Kezdőlap | Hirek > Észak-Bácska > Eredményes munka

Eredményes munka

 A Keresztény Értelmiségi Kör 29 helyi csoportja közül, kettő kivételével, mindegyik képviselői megjelentek az évi tanácsülésen Szabadkán. A hagyományos összejövetelen a vezetőségi tagok értékelték a civil szervezet múlt évi tevékenységét, megtárgyalták az aktuális kérdéseket és felvázolták az idei évi munkát. 

     A 2016-os évvel kapcsolatban többek között elhangzott, hogy a pályázati eszközök hiánya, az anyagi nehézségek ellenére is sikeres évet zárt a KÉK. A tervezett Hitismereti és Biblia Napokat ismert előadókkal sikerült megszervezni és a látogatottságuk is nagy volt: minden egy napos találkozón több mint száz érdeklődő vett részt. A hasonló tevékenységet végző civil szervezetek részvételével eredményes kerekasztal összejövetelt tartott a KÉK és a magyarországi partnerszervezetével, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségével tovább bővült az együttműködés. A múlt évben, a hagyományoknak megfelelően zarándokutakat is szervezett a KÉK, a legtartalmasabb az erdélyi hat napos utazás volt. A helyi csoportokhoz anyaországi vendégelőadók is érkeztek, míg a KÉK tagjai közül többen is részt vettek a KÉSZ zarándoklatán a hazáért.

     A tanácsülés értékelése szerint némileg megváltozott a civil szervezet helyi csoportjainak munkája, mégpedig pozitív értelemben. Mind inkább önállósulnak a csoportok, egyedül szerveznek előadásokat, zarándokutakat, találkozókat, mind több és szerteágazóbb részükről a kezdeményezés.

     Az ez évi munkatervet ugyancsak megvitatták a tanácsülés résztvevői. A program igen változatos, ugyanakkor hagyományos: a KÉK idén is szervez több Biblia és Hitismereti Napot, a helyi csoportoknál előadásokat tartanak, lesz kerekasztal beszélgetés és zarándoklatok a Szent László év jegyében, könyvbemutatót és különféle találkozókat is rendeznek. Az egész évi munkaterv megvalósulása attól is függ, hogy mennyire lesznek eredményesek a különféle pályázatokra beadott KÉK programok.

 

Forrás: www.kek.org.rs