Kezdőlap | Hirek > Észak-Bácska > FENNTARTHATÓ JÓLÉT

FENNTARTHATÓ JÓLÉT

A Vajdasági Magyar Közgazdász Társaság III: Konferenciája

Immár 3. alkalommal került sor a Közgazdász Koferencia megtartására,  2013. május 18.-án,  cime, valamint fő témája: a FENNTARTHATÓ JÓLÉT.

A VMKT célja mindig is az volt, hogy időszerű, kiemelt fontosságú témákat vessen fel.

Az előző években foglalkoztunk a gazdasági válsággal és annak hatásaival, gazdaságfejlesztés politikájával, most már ideje jövőre gondolni a jobblét reményében.

Konferenciánkon sok fiatalt volt, tehát a Konferncia témája sokak érdeklődését felkeltette, ez arról is tanúskodik, hogy közösen kell átgondolni jövőnket.

A fejlődés alapvető célja a szociális jólét, a méltányos életfeltételek lehetőségeinek a biztosítása a jelenlegi és a jövőbeni nemzedékek számára.

A jólétnek három forrása, alappillére van:

- környezet – gazdaság - társadalom amely egymással összefügg és kölcsönhatással vannak egymásra. Rendszerben kell gondolkodni: olyan rendszert létrehozni, amelyben a természeti, társadalmi és gazdasági célok egyaránt megvalósulnak.

Sokunkban számos kérdés fogalmazódott meg ennek kapcsán, mint például:

- Elképzelhető-e egy olyan világ, amiben minden ugyanúgy mehet tovább mint eddig mikor tudjuk, hogy ökológiai korlátokkal rendelkezünk!

- A folyamatos gazdasági növekedés a tartós jólét szükséges feltétele?!

-A magasabb jövedelmek gazdagabb életet és emelkedő életszinvonalat kellene  hogy jelentsenek?!

Elérhető-e a jólét növekedés nélkül?

A fenntarthatóságnak milyen kihivásai vannak?

Az ilyen és hasonló kérdések nyújtottak motivációt Konferenciánk témakörének megválasztásához, melyet igen érdekes, színvonalas és a maga nemében egyedi előadások tettek kerek egésszé.

1. Dr. Bertalan Péter: a világ megváltozott, minden felgyorsult ez a globalizációs világ ( rendszerezett káosz) követelménye. A 10 évvel ezelőtti magatartási minták ( becsület, tisztesség…) nem működnek

Akadémikus kérdések:

- Milyen viszonyban van az ember a környezetével?!

- Mennyire terhelje meg a gazdasággal környezetét?!

- Milyen jövőben hiszünk, mit adok át, mit kapok, merre visz az út

Mikro gondolkodás = család

Makrogondolkodás= társadalom-gazdaság-természet (telített világ)

A közélet egy eszköz (a politika is) a becsületesség határáig

A tudomány, hogy reagál ezekre a kérdésekre:

- van egy makrokihívás amire jellemző a gyorsaság: tudomány, technológia, gazdaságban szükséges változásokat elérni

Vajdaság: beruházni!!! De mit , ami nem veszíti el az értékét

Tudásanyag szakismeret átadása

VISZONYRENDSZER KIALAKÍTÁSA – KOMMUNIKÁCIÓ

Folyamatos alkalmazkodásra van szükség

2. Dr. Halmai Péter: Neoklasszikus növekedés:

            Kínálat                                                            Kereslet

-          Munka tényező                               -kereskedelmi és földrajzi helyzet

-          Tőke                                                -makrogazd. Politikák

                   -intézményi tényezők

Növekedés:

* van-e súlya az adott szónak

*  lelkiismeret vizsgálat, amelyben nagyon sok tényező benne van

- aktuális növekedés

- potenciális növekedés ( egyensúlyi növekedés)

3. Dr. Molnár Tamás: Jólét nem egyenlő GDP

                                                Anyagi helyzet – szubjektív jólét

“Pénz az van csak rosszul van elosztva”

HDI ( Humán fejlettségi szint)

Fenntarthatóság fontos faktora az egészségi állapot:

-káros a tartós stressz

-mozgás szegény életmód (1/3mozog renszeresen)

-étkezés módja, a táplálék minősége (9% aki helyesen táplálkozik)

Nincs rendszeresség a napi ritmusban.

Nagyon fontos a megelőzés

Egyéni felelőség, hogy milyen életmódot élünk!

4. Szél Ervin: YU gazdasági összefogás a volt YU tagállamok között, közvetett áruforgalom, amiről ismert azt fejleszteni. Nagyon fontos a tudás, tapasztalat, nyelv- és kultúra ismerete. De elszántságra van szükség.

5. Dr. Hornok Attila: világgazdasági környezet

- Japán (a deficit finanszírozására belső tartalékokat a lakosok megtakarított pénzét adják az országnak): Kicsi a kamat, inflációt

- HU: a kormány mindent megtesz, hogy a deficitet 3% alá nyomja (enyhén pozitív növekedési és hitelezési hatás? Nem gyengíti az árfolyamot, így mehet tovább a  kamatcsökkentés)

- Szerbia: az államháztartás hiánya magas. Költségvetési egyensúlyjavítás szükséges, amelyre az intézkedési csomag még várat magára.

6. Pintér Attila: Neuromarketing:  Agy

Értelem – érzelem

A fogyasztó nem igazán racionális

A fogyasztó agyában hogyan alakul ki a márkahűség

Kedvenc márkánk kiválasztása az önazonosságunk kifejezője
 

Zárszó

 

A jólét követelményei jóval túlhaladnak az anyagi jellegű létfenntartáson. A fenntarthatósághoz ÉRTÉKREND váltásra van szükség. A középpontban az egyén, mint közgazdász áll:

1. Molnár Tamás: Egyéni felelőség, hogy milyen életmódot folytatunk ( fontos a rendszeresség)

2. Halmai Péter: Szükséges a bizalmi tőke (van-e súlya az adott szónak)

3. Bertalan Péter: Kommunikációra, állandó alkalmazkodásra van szükség

4. Szél Ervin: Nagyon fontos a tudás, tapasztalat, nyelv- és kultúra ismerete. De elszántságra van szükség.

5. Pintér Attila: Kedvenc márkánk kiválasztása az önazonosságunk kifejezője

6. Hornok Attila: Költségvetési egyensúlyjavítás szükséges, amelyre az intézkedési csomag még várat magára.

7. Közös utat járunk, mely igen rögös, da ha mind gyakrabban találkozunk közgazdasági előadásaink alkalmával egy- egy téma kapcsán és megvitatjuk azokat, biztosan az egyenes utat választjuk.