Kezdőlap | Hirek > Kárpát-medence > Elismerésben részesült a...

Elismerésben részesült a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület

A Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület nagy meg- tiszteltetés érte 2013. december 6-án. A Királyhágómelléki Re- formátus Egyházkerület legmagasabb elismerésében, a Pro Partium kitüntetésében részesült. Ezzel a díjjal fejezte ki az Egyházkerület megbecsülését az Egyesület elmúlt években kifejtett munkásságáért, amellyel hozzájárult a szatmári refor- mátusságnak és a magyarságnak hitbéli, erkölcsi, szellemi és anyagi megmaradásához, felemelkedéséhez és egységesülé- séhez.

Az Egyesület 2011-ben azzal a céllal jött létre, hogy elősegítse az erdélyi és magyarországi reformátusok sajátos érdekeinek kifejezését, érvényesítését gazdasági, szociális és kulturális téren egyaránt. Alapvetően a szatmári emberekért, a történelmi Szatmár „újraélesztésén”, a benne élők segítésén, szellemi-lelki egyesítésén, a keresztyén értékek és hagyományok ápolásán fáradozik.
Ez a díj is megerősítést ad számunkra, hogy jó úton haladunk, és továbbra is legalább ugyanilyen, de ha lesz rá mód, még nagyobb aktivitással tevékenykedjünk.

Minden Kedves Olvasónak Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánunk!
Fülöp István
egyesületi elnök
Forrás:http://erdely.ma