Kezdőlap | Hirek > Észak-Bácska > Megfogyatkozásunkhoz idomulni, Isten...

Megfogyatkozásunkhoz idomulni, Isten segítségével

Ezzel a mottóval tartotta meg idei csapatépítő napját a vajdasági Keresztény Értelmiségi Kör. A civil szervezet mintegy 40 vezetőségi tanács-tagja vett részt Nemzeti Együttműködési Alap által támogatott Szabadkán megszervezett tartalmas napon.

A KÉK elnöksége megvitatásra és elfogadásra javasolta a szervezet múlt évi tevékenységéről szóló összefoglalót, illetve az idei terveket. Ezzel kapcsolatban hangzott el néhány települési csoport észrevétele, mely szerint több előadást szeretnének a saját helységükben, jóllehet nem tömegesek az ilyen találkozók. Más, leginkább bánsági csoport képviselői viszont elmondták: úgy szervezik ezeket a tribünöket, hogy a saját településük mellett, a szomszéd faluban vagy városban szervezett előadásra csoportosan látogatnak el. Ugyancsak a munka értékelése, illetve a tevékenység tervezése kapcsán hangzott el, hogy a KÉK majdnem másfél évtizedes fennállása során ma már lendületesebb a helyi csoportok erősődése. Ennek tudható be, hogy újabb tevékenységi formák vannak kialakulóban, mint amilyen a vallási-társadalmi témákkal megszervezett kerekasztalbeszélgetések, illetve a saját környezetükből kikerülő, akár civil témákat feldolgozó, helyi előadók meghívása.

A települési csoportok felelősei ugyancsak beszámoltak tevékenységükről és terveikről, ami alapján újfent bebizonyosodott: a munka mennyisége, minősége és folyamatossága elsősorban a csoport vezetőségének lelkesedésétől, következetes, szorgalmas önkéntes munkájától függ. Erről tanúskodnak azok a kezdeményezések is, amelyek a KÉK új helyi csoportjainak megalakítására törekekednek Töröktopolyán, Verbászon, Adorjánon és Zomborban. A csapatépítő nap „legmunkásabb” szakaszát Miskolczi József, a KÉK elnökhelyettesének Megfogyatkozásunkhoz idomulni, Isten segítségével című előadása képezte, amely során a gondolatébresztő bevezetőt követően, a tanács tagjai aktívan bekapcsolódtak a téma feldolgozásába, elmondták véleményüket és megoldási javaslatok is születtek.