Kezdőlap | Hirek > Kárpát-medence > „Gloria Victis”

„Gloria Victis”

Kárpát-medencei Ifjúsági Találkozó és Történelmi Vetélkedő

Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére a Rákóczi Szövetség 22 alkalommal szervezte meg „Gloria Victis” rendezvénysorozatát, mellyel erősíteni kívánja a résztvevő Kárpát-medencei magyar fiatalok nemzeti összetartozás érzését.

A háromnapos találkozóra valamennyi szomszédos országból érkeztek magyar középiskolások és egyetemisták. Ebben az évben összesen 1355 Kárpát-medencei magyar fiatal vett részt a találkozón, köztük 391 egyetemista és 894 középiskolás, valamint 70 segítő. Az ifjúsági találkozóra az egyetemisták Erdélyből, Vajdaságból, Kárpátaljáról, Felvidékről és Magyarországról érkeztek, a Rákóczi Szövetség helyi szervezeteit és együttműködő partnereit képviselve:

 • Magyarország
  Budapesti Károli Gáspár Református Egyetem ÁJK
  Budapesti Kaszás Attila Diákkör
  Budapesti Márton Áron Szakkollégium
  Gyöngyösi Károly Róbert Főiskola
  Pataki Diákok
  Pécsi Tudományegyetem
 • Erdély és Partium
  Csíkszereda
  Gyergyószentmiklós
  Székelyudvarhely
  Hétfalusi Magyar Ifjúsági Klub
  Kolozsvár
  Erdőszentgyörgy - Fiatal Erdőszentgyörgyiek Tanácsa
  Marosvásárhely
  Marosvásárhelyi Studium Alapítvány
  Országos Magyar Diákszövetség
  Partiumi Keresztény Egyetem
  Temesvári Magyar Diákszervezet
 • Délvidék
  Ci-Fi Civil Központ
  Interkulturális Központ
  Kishegyesi Ifjúsági Iroda
  Magyarkanizsa
  Törökbecse
  Vajdasági Ifjúsági Fórum - VIFO
  Vajdasági Magyar Diákszövetség
  Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ
 • Felvidék
  Brünni Kazinczy Ferenc Diákklub
  Prágai Ady Endre Diákkör
  Diákhálózat
  Komáromi Jókai Mór Diákkör
  Komáromi Selye János Egyetem
  Komáromi Selye János Egyetem HÖK
  Nagyszombati Diákklub
  Nyitrai Juhász Gyula Ifjúsági Klub
  Pozsonyi József Attila Ifjúsági Klub
  Eperjesi Egyetem
  Kassai Kikelet Ifjúsági Fórum
  Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség
  Via Nova Ifjúsági Csoport
 • Kárpátalja
  Beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hallgatói Önkormányzat
  Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége
  Ungvári Nemzeti Egyetem Rákóczi Ferenc Tudományos Történelmi Társaság

A középiskolások harmada a történelmi vetélkedőre érkezett, az egész Kárpát-medencét képviselve. Másik részük Erdélyből, Partiumból (Nagyvárad, Nagyszalonta, Székelyhíd, Szamosújvár, Dés, Nagybánya, Beszterce, Máramarossziget) és Délvidékről (Törökbecse, Magyarkanizsa), valamint az október 22-i 1956-os emlékünnepségre a Felvidék magyar középiskoláiból (Dunaszerdahely, Fülek, Gúta, Ipolyság, Kassa, Komárom, Nagykapos, Nagymegyer, Somorja és Tornalja) érkezett. Idén újra nagyszámú szlovák diákcsoport is együtt ünnepelt a magyar fiatalokkal.

Az ifjúsági találkozó keretében 2014. október 21-én a középiskolások a Nemzeti Színházban az 1. világháború évfordulója alkalmából bemutatott Fekete ég – háborús előhang, Molnár Ferenc: A fehér felhő című darabot tekinthették meg.
Másnap az egyetemisták részére 1956-hoz kapcsolódó filmvetítés volt, a középiskolások részére a Honvédelmi Minisztérium biztosított múzeumpedagógiai foglalkozást a Hadtörténeti Múzeumban.
Eközben a történelmi vetélkedőre érkezett középiskolások a 2. fordulós feladatlapot írták, felkészítő tanáraik Halzl Józseffel, a Rákóczi Szövetség elnökével találkoztak kötetlen beszélgetés keretében. Az eperjesi egyetemisták a városnézést követően Käfer István, irodalomtörténész, bibliográfus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szlovák Intézetének vezetőjének előadását hallgatták meg.

Október 22. délutánja az ifjúsági találkozó legfelemelőbb része. 1956-ban az egyetemista fiatalok éppen ezen a napon indították el megmozdulásukkal a forradalmat, éppen ugyanezen az útvonalon vonultak fel tömegesen a Bem szoborhoz. A rendezvény célja, hogy ezt a hagyományos útvonalat és ezeket a forradalmi eseményeket elevenítse fel a mai fiatalokban, közülük is külön kiemelve a határon túli ifjúságot, akik iskoláikban nem feltétlenül kaphattak teljes értékű tájékoztatást az 1956-os eseményekről. Ezért is különösen fontos éreztetni a mai fiatalsággal, hogy 1956. október 22-én döntő szerepet játszott az események alakulásában az ifjúság.
Az október 22-i ünnepségsorozat eseményei:

 • A Műegyetem központi épületében megszervezett ünnepség, melyen a határon túli magyarság nevében Rigó István, a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége elnöke mondott beszédet.
 • Felvonulás a Műegyetemtől a Bem térig: A Bem téren 1956-ban a műegyetemisták Lengyelországgal fejezték ki szolidaritásukat, ennek emlékére szolgál a felvonulás. A felvonulást 22. alkalommal szervezte meg a Rákóczi Szövetség. A menet 16 óra 30 perckor indult útnak a Rákóczi Szövetség koszorújával. A felvonulás útvonala: Műegyetem – Műegyetem rakpart – Szent Gellért rakpart – Döbrentei u. – Lánchíd u. – Fő u. – Bem rakpart – Bem tér. Idén a kedvezőtlen időjárás miatt a fáklyák meggyújtását mellőzni kellett.
 • Bem téri koszorúzási ünnepség: A Bem térre érve a csaknem 2000 fős ünneplő közönség részvételével 17.30 órakor a Himnusz eléneklésével vette kezdetét a Bem téri ünnepség. Az ünnepség moderátora Dizseri András volt, az általa felkonferált szónokok beszédeit a székesfehérvári Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kórusának előadásai szőtték át. A megemlékezés főszónoka Tőkéczki László, tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE) volt. A határon túli magyar ifjúság gondolatait Bóna Zoltán, a felvidéki Diákhálózat elnöke tolmácsolta. Verset mondott Krupi Bernadett, a Rákóczi Szövetség korábbi munkatársa. A rövid megemlékezés után kezdetét vette a koszorúzási ünnepség. Az emlékezés és kegyelet koszorúit magyarországi és határon túli pártok, társadalmi szervezetek és egyesületek, intézmények, diákszervezetek, hallgatói önkormányzatok, középiskolák, továbbá a Rákóczi Szövetség helyi szervezeteinek képviselői helyezték el Bem József szobra előtt. A megemlékezés a Szózat eléneklésével zárult.
 • Weiner Szász Kamaraszimfonikusok koncertje zárta az ünnepi napot a Műegyetem Központi épületének Aulájában, amely idén is hatalmas sikert aratott.

Az ifjúsági találkozó középiskolás résztvevői meghívást kaptak az október 23-i Kossuth téri ünnepi zászlófelvonásra, és az azt követő szabadtéri táncházba, amibe a székelyudvarhelyi Boróka Néptáncegyüttes vezetésével lelkesen bekapcsolódtak.
A délelőtt két előadással zárult. Elsőként Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke értékelte a külpolitikai történéseket, különös figyelemmel a Kárpát-medencei magyarság helyzetére, majd P. Kozma Imre OH, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapítója adott iránymutatást a fiataloknak.

A rendezvényt 70 szervező segítette a szállásokon és a programhelyszíneken, akik a Rákóczi Szövetség munkatársain kívül az alábbi szervezeteket képviselték: Márton Áron Szakkollégium (Budapest), KGRE-ÁJK, PPKE-BTK, Kaszás Attila Diákkör.

A rendezvény helyszínét a BME, a résztvevők szállítását a Volánbusz Zrt., az étkezést a Stoczek Menza, a szállást a Rubin Hotel, a Hotel Tulip Inn, az Oriental Hotel, a Hotel Flandria és a Hotel Góliát biztosította: köszönjük együttműködésüket!

www.rakocziszovetseg.org