Kezdőlap | Hirek > Kárpát-medence > Az emberhez méltó megoldás

Az emberhez méltó megoldás

Jubilleumi találkozóra, negyed évszázadnyi fennállásának megünneplésére hívta a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) és a Keresztény Értelmiségi Kör (KÉK) tagjait dr. Osztie Zoltán atya, a KÉSZ országos elnöke, Gödöllőre a királyi kastélyba május 17-ére.

25 éves a 68 helyi csoporttal rendelkező, evangelizációs küldetést végző, igen aktív magyarországi szeretetközösség, a KÉSZ, amely lefedi az egész ország területét. Aktív tevékenysége valamint megtartott kongresszusai emlékezetesek, megmutatják, hogy valóban megkerülhetetlen szellemi központja az országnak.

A rendezvény szentmisével kezdődött, amelynek főcelebránsa Beer Miklós váci megyéspüspök volt.

A megjelenteket köszöntve, bevezetőjében dr. Osztie Zoltán atya (képünkön) tisztelettel emlékezett a KÉSZ alapítóira, az elmúlt időszak történéseire, a kezdetre, a kudarcokra, sikerekre, a célokra, azok elérésére. Beszélt az előadásokról, lelkinapokról, zarándoklatokról, történelmi évfordulókon való részvételekről, a 2010 óta élő kapcsolatról a KÉK-kel, amit életvalóságként említett.

A mintegy 300 megjelent örömmel fogadta és hatalmas tapssal köszönte meg Jókai Anna írónő előadását a keresztény ember felelősségéről. Mércénk van, amihez képest cselekszünk, mondta: "Nézz a társad szemébe, és meglátod a benne lévő fájdalmat. Segíts, ha szükség van rád. Tegyünk valamit egymásért és a világunkért." Teréz anya példáját említette.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Mészáros József, a Barankovics István Alapítvány kuratóriumi elnöke. Előadásának témája a kereszténység és a közélet volt. Egyesek szerint a kettő összekapcsolhatatlan, míg a többség úgy gondolja, hogy élve a mai világ történéseit, a keresztény ember nem mehet el azok mellett érdektelenül.

Az ünnepségen szót kaptak a KÉK képviselői is: Szabó Károly, a szervezet elnöke, Miskolczi József elnökhelyettes és dr. Harmath Károly ferences atya, a KÉK egyik alelnöke - a KÉK történetéről, a KÉSZ-szel kialakult szép kapcsolatról, a Gondviselés folyamatos jelenlétéről szóltak.

A rendezvény befejező részében a KÉSZ felkért tagjai a szervezet életéből kiragadott mozaikkockákkal tették még felemelőbbé a felejthetetlen eseményt a gödöllői királyi kastélyban. Zárszót Csorba Gábor, a KÉSZ társelnöke mondott.

Követve a KÉSZ tevékenységeit, a hallgatóságban újjá éledhetett az alapító, prof. Csanád Béla atya, a KÉSZ alapító elnöke, MA című verse. 1989-ben alapította meg a KÉSZ-t, hittel vallva, hogy a történelem Isten gondviselésének hatalma alatt áll, de elsősorban bennünk és általunk alakítja sorsunkat. Ahogyan ő fogalmazott: "itt az üdvösség ideje a mában nyilatkozik meg Isten hívása, az idő nem tűr halasztást". Így született meg a már említett vers:

Holnap már minden késő

Nem léphetsz kétszer ugyanegy folyóba

Ma kell kimondanod azt a szót

Amely holnap kimondhatatlan...

Ma kell kérned a mindennapi kenyeret

Hogy holnap is meglegyen

Ma kell megtenned azt a lépést

Mely holnap már jóvátehetetlen

Ma kell tüzet is gyújtanod

Hogy holnap szeretet legyen".

Amit viszont mi tehetnénk hozzá:

Óvjuk a lángot! Nem hamut szedegetünk össze, hanem a lángot kell fenntartanunk.

A gondolat a Miasszonyunkról nevezett Bácskai Nővérek Társulatáé. Örök érvényű, és midannyiunkra vonatkozik az élet minden terén.

Isten éltesse és áldja a KÉSZ minden tagját és további munkáját! 

 

Szilágyi Edit