Kezdőlap | Hirek > Észak-Bácska > Folytatni Krisztus művét, hirdetni az...

Folytatni Krisztus művét, hirdetni az evangéliumot!

KÉK hitismereti nap Horgoson

A Horgos melletti Domus Pacis lelkigyakorlatos házban dr. Harmath Károly OFM, az Agapé Kiadó alapítója és igazgatója, a Keresztény Értelmiségi Kör (KÉK) alelnöke tartott Dogmatikai konstitúció az Egyházról címmel, három részből álló előadást szeptember 26-án. A KÉK jóvoltából megtartott nyilvános hitismereti napon a Vajdaság több városából érkező KÉK- tagokat, illetve a szervezet támogató tagjait Szabó Károly, a KÉK elnöke köszöntötte.

Az I. Vatikáni Zsinat félbeszakadt, mondta az előadó. A II. Vatikáni Zsinatot úgy tartjuk számon, mint a kereszténység történetében a 23. általános zsinatot. Célja a nyitás volt, a frissítés. A Lumen Gentiumot az egyház dogmatikus alkotmányának is nevezik, a II. Vatikáni Zsinat egyik legfontosabb dokumentuma, a határozatot 1964. november 21-én hirdette ki VI. Pál pápa.

Az előadó az egyházképről, annak misztériumáról, a laikusok szerepéről az egyházban, az életszentségről, a püspöki kollegialitásról szólt.

 Az egyház öndefiniálására szükség volt. Ehhez párhuzamot kell húzni a múltbéli meglátásokkal, mondta Harmath atya. Az élet változásokat hozott, újszerű mozgalmak jelentek meg, a Biblia értelmezése annak üzenetén keresztül történhetett, nagy szerepet kapott kutatásában a szöveghű fordítás. Megjelent az ökumenizmus, a karitatív munka, a többi vallással történő párbeszéd. Az egyházról újabb megfogalmazások születtek.

Az egyház küldetése: folytatni Krisztus művét, hirdetni az evangéliumot. Az egyház az üdvösség eszköze. Életfordulókon emlékeztet a Krisztussal való találkozás szükségességére. Isten országának titka misztérium, kinyilatkoztatás, titok, ami lassan érthetővé fog válni. A mennyek országa is így mutatkozik meg. Keressük, majd hitbéli növekedésünk által imáinkon keresztül felfedezzük. A Szentlélek a misztériumokat a karizma által közli. Az egyház misztériuma a Szentháromság egységébe kapcsol. Az egyház misztérium, amelyet Jézus hívott életre, szeretetközösség az Atyával és Fiúval. A hívő embernek mindenre van válasza, és szenvedéseire támasza. Hierarchikusan felépített szervezetről beszélünk jogi megközelítésben. Jézus akaratából van így, közösséget akart, amelyhez a hierarchia elengedhetetlen. Isten népe Jézus Krisztus népe, aki hallgatja, megvalósítja az Atya szavát. A választott népet az egyház képviseli. Minden megkereszteltnek papi (szolgálati és általános papság), prófétai és királyi küldetése van. A pap összegyűjti, a próféta közvetíti Isten tanítását, tanúságot tesz a hitéről, a királyi hivatás Isten képviselőjévé teszi. Isten a karizmáját bőségesen adja, ezeket kötelesség a közösbe, annak javára adni, ez minden hívő feladata.

Minden Krisztus-hívő kapott meghívást az életszentségre, a cél a Krisztussal való közösség elérése. A zsinat kiemelte, hogy minden tanítványt meghívott az életszentségre. Feladat, hogy egymást előbbre vigyük. Ha bennünk nincs fény, nem tudjuk átadni, ami a szívünkben van, azt közvetítjük életünkkel, szavainkkal. Csak Isten tökéletes, Jézus mégis tökéletességre int bennünket. A fejlődésnek nincs határa emberi adottságunkból kifolyólag és isteni ráhatással. Isten a Szentlelket adja nekünk, működését megérezzük a szívünkben. Szeretetre indít. A testvéri jóakaratú figyelmeztetés, kötelesség – mondta az előadó. A gyakorló keresztények száma a fejlődő világban csökkent, de a működő közösségek aktivitása növekvő tendenciát mutat, ahogyan az elkötelezett laikusok száma is.

 Az előadó a kollegialitásról is szólt. A hierarchikus közösségre szükség van, a püspöki tevékenység a pápától függ. A katolikus egyház központosított.

A hitismereti nap szentmisével végződött. Köszönet jár a nap minden percéért a szervezőknek, az előadónak és minden megjelentnek.

Szilágyi Edit

 

A programról megjelent további sajtóanyag:

http://www.magyarszo.com/hu/2842/kozelet/133211/Kinyitni-az-ablakokat.htm

http://pannonrtv.com/web2/?p=230663