Kezdőlap | Hirek > Kárpát-medence > A hit nemzetmegtartó ereje

A hit nemzetmegtartó ereje

Megtartotta kilencedik kongresszusát a magyarországi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) Magyarország legnagyobb keresztény civil szervezete.  1989-as megalakulása óta arra törekszik, hogy feltárja a lehetőségeket a keresztények társadalmi és kulturális szerepvállalására, állásfoglalásokat alakítson ki korunk meghatározó kérdéseivel kapcsolatban és ezeket képviselje a nyilvánosság előtt. 2009-ben csatlakozott a Civil Összefogás Fórum szervezetéhez, 2010-ben pedig együttműködési megállapodást kötött a Vajdaság legnagyobb magyar keresztény civil szervezetével, a Keresztény Értelmiségi Körrel (KÉK). A két szervezet együttműködése folyamatosan erősödik és egyre inkább gyümölcsöző. Ennek jegyében vett részt a KÉK nyolctagú küldöttsége Szabó Károly elnök vezetésével a KÉSZ kilencedik kongresszusán. A küldöttség tagjai voltak többek között ft. Dobai István, a Szabadkai Egyházmegye Caritas szervezetének igazgatója és ft. Palatinus István, a Délvidéki Mária Rádió igazgatója.

A kongresszus november 9-én Budapesten, az Országház Felsőházi Termében került megrendezésre. A szervezők a következő mottót választották: „A hit nemzetmegtartó ereje”.

Nyitóbeszédet Kövér László, a magyarországi Országgyűlés elnöke mondott. Méltatta a keresztény értelmiségiek társadalmi szerepvállalását, különösen azt a jellemvonásukat, hogy nem csak jogaikat, hanem kötelességeiket is tudomásul veszik és igyekeznek azokat legjobb tudásuk szerint teljesíteni. Őt követte Ternyák Csaba, az Egri Főegyházmegye érseke, aki Szent István örökségéről tartott előadást. Osztie Zoltán budapesti plébános, a KÉSZ elnöke, méltatta a magyar kormány arra irányuló törekvésit, hogy védelmezze a családot, a házasság intézményét és a magzati életet. Kiemelte, hogy a nemzet élni akarása államalkotó képességének alapja.

Az előadók sorában negyedikként Német László, a Nagybecskereki Egyházmegye püspöke szólalt fel. A KÉSZ ez év áprilisában Szabadkán tartotta küldöttgyűlését. Ez volt az első alkalom a szervezet huszonnégy éves történetében, hogy a küldöttgyűlést Magyarország határain kívül tartották meg. Német püspök úr ezen az összejövetelen is tartott előadást a hit megtartó erejéről a vajdasági magyarság életében. Mostani, budapesti előadásában kifejtette, hogy az egyházi élet különféle megnyilvánulásaiban, így a szertartásokban és a hitoktatásban is, a magyar nemzetiségű emberek számára a magyar nyelv a kommunikáció nyelve, akkor is, ha különböző okok miatt hétköznapi életükben már nem elsősorban magyarul beszélnek. Az egyházi élethez köthető hagyományok őrzése ugyancsak fontos szerepet játszik a nyelvápolásban, akárcsak a magyar nyelvű színházak. Püspök úr külön hangsúlyozta a tevékenységüket elsődlegesen magyar nyelven kifejtő civil szervezetek, köztük a Keresztény Értelmiségi Kör jelentőségét. Mindezek mellett a magyarság és a magyar anyanyelv vállalása elsődlegesen személyes hozzáállás kérdése.

A kongresszus délutáni szakaszának első előadója Magyarország kormányának képviseletében Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője volt. Hit a társadalmi életben című előadásában ismertette a kormány arra irányuló törekvéseit, hogy a keresztény értékek a társadalmat formáló módon jelenhessenek meg az oktatásban, a szociális gondoskodásban és más területeken is. A jól ismert tanítást: „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!” így gondolta tovább: „Szeresd felebarátodat, mert pont olyan, mint te, vagyis amilyen te lennél a kegyelem nélkül.” Mindenkinek a tevékenységét, cselekedeteit azonos mércével kell elbírálnunk. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy a saját hibáinkat elnézzük, azokért ellenfeleinket tegyük felelőssé, mások hibáit pedig szigorúbban bíráljuk el.

Az említett előadókon kívül a kongresszuson felszólaltak még Fabiny Tamás evangélikus püspök, Papp László marosvásárhelyi katolikus lelkész, Majnek Antal munkácsi katolikus püspök, Kató Béla erdélyi református püspök, Pásztor Zoltán kassai katolikus püspöki helynök és Tempfli Imre plébános, a Németországban szórványban élő magyarság lelkipásztora. A kongresszus zárszavában Csorba Gábor, a KÉSZ társelnöke köszönte meg a felszólalók előadásait és a mintegy 500 jelen lévő küldött részvételét.

Mester Imre