Kezdőlap | Hirek > Észak-Bácska > II. Vajdasági-Magyarországi CSR...

II. Vajdasági-Magyarországi CSR konferencia

A TOgether is BEtter nevű projekt záró konferenciáját tartották február 13-án és 14-én a szabadkai városháza dísztermében. A határon átívelő IPA projekt egy együttműködés a szabadkai Caritas és a szegedi Talentum Alapítvány az Önkéntesség Támogatásáért közt. A kétnapos konferencián több mint száz vendég vett részt, vegyesen vállalkozók és civil szervezetek képviselői egész Vajdaságból, valamint Magyarország területéről.

E jeles eseményt Maglai Jenő, Szabadka város polgármestere nyitotta meg, Dobai István a Caritas Szabadka elnöke köszöntötte a résztvevőket, Tóth Xénia a Talentum Alapítvány munkatársa és Tamasi Hajnalka a Caritas Szabadka munkatársa, mint a projekt szakmai vezetői bemutatták a projektet, melynek elsődleges célja, hogy a vállalati szférát és a civil szektort közelítsék egymáshoz.

A konferencia keretén belül tizenegy előadó tartott előadást a CSR fontosságáról, a non-profit és for-profit együttműködésekről és bemutatták a projekt során megvalósult jógyakorlatokat. Egy magyarországi irodaszékeket gyártó és forgalmazó cég a termelés folyamán fennmaradt „hulladék” ruhaanyagot adományozott egy szerbiai értelmi fogyatékosokkal foglalkozó civil szervezetnek, ezzel hozzájárulva mozaik technikával készülő képek és egyéb kreatív tárgyak elkészítéséhez. Ilyen és ehhez hasonló akciók erősítik a közös társadalmi szerepvállalást a for-profit és a non-profit szektor között az országokon belül, valamint a határok leküzdésével, a Dél-alföldi régió és Vajdaság civil szervezetei, valamint a kis- és közép- vállalkozásainak együttműködésével.

 A projekt keretén belül a tavalyi év júniusában meg lett tartva három szektorközi fórum Szerbiában és három fórum Magyarországon. Szeptemberben Szegeden szerveztek egy konferenciát, melynek célja az volt, hogy a jelen levő for-profit és non-profit szektor képviselői egymásra találjanak és részt vegyenek közös tevékenységekben. Nemzetközi példák is mutatják, hogy eredményesebben lehet megvalósítani a CSR tevékenységeket civil szervezetek, valamint non-profit intézmények bevonásával. Az együttműködésekben a vállalatok tőkével és szakértelemmel, a civilek saját szaktudásuk mellett hely- és helyzetismerettel járulhatnak hozzá a hatékony problémamegoldáshoz.

A projekt sikeresnek mondható, mivel az ősz folyamán 12 jógyakorlat jött létre, ezzel is alátámasztva a társadalmi szerepvállalás fontosságát.

Az egy éves projekt lezárult, viszont a szervezők remélik, hogy CSR tevékenységek folytatódnak a jövőben is. Hosszútávú célként szerették volna felébreszteni az emberekben a társadalmi felelősségvállalást, bemutatni annak előnyeit és fontosságát, szemléletváltásra sarkalni az embereket, amire a projekt jelmondata is utal: Együtt könnyebb! – TOgether is BEtter!

 

Tamasi Hajnalka

Caritas Szabadka