Kezdőlap | Hirek > Észak-Bácska > Topolya: Civileket képeztek

Topolya: Civileket képeztek

Átfogó képzésen vehettek részt a polgári egyesületek képviselői Topolyán, melynek keretében a számviteli technikák és követelmények megismerése mellett pályázati tudnivalókról is tájékozódhattak.

A civil szervezetek munkájának és működésének pénzügyi és jogi aspektusai is vannak, amiről sokszor megfeledkeznek az aktivisták. Emellett ezt a területet új törvényes rendelkezésekkel is szabályozták a közelmúltban. A civil szervezetek községi költségvetési támogatásokra is pályázhatnak, illetve más esetekben tartományi, köztársasági, vagy akár uniós forrásokra is támaszkodhatnak. Az ilyen pályázatokon nyert eszközöket azonban rendeltetés szerint kell felhasználni és a törvényben előírt módon el kell számolni az elköltésükről. Topolyán már évek feltétel a pályázatok esetében, hogy a büdzsé eszközeire csak olyan civil szervezetek nyújthatnak be igényt, melyek a korábbi nyert pályázati eszközök felhasználásával el tudtak számolni.

Az igényeknek megfelelően és valójában a civilek munkáját segítendő, Sztánkó Zsuzsa, Topolya Község költségvetési felügyelője a Községi Fejlesztési Társulással együttműködésben képzést szervezett a civil szervezetek képviselői részére. Ennek keretében előadásokat tartott arról, hogyan kell könyvelni, nyilvántartásba venni, hogyan elszámolni az önkormányzattól kapott támogatásokkal, pénzekkel. Balassa Endre, a Községi Fejlesztési Társulás szakembere a pályázati tudnivalókról is ismertetőket tartott. A képzésen való részvételt igazoló bizonylatot a községi közigazgatás és a Községi Fejlesztési Társulás szignójával Kislinder Gábor, Topolya polgármestere, Sztánkó Zsuzsanna és Plohl Edvin a társulás képviselője adta át a több mint 160 civil szervezet képviselőjének.

 

Forrás: VajdaságMA