Kezdőlap | Hirek > Kárpát-medence > Egyenesen Linzig a Betlehemi...

Egyenesen Linzig a Betlehemi békelángért

Háromnapos zarándoklat hat ország hat magyar cserkésszövetségének 93 tagjával

 

Az idei évben a tavalyi évhez hasonlóan többnapos kirándulással egybekötött program volt szervezve a Betlehemi Békeláng átadó ünnepségére. A háromnapos rendezvényen a Vajdasági Magyar Cserkészszövetség 8 fővel, a Magyar Cserkészszövetség 14 fővel, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség 2 fővel, a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség 21 fővel, a Romániai Magyar Cserkészszövetség 40 fővel, míg a horvátországi magyar cserkészek 8 fővel vettek részt a programon.

Hat ország hat magyar cserkészszövetségének 93 cserkésze Sopronban közös zászlószertartással kezdte meg a programot. Megható érzés volt hat magyar cserkészszövetség közel száz cserkészével elénekelni a cserkészindulót. Szinte zengett a tornaterem az énekszótól. A zászlószertartás alkalmával a szövetségi csatakiálltások is bemutatásra kerültek. Sokan voltunk sokfelől így az első programpont ismerkedési blokkal kezdődött. Az ismerkedési blokkon belül négy csoportban a következő állomások voltak: Szólj be a papnak! (egy római katolikus és egy protestáns paptól lehetett szabadon kérdezni), ismerkedös játékok, cserkésztörténeti ismeretek és a Kárpát-Medence magyar történelmével, földrajzával és kultúrájával kapcsolatos kvíz. A közös vacsora elfogyasztása után kezdetét vette a tábortűzi előkészület. A tornateremben tartott vallási tábortűz komoly kérdéseket vetett fel, amelyek az isteni kegyelem, a kegyelem és a hit megélését helyezték előtérbe. Tartalmas volt az első nap, amelynek nagyrészét utazás tette ki, azt követték a pörgös délutáni programok, majd a meghitt esti tábortűzzel csendesedtünk el és esti imádsággal zártuk a napot. Reggel meglepetten, de örömmel vettük, hogy megérkezett a tél és vele együtt a hó is. Reggeli tornaként hógolyózás vette kezdetét, önfeledten és mosolyogva, reptették a hógolyókat a résztvevők. Mindenki felébredt és erővel teli indult a napnak. Reggeli imádságot követően újabb kiscsoportok kerültek kialakításra, hogy a városismereti játékra indulhassanak. A délelőtt folyamán vegyes kiscsoportokban izgalmas feladatok által ismerkedtek a résztvevők Sopron városával és egymással. A feladatok között Sopron város történelmi eseményei szerepeltek, de ugróiskolát is kellett készíteni, illetve a cserkészliliomokat fótózni. Az egész délelőtti szaladgálás és feladatmegoldást követően mindenki jóízűen fogyasztotta el az ebédet. Délután vallási program vette kezdetét.

A résztvevők korosztályi csoportokban a következő állomásokon vettek részt forgószínpadszerűen: 1.) NEK2020 ismertető és részvételi lehetőségek bemutatása, 2.) ICHTÜSZ: énektanulás, bibliai és cserkésztörténelmi kvíz, mini áhítat, 3.) Táborkereszt: ismerkedés, ének, kvíz, 4.) Vallási játékok, 5.) Adminisztratív állomás és éneklés. A délutáni program alatt volt gyónásra is lehetőség. Nagyon sokrétű és színes délutáni lelki blokkot közös ökumenikus istentisztelettel zártuk. Az ökumenikus istentiszteleten az igét Bóna Zoltán (ICHTÜSZ) hirdette, majd Szár Gyula Gergely premontrei atya teljes sötétségben igen hatásosan érzékeltette a résztvevőkkel Krisztus világosságát az oltár gyertyájának segítségével. Az ökumenikus istentiszteleten a délután folyamán tanult két ádventi ének is elhangzott. A vacsorát követően Taizé imaénekek és esti imádság követett. Péntek este megtartottuk a zászlólevonást, mivel másnap újból útnak indultunk Bécsbe a központi lángátadó ünnepségre. A Sopronban töltött majdnem két nap igazán mozgalmas de egyben meghitt volt. Zárásképpen a magyar Szózat hangzott el, a gyertyafénnyel megvilágított teremben majdnem száz cserkésszel.

Hajnalban útnak indultunk Bécsbe. Délelőtt folyamán Bécs magyar nevezetességeivel ismerkedtek a városi akadályversenyen keresztül és a bécsi cserkészcsapat tagjaival is találkoztak. A résztvevők megkeresték Széchényi szülőházát, az Eszterházy palotát, magyar huszárokat a tetőn, a Magyar Konzulátust, és az Operaházat, amely majdnem azonosan a Budapestivel. Szombat délután a bécsi Szent Leopold templomban tartott központi lángátadó ünnepségen a zászlóvivő Szajler Adrián VMCSSZ-ből, a könyörgésmondó Katalin Salzmann az MCSSZ-ből, míg a mécseshordozó Balogh Áron a RMCSSZ-ből volt. A templomi ünnepséget követően a magyar cserkészszövetségekből résztvevő cserkészekkel elénekeltük Endre Báró balladáját és a cserkészindulót, s ezzel zártuk a háromnapos zarándoklatot. Ezt követően mindenki elindult saját országába a Kárpát-Medencébe és vitte tovább a Betlehemi Békelángot, hogy eljuttassa közösségeibe, templomokba és más szervezetekhez.

 

A háromnapos rendezvény az EFOP-1.12.1-17-2017-00009 Lépj át a határaidon projekt keretében valósult meg.

Köszönet:

az ICHTÜSZ-nek, Táborkeresztnek, Lendvay Endrének (NEK2020) a lelki program megtartásáért,

Wirth József kapucinus szerzetesnek és Szár Gyula Gergely premontrei szerzetesnek a gyónási lehetőségért,

Bóna Zoltánnak és Szár Gyula Gergelynek az ökumenikus istentisztelet megtartásáért,

Jäckelné Kozák Piroska és Jäckel Gusztáv soproni cserkészeknek az információkért és mindenféle helyben adott segítségért,

Körösztös Dórának és az EFOP iroda munkatársainak a szervezésben nyújtott segítségért,

a kontingensvezetőknek és a szövetségi kapcsolattartóknak a munkájukért,

Makra Árpádnak, Szalma Szabolcsnak az idegenvezetésért,

Techet Gábornak, Patarica Erikának, Balázs Dánielnek, Bán Eriknek és mindenki másnak, aki fényképeket készített,

Nagy Zsuzsának a regisztráció lebonyolításáért,

és köszönet minden testvérszövetségnek, hogy csatlakoztak a háromnapos rendezvényhez, valamint köszönet mindazoknak, akik bármely módon hozzájárultak a program lebonyolításához.

Hatalmas köszönet illeti a munkacsoport tagokat, akik nélkül nem valósulhatott volna meg a program: Szénás Zalán (RMCSSZ), Tóth Zsejke Réka (RMCSSZ), Gáspár Barra Szilárd (RMCSSZ-VMCSSZ, PSP ösztöndíjas) Fliegh Péter (MCSSZ), Wallig Mátyás (KMCSSZ), Techet Gábor (KáMCSSZ-MCSSZ).