Kezdőlap | Hirek > Kárpát-medence > Felvidéki civil partnerünk emlékére

Felvidéki civil partnerünk emlékére

 

Szombaton veszünk végső búcsút Pogány Erzsébettől

 

Pogány Erzsébettől 2018. május 12-én (szombaton) 15 órakor veszünk búcsút a somorjai temetőben. A felvidéki magyar közgazdász, közéleti személyiség, a Szövetség a Közös Célokért Polgári Társulás igazgatója, a Felvidék.ma hírportál alapítója és igazgatója életének 59. évében május 6-án hunyt el hosszan tartó, súlyos betegség után.

A család kéri a gyászolókat, hogy kegyeletüket egy szál virággal róják le. A csokrokra, koszorúkra szánt összeget a ravatalozóban elhelyezett perselybe tehetik. Az adományokkal a Carissimi Nonprofit Alapot szeretnék támogatni, amely sérült és egészségkárosodott gyermekeket nevelő családokat segít.

Pogány Erzsébet 1959. december 19-én tősgyökeres somorjai családban született, a csallóközi kisvárosban járt gimnáziumba, 1978-ban a külföldön való továbbtanulásra felkészítő selmecbányai speciális gimnáziumban szerezte meg az érettségi bizonyítványt. Debrecenben kezdte meg felsőfokú tanulmányait matematika szakon, s azokat a pozsonyi Közgazdaságtudományi Egyetemen 1987-ben fejezte be sikeresen. 1991/1992-ben a budapesti Századvég Politikai Iskolában, majd a budapesti Közigazgatási Főiskola emberi jogi szemináriumán szerzett oklevelet.

Tíz évig a somorjai városházán dolgozott a helyi gazdálkodás szakterületen. A rendszerváltozás után a Duray Miklós által irányított Együttélés politikai mozgalom (az 1998-ban alakult MKP egyik elődpártja) központi irodájának vezetője volt, majd később sajtótitkára lett. Több választási kampányt vitt sikerre, nem csak itthon, hanem Magyarországon, a Magyar Demokrata Fórumnál is.

A Magyarok Világszövetsége felvidéki tanácsosaként Dobos László alelnök, régiós elnökhelyettes tevékenységét segítette. Ezt követően a Rákóczi Szövetség mellett működő Csehországi és Szlovákiai Magyar Kultúráért Alapítvány titkára volt.

A „státustörvény” hatályba lépése kapcsán a felvidéki irodák igazgatásával bízták meg. 2001 decemberétől a Szövetség a Közös Célokért társulás (SZAKC) igazgatójaként dolgozott. A Magyar Koalíció Pártjának a megalakulása után tíz évig az Országos Tanács tagja, parlamenti képviselőjelöltje, ellenőrző bizottságának elnöke volt. A SZAKC gondozásában az ő kezdeményezésére indult 2005 őszén az első szlovákiai magyar hírportál, a felvidék.ma, amely mára mérvadó hírforrássá nőtte ki magát.

Kezdeményezője volt a Szlovákiai Magyar Közgazdásztársaság megalapításának, 2011-2017 között elnökként működött. 2014-ben a Baross Gábor Terv – a felvidéki gazdasági fejlesztési terv kidolgozásában és megjelentetésében tevékenyen vett részt. A budapesti Nemzetstratégiai Kutatóintézet felvidéki partnerévé vált 2014-ben a SZAKC, ennek köszönhetően közreműködött a Kárpát-haza Fejlesztési Program kidolgozásában.

Igazgatótanácsi tagja volt a sérült gyermekeket nevelő családok problémáival foglalkozó, pozsonyi székhelyű Carissimi nonprofit alapnak. 2005-től bekapcsolódott a budapesti székhelyű, Kárpát-medencei hatókörű Magyar Asszonyok Érdekszövetsége, ún. Asszonyszövetség munkájába. A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének kezdeményezésére alakult budapesti központú Családlánc mozgalom felvidéki koordinátoraként a gyermekekkel és a családokkal foglalkozó szervezetek tevékenységét segítette.

Egyik kezdeményezője és kivitelezője volt annak az emléktáblának, amelyet a morvaországi Mírovban, gróf Esterházy János szenvedéseinek helyszínén halálának 50. évfordulóján avattak fel. Munkájával segítette a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségét, valamint a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetségének tiszteletbeli tagja volt.

Elévülhetetlen érdemei vannak a királyfiakarcsai Magyarok Nagyasszonya szobor felállításában, a felvidéki kisebbségi jogsegélyszolgálat működésében, számos kiadvány, könyv megszületésében. Mérnöki oklevele mellé 2017-ben kiérdemelte a doktori címet is.

Közéleti tevékenysége elismeréseként 2010-ben Teleki Pál Érdeméremmel, 2014-ben az Esterházy Emlékéremmel, 2015-ben a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjével és a Wekerle Sándor Kárpát-medencei Gazdasági Díjjal, 2016-ban az Ex Libris Díjjal tüntették ki.

Pogány Erzsébetet a somorjai temetőben helyezik örök nyugalomra 2018. május 12-én 15.00 órakor. A somorjai temető címe: Cintorínsky rad, 931 01 Šamorín. A temető körül parkolásra van lehetőség.

 

Forrás: Felvidek.ma