Kezdőlap | Hirek > Kárpát-medence > Három új cserkésztiszttel...

Három új cserkésztiszttel gyarapodott a vajdasági magyar cserkészközösség

A Magyar Cserkészszövetségek Fóruma 2018. október 21 és 28. között tartotta 6. tiszti tanfolyamát Magyarországon, Hollókőn. A képzésen összesen 21 fő vett részt, 14 jelölt és 7 kiképző, hat régióból (Magyarország, Vajdaság, Erdély, Felvidék, Horvátország, Nyugat-Európa és Észak-Amerika.). A Vajdasági Magyar Cserkészszövetség 3 jelölttel és 1 kiképzővel képviseltette magát a tanfolyamon.

A résztvevők és a kiképzők más-más szövetségekből érkeztek, de a képzés végére egy közösséggé kovácsolódtak össze. Úgy érezük, mindenki számára hasznosnak bizonyult az együtt töltött idő. A képzések során belátást nyertünk a fórum szövetségeinek munkájába, szervezetébe és egyes cserkészcsapatok életébe. A képzés egyik célja a tapasztalatcsere volt, amellyel elindulhatunk a közös úton a közös célok megvalósításának irányába. A képzések mellett más táborokhoz hasonlóan tábortűzzel koronáztuk meg a napjainkat. A komoly témák mellett a népdaléneklésre is sor került, és pihenésként népi játékokat játszott a lelkes társaság. A délutáni népdaléneklés és népi játékkal oldottabb és vidámabb hangulat kerekedett illetve előtérbe került a népi játékok fontossága és azok alkalmazása a cserkészetben. A képzésen megtanult népi játékokat pedig a cserkészvezetők hazatérve Marosvásárhelytől Muzslyáig, Zágrebtől Nünbergig, Brüsszeltől Garfieldig játszák majd a fiatalabb cserkészekkel is. A képzés célja nemcsak a cserkésztudás elmélyítése volt, hanem a cserkészvezetők közti ismerkedés és a szorosabb együttműködés kialakítása és elősegítése is. A közös képzés jó alapot ad a további határon átívelő összmagyar programok és összefogás megvalósításához.

A szombati nap volt a záróakkordja a képzésnek. A hét folyamán elsajátított tudást gyakorlatban kis csoportokban tudtuk kibontakoztatni és bemutatni, majd átbeszélni a kiképzőkkel. Az esti fogadalomtétel hangulatát tovább emelte, hogy a hollókői Szent Márton kápolna adta helyét a kezdő áhitatnak amiután a hollókői macskaköves utcáin elmélkedhetek a jelöltek a felvállalt hivatásukra, hogy a rájuk bizott cserkészeket ‘emberebb emberé és magyarabb magyará’ neveljék.

Mint minden vezetőképző tábornak, ennek is vége lett, de valami új kezdődhetett. A képzésnek vége, de az igazi munka csak most kezdődik, miután a sok új tapasztalatot, ötletet mindenki saját szövetségében hasznosítja. A képzésről lelkes, öntudatos, lendülettel teli elkötelezett cserkészvezetők indultak haza, hogy tovább folytassák a cserkészmunkát.

Fontos kiemelni, hogy a Magyar Cserkészszövetségek Fóruma által 2013-ban elindított segédtisztképző táborok folytatásaként többen ezen a tiszti tanfolyamon is részt vettek. Ez a második olyan generáció, akik már a közös fórumos segédtiszti képzésen és a most megrendezett tiszti tanfolyamon is jelen voltak. A Vajdasági Magyar Cserkészszövetség az elmúlt két évben 7 új cserkésztiszttel gyarapodott. A Magyar Cserkészszövetségek Fórumának segédtiszti és tiszti képzésének köszönhetően az elmúlt három évben kis lépésekben úgyan, de gyarapodik a szövetség mind létszámban mint tudásban. Ezeken a képzéseken végzett cserkészvezetők hittel teli, elkötelezett és kitartó munkájának köszönhetően van a szövetségben rendszeres vezetőképzés, szövetségi rendezvények és aktív csapatmunka. Ezúton köszönet a Magyar Cserkészszövetségek Fórumának vezetőinek és minden testvérszövetségnek, akik képzés megvalósításában részt vettek.

Gratulálunk és további eredményes munkát kívánunk az új cserkésztiszteknek Pásztor Orsolyának (16.sz. Szilágyi Erzsébet cserkészcsapat, Csantavér), Süveg Hildának (4.sz. Szent Imre herceg cserkészcsapat, Muzslya) és Úri Szűcs Rékának (52.sz. Kosztolányi Dezső cserkészcsapat, Szabadka).