Kezdőlap | Hirek > Kárpát-medence > A KÉK is részt vett a KÉSZ...

A KÉK is részt vett a KÉSZ küldöttgyűlésén

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) április 10. és 12. között Pápán tartotta meg tavaszi küldöttgyűlését, melyre mintegy százan érkeztek természetesen a legnagyobb létszámmal az Anyaországból, de a Délvidékről és Kárpátaljáról is. A KÉSZ testvérszervezeteként a Keresztény Értelmiségi Kör (KÉK) képviselői is a meghívottak között voltak.

A közel 40 ezer lakost számláló Pápa Veszprém megyei város. Az egykor bővizű Tapolca-patak völgyében, a Bakony hegység és a Kisalföld találkozásánál, a Pápaisíkság középpontjában található. Sokféleképpen említik: a templomok városa, a tornyok városa, katonaváros, kereskedőváros, a tolerancia városa, és sorolhatnánk, ahogyan a legendákat is, amelyek a város elnevezéséhez fűződnek.

Pénteken, a gyűlés első napján a megjelenteket dr. Osztie Zoltán atya, a KÉSZ országos elnöke köszöntötte kiemelve a szervezet negyed évszázados múltját, amelynek büszkén vállalják minden történését. Dr. Kontrát Károly államtitkár, országgyűlési képviselő is megosztotta gondolatait a megjelentekkel. A megnyitón dr. Hauber Károly köszöntője után a KÉSZ pápai csoportjának elnökeként és a rendezvény házigazdájaként a csoport tíz évének történéseit mutatta be. Gondolatsorát egy üzenettel zárta: nem szabad gyávának és kevélynek lenni, és a megkezdett tevékenység során a reményt feladni. Utána a csoportok igen tartalmas, figyelemfelkeltő és példaértékű beszámolói következtek.

A szombat szentmisével kezdődött. Érdemes megemlíteni, hogy a pápai Nagytemplom az elmúlt évszázadban Pápa város egyik meghatározó jelképévé vált. A jelenlegi templomot 1774-ben gróf Eszterházy Károly egri püspök, pápai földesúr költségén kezdték el építeni, Fellner Jakab uradalmi építész által készített tervek alapján, az ő halála utána a megkezdett munkát Grossmann József vezette. A templom 15 év alatt épült fel. A végleges díszítések után, 1795. május 3-án szentelte fel Pierer József tinini püspök. A templom méreteit tekintve óriási, a Dunántúl legnagyobb hatású épülettömbje: hossza 42 méter, szélessége 22 méter, belső tere 24 méter magas. A két torony magassága eléri a 72 métert. A Nagytemplom közelében van a város második legértékesebb épülete a Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt bencés templom.

A szombaton megtartott gyűlés a pápai Szent István Római Katolikus Általános Iskola aulájában kezdődött. A honlapon leírtak alapján, és az iskola igazgatóasszonya, Gombásiné Takács Gyöngyi elmondásából tudjuk, hogy a katolikus iskolát a következő alapelvek teszik egyedivé: „A diák személyisége a pedagógus személyiségének megnyilvánulásai által fejlődik. Ezért különleges felelősség hárul mind szakmailag, mind morálisan a pedagógusokra. A katolikus iskola sajátos jellegének biztosítása legnagyobb részben az ott tanítók tevékenykedésén és tanúságtételén múlik. A nevelésben (különösen a kezdeti periódusokban) fokozott szerepe van a szokásautomatizmusoknak. Ezért a szoktatásnak kitüntetett figyelmet kell szentelni, az erre fordított energia sokszorosan megtérül. Lehetőleg a dicséretet helyezzük előtérbe. Arra kell törekednünk, hogy az valóban mindig indokolt legyen.”

A napirendi pontokat követve a közgyűlésen megvitatásra került az előző küldöttgyűlés határozatainak végrehajtása és az ellenőrző bizottság beszámolója. A pénzügyi beszámolót a 2015-ös évi költségvetéstervezet ismertetése és elfogadása követte, majd szó esett az országos programokról. Időrendben, a programok első megvalósításra irányuló része az április 24. és 26. között a KÉK javaslatára megrendezésre kerülő zarándoklat lesz Mariazellbe.

A tanácskozás rövid szünetében igen kellemes élményt jelentett a városnézés, amely során a megjelentek meglátogathatták a híres Eszterházy-kastélyt és a városközpontban lévő történelmi jelentőségű létesítményeket.

Nagy érdeklődést váltott ki a magyar keresztény értelmiség ökumenéjével kapcsolatos beszámoló és tervezés, amelyről a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakközépiskolája dísztermében volt szó.

A Pápai Keresztény Akadémia záró rendezvényének – amelyen Kövér László, az Országgyűlés elnöke Rendszerváltozás címmel tartott előadást – a Szent István R.K. Általános Iskola aulája kicsinek bizonyult.

A rendezvény vasárnap a Szent István vértanú-templomban szentmisével zárult, majd a megjelentek a közeli találkozás reményében vettek egymástól búcsút.

 

Szilágyi Edit