Kezdőlap | Hirek > Kárpát-medence > Keresztszülők a Kárpátokon innen,...

Keresztszülők a Kárpátokon innen, keresztgyerekek a Kárpátokon túl

2013. december 14-én, szombaton délután csángó énekeket, verseket és mesét is meghallgathattak azok, akik részt vettek a Keresztszülők a Moldvai Csángómagyarokért Egyesület kará- csonyi klubdélutánján. Az összejövetelen az érdeklődők bepil- lantást nyerhettek az egyesület működésébe, és munkájuk ered- ményeiről is meggyőződhettek. A műsort moldvai fiatalok adták, akik az egyesület programja és más támogató szervezetek jóvoltából Magyarországon folytathatják tanulmányaikat. Miért nagy dolog ez? És kik azok a keresztszülők?
omániában, a Kárpátok keleti oldalán, Moldvában körülbelül 230000 csángó él; ma már többségükben román anyanyelvűek; körülbelül negyed részük beszél magyarul.Mivel ma egyre többen vannak, akik már a családi érintkezésben is a román nyelvet használják, a csángó nyelv és az általa hordozott kultúra és hagyomány eltűnőben van. Ebben a helyzetben igen komoly szerepe lehet az intézményes kereteken kívüli magyaroktatásnak.
Ezt az ügyet képviseli a Keresztszülők a Moldvai Csángómagyarokért Egyesület. Az általuk és társszervezeteik által megszervezett magyar oktatási program keretében ma 26 csángó faluból, körülbelül 2000 gyerek vesz részt magyar nyelvű oktatásban – többnyire az iskolai kereteken kívül. A program finanszírozását részben a szimbolikus keresztszülők biztosítják.

Aki keresztapává vagy -anyává válik, egy csángó gyermek magyar nyelvi oktatását támogatja. Az anyagiak mellett természetesen lehetőség van közvetlen, személyes kapcsolattartásra is. Ezt a kapcsolattartást segíti az egyesület. A szervezőknek és a támogatóknak nem kis öröm lehetett látni a karácsonyi összejövetelen, hogy azok a fiatalok, akik a magyar oktatási program keretében fejleszthették magyar nyelvi tudásukat, most Magyarországon járnak főiskolára, egyetemre, és tudásukat és tapasztalataikat a csángó közösség és kultúra javára is fordítják.
Forrás: erdély.ma