezetek jogi és társadalmi szerepvállalásáról tartott kiselőadást, amelyben kitért a jogi dokumentáció fontosságára, a szerződések kezelésére, a szervezetek gazdasági tevékenységével kapcsolatos tudnivalókra, vagy például azon jogra, amely alapján az egyesületek hozzájuthatnak bizonyos közérdekű információkhoz.

Az est utolsó előadója Harmath Éva zentai könyvelő volt, aki Újdonságok, változások, általános tudnivalók a civil szervezetek pénzügyi működésében címmel tartott előadást. Kiemelte a könyvelőkkel való együttműködés, illetve a folyamatos kommunikáció fontosságát, a bankkártya-használattal kapcsolatos pozitív tapasztalatokat, és felhívta a jelenlévők figyelmét a kötelező elektronikus aláírásra.

 

Benedek Miklós

Forrás: Magyar Szó