Kezdőlap | Hirek > Kárpát-medence > Közös munkatervet készítenek a...

Közös munkatervet készítenek a kárpátaljai civil szervezetek

Nemrégen vette kezdetét a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatási Hivatal Polgári Tanácsának második ülésszaka.

A tanács által eddig létrehozott 20 bizottság között van az Ifjúsági Kezdeményezések Bizottsága is, amelynek tervei között konferenciaszervezés is szerepel. A rendezvényre, melyen a vidék összes civil szervezete hivatalos, április 25-én, azaz a mai nap folyamán kerül sor. Denisz Man, a bizottság vezetője, és helyettese, Olekszandra Trembec a Zakarpatszka Pravda-nak beszélt a terveikről.
„Bizottságunknak 8 civil szervezet a tagja, melyek közül 7 Ungváron, egy pedig Munkácson végzi tevékenységét. Már elkészült a 2013-as munkatervünk, amelynek megfelelően az első nagy esemény a hamarosan megrendezésre kerülő civil szervezetek konferenciája lesz. Már eddig is került sor kerekasztal-megbeszélésekre például a friss diplomások elhelyezkedésének kérdésében. Támogattuk a Tisztábbá tesszük Ukrajnát kezdeményezést is" – nyilatkozott Denisz Man. Elmondása szerint a bizottság folyamatosan dolgozik majd, nyári szünet nélkül; személyes tanácskozásokra minden hónap első keddjén ül össze, on-line pedig a hónap harmadik keddjén, szükség esetén gyakrabban. A jövőben szeretnék folyamatos ellenőrzés alatt tartani a helyi döntéshozatal és a törvényhozás azon döntéseit, melyek az ifjúság életét érintik; s további terveik között szerepel különböző összejövetelek szervezése a fiatalság számára.
A civil szervezetek április 25-ei konferenciájára nemcsak az ifjúsági szervezetek hivatalosak. „Feltérképeztük a fiatalokat érintő problémák körét, ezeket bocsátjuk majd megbeszélésre. Meghatározzuk majd az Ifjúsági Kezdeményezések Bizottságának prioritást élvező feladatait, a munkába szakértőket és tanácsadókat is bevonunk a jelenlévők köréből vagy az általuk ajánlott személyek közül – ezek az úgynevezett hivatalos rész eseményei. Ezt követően kötetlen beszélgetés formájában szó lesz a megye ifjúsági politikájáról, meghatározzuk a tevékenységünk irányait. Emellett szó lesz a jövőbeni összejövetelekről, a civil szervezeteket érintő problémákról.

(www.karpatalja.ma)